Ideelle mål til handling

Harold bilde 6
Tilnærmet uberørt norsk natur. Foto: Harold Leffertstra

Før jul vedtok verdens land en ny avtale som skal reversere naturtapet innen 2030. Men hvordan sikre at Montreal-avtalen blir politisk forpliktende og tiltaksorientert, – og ikke en ny sovepute? BKA har foreslått å nedsette et hurtigarbeidende offentlig utvalg. I dag er generalsekretær Andrew Kroglund intervjua om saken i Dagsavisen.

Forslaget om et natur-utvalg er utarbeidet av BKA-medlemmene Sigmund Hågvar, professor emeritus i natur- og miljøvern, og Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling.

Sammendrag: «Pariskonferansens vedtak i 2015 om klimakrisen, og Montrealkonferansens vedtak i 2022 om naturkrisen, utfordrer Norge til å samordne tiltak som bekjemper begge krisene samtidig. Dagens praksis, blant annet i arealforvaltningen, fører til at de to krisene forsterker hverandre. BKA fremmer derfor et forslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal rådgi norske myndigheter om tiltak som bekjemper begge krisene på en koordinert måte, slik at tiltak mot den ene krisen også gagner den andre.»

Se reportasje i Dagsavisen 3. januar

Fra artikkelen:

– Naturavtalen som ble inngått i Montreal i desember er ekstremt viktig og innebærer kanskje et tidsskille som kan være av revolusjonær art, sier Andrew Kroglund, generalsekretær i BKA.
– Nå må vi smi mens jernet er varmt. Derfor bør det nedsettes et offentlig utvalg som så konkret som mulig utreder hvordan vi effektivt kan ta vare på naturmangfoldet vårt. Det må settes en kort tidsfrist for dette arbeidet, for vi har ingen tid å miste.

Behovet for et hurtigarbeidende utvalg begrunnes på blant annet følgende måte: «I Norge er 123 ulike naturtyper rødlistet. Tusenvis av arter er avhengige av disse naturmiljøene for å leve. Halvparten av våre truete arter lever i skog. Bare 5 prosent av norsk skogareal er vernet. Stortinget har vedtatt at vi skal opp i 10 prosent vern, men det går, som vi alle vet, altfor langsomt.»
– Hvem bør få plass i det offentlige utvalget dere ønsker?
– Det er viktig at fagfolk som biologer får plass, men også miljø- og naturbevegelsen. Næringslivsinteressene må så klart også bli representert. Det er viktig for legitimiteten til utvalget. Samtidig ser vi at det er nye toner i næringslivet nå, og at næringslivet har blitt en pådriver for det grønne skiftet.

Kroglund tilføyer at han har stor tro på at klima- og miljøminister Espen Barth Eide nå vil følge opp det verdens land ble enige om i Montreal. Samtidig forventer Kroglund et svar på BKAs forslag om et offentlig utvalg i den anledning, i løpet av januar.


 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*