Ja, det nytter

fakkeltog os
I Os sør for Bergen skal Hordfast-brua komme i land, og folk har lenge protestert mot naturraseringa. Eit fakkeltog i 2013 samla fleire hundre menneske. Foto: Andris Hamre.

Striden om motorveiprosjektet Hordfast er ikke over med det første. Men noe viktig har skjedd, når bl.a. byrådet i Bergen ser at det ikke er forenlig med en ansvarlig miljø- og klimapolitikk. Flere stiller nå også spørsmål ved de tvilsomme samfunnsøkonomiske beregningene som ligger til grunn når Vegvesenet foretar sine prioriteringer.

E16 mellom Bergen og Voss er kalt «dødsveien» og kåra til «Norges verste vei» i NRK. Flere hundre er blitt skadd i ras og ulykker, og foreldre er mange steder redd for å sende ungene med skolebussen. Mens E39 over Stord både har langt mindre trafikk – og er for det meste blitt kraftig oppgradert de siste 10-15 år.

Hvis liv og helse kommer først, er det altså ingen tvil om hvilken veistrekning som bør prioriteres. Det skjønner alle. Likevel presterer Vegvesenet å sette Hordfast-prosjektet foran alt annet. Grunnen: Det er mer «samfunnsøkonomisk lønnsomt» enn ny E16, nemlig! Det betyr: At «verdien» (omregna i kroner og øre) av innspart kjøretid Stord–Os, multiplisert med antallet økte passeringer (vil bli en femdobling ifølge prognosen), er høyere enn «verdien» av tryggheten (og innspart kjøretid) for dem som bor og ferdes langs veien til Voss.

Det er da tanken går til Peer Gynt: «Hvor udgangspunktet er galest, blir tidt resultatet orginalest

«Det er nedslåande å sjå korleis ein held fram med å planleggja for framtida som om klimaproblema ikkje fanst. Fleirdobling av trafikken er visjonen vi så avgjort ikkje treng», skreiv BKA-veteran Gunnar Kvåle i Bergens Tidende («Monstervegen», jan. 2017).

Filosofen David Vogt kaller det en lek med tall, og mener det er utrolig at politikere kan la seg overbevise av slikt. Like utrolig er det hvis Vegvesenet slipper unna med sine såkalte klimaberegninger: «Her bruker de vanligvis et førtiårsperspektiv. Men det ga ikke resultatet man ønsket, derfor har de valgt et hundreårsperspektiv. Og vipps, – så er Hordfast blitt klimavennlig!»

Når det gjelder naturverdier, ble Hordfast allerede i 2017 slakta av Statsforvalteren: «Det største naturinngrepet i Hordaland i moderne tid (…) trugar sjeldne regnskogtypar av internasjonal verdi», skreiv Lars Sponheim i sin uttalelse. Deretter har kritikken hagla, jevnt og trutt, særlig fra Naturvernforbundet som har vist at naturverdiene er større og myrene djupere enn regna med. De har sågar fått med seg Lastebileierne, som mener det er feil å bruke så mye skattepenger og bompenger «bare fordi Statens vegvesen skal sole seg i glansen og vise frem hva de får til».

Ikke minst har nye alarmerende rapporter fra FNs klimapanel og naturpanel gjort inntrykk på mange. Når vi nå kan lese innstillingene til Nasjonal Transportplan, fra bl.a. byrådet i Bergen, er det som vi skulle ha skrivi det sjøl: «Prosjektet har stor negativ konsekvens for såkalte ikke prissatte konsekvenser knyttet til naturmangfold, kulturarv, naturressurser og klimagassutslipp. Bergen kommune kan ikke se at Hordfast bidrar til å nærme oss måloppnåelse på vår tids fremste utfordringer knyttet til klima- og naturkrisen.»

En sann svir var det også å lese kommentaren til politisk redaktør Sølve Rydland i Bergensavisen 22.mai: «Vegvesenet må få seg ny kalkulator. Den dei har bygger på logikk som var forelda allereie på 80-talet (…) Reknestykka deira har følgjande suksessformel: Det er om å gjera å auka trafikken så mykje som mogeleg. I tillegg bør ein redusera reisetida mest mogeleg. Om ein i tillegg lagar vegen ein plass der det ikkje er veg frå før, kan du lukta på den store jackpoten i reknestykket.»

Ingenting er så langt avgjort. Hordfast har fortsatt sterke støttespillere, og reaksjonene har vært til dels voldsomme mot Bergen byråd. Og likevel, – det er en liten revolusjon som har skjedd når skepsis og motstand ikke bare kommer fra aktivister som oss, men fra ledende politikere, byråkrater og tungvektere i media. Og særlig når du ser hvordan de begrunner sine standpunkt. Det er da du skjønner: AT DET FAKTISK NYTTER!


Hordfast med sin over 5 km lange bru er vegteknokratenes megadrøm. Men mange har helt andre drømmer om framtida.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Selma Margareth Næss | 04.06.2023

    Det er voksende motstand mot disse planene nå. Almenheten har lenge vært urolig for de alvorlige konsekvensene. Og nå ser det ur som politikerne i området Bergen og Bjørnafjorden tar sitt ansvar og. Det er løfterikt. La oss håpe det holder til mål. Denne saken er så viktig. Hvordan er ståa hos fylkespolitikerne. Har noen tonet flagg?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*