På verdens myrdag

Hatterås 1
På Hatteråsmyra med Besteforeldrenes klimaaksjon i Eidsvoll og Hurdal: Jan Tore Gundersen og Olaf Tufte forteller og forklarer.

Sola skein, myggen beit og gjøken gol til ære for Besteforeldrenes tur til Hatteråsmyra i Eidsvoll kommune. Arrangementet var selvfølgelig lagt til Verdens myrdag 2. juni. Kombinert med ekskursjon til nærliggende gammelskog fikk de 15 deltakerne en god innføring i naturens betydning som karbonlager, for artsmangfold og friluftsliv.

Sjefsguide var som vanlig BKAs egen myrekspert Jan Tore Gundersen som fortalte om forskjellige typer myr, om Hatteråsmyra spesielt og ikke minst om den uvurderlige viktigheten av å bevare myr i klimasammenheng. Med på laget hadde han tidligere almenningssjef Olaf Tufte, som i ord og med kart fortalte om historikken bak fredningen av deler av myra og tilliggende gammelskog. Gammelskogsentusiast Gaute Mohn Jenssen bidro med engasjert informasjon om livet og artsmangfoldet i skogen og hvorfor det er så viktig å ta vare på den for framtida.

Et lite tablå fremført av BKAs Helle Aasgaard og Anne Bergem som manet til bruk av torvfri jord i hagen, ble det også plass til, sammen med en kort orientering om BKA og en oppfordring til tilstedeværende ikke-medlemmer om å melde seg inn snarest.

FAKTA OM MYR:

– Myr dekker rundt 10 prosent av landarealet i Norge. Myra vokser hele tida, og gir oss gratis karbonfangst og lagring. Norske myrer lagrer 1000 mill. tonn karbon.
– Myrene på kloden lagrer to til tre ganger mer karbon enn alle verdens regnskoger.
– Når vi drenerer myr og bruker den til dyrka mark eller torvuttak, brytes det organiske materialet ned, og myra går fra å være karbonlager til å bli kilde til store utslipp av CO₂ og andre klimagasser.
– Myr er også viktig fordi: Myra er rasteplass for fugler. Myra er levested for mange planter og dyr. Myra demper flom og hindrer tørke. Myra renser vann.


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 05.06.2023

    Hjemmesida er gull verdt – å få lese om alt BKA får til rundt i Norge! Til inspirasjon og trygghet om hvordan vi kan fremme Vår sak, barnas klima!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*