Fornuften seirer (?)

Hordfast med kryss
Tatt ut av NTP: Hordfast er verdens lengste flytebruprosjekt, historiens største naturinngrep i Hordaland, med en prognose om femdobling av trafikken inn mot Bergen.

Regjeringa har ikke sagt sitt ennå, så spørsmålstegnet i parantes må være der. Men etter at både byrådet i Bergen og fylkesdirektøren har tilrådd at gigantveiprosjektet Hordfast blir satt bak i køen, er det lov å håpe at det er spørsmål om tid bare før vi kan ta fram utropstegnet! Begrunnelsen viser at miljøargumentene vinner fram.

FAKTA om Hordfast: Skal gjøre veien mellom Bergen og Stavanger ferjefri. Flere ferjestrekninger i Sunnhordland skal bli erstatta med bru og motorvei. Blir regnet som «samfunnsmessig lønnsom» fordi a) reisetida mellom Os og Stord blir korta ned med 60 min., og b) prognosene gir en femdobling av biltrafikken. Den 5,5 km lange brua over Bjørnafjorden skulle bli verdens lengste i sitt slag. Prislapp: 46 milliarder kr.

Miljøinnvendinger vinner fram

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Besteforeldrenes klimaaksjon har i mange år kjempet innbitt mot Hordfast. – «Framtida ligger ikke i breie veier og nedbygging av natur. Den tida er faktisk forbi», sa BKAs Gro Fjeldtvedt i sitt innlegg på det godt besøkte folkemøtet om saken på Tysnes i fjor vår. «Hver krone som blir brukt på Hordfast er en krone mindre til fornuftige veier.»

Og det er mer eller mindre akkurat dette byrådet i Bergen nå konkluderer med i sin innstilling til Nasjonal Transportplan: «Hordfast er et prosjekt med vesentlige målkonflikter. Prosjektet scorer høyt på de prissatte, målbare konsekvensene, blant annet knyttet til næringsliv, innkorting av reisetid og høy nytte per budsjettkrone Prosjektet har imidlertid stor negativ konsekvens for såkalte ikke prissatte konsekvenser knyttet til naturmangfold, kulturarv, naturressurser og klimagassutslipp. Bergen kommune kan ikke se at Hordfast bidrar til å nærme oss måloppnåelse på vår tids fremste utfordringer knyttet til klima- og naturkrisen.»

En annen som mener at Vegvesenets samfunnsøkonomiske modeller gir uheldige utslag, er fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestland. «Resultatet er at prosjekter som fremmer personbiltransport vurderes som mer lønnsomme, enn prosjekter som for eksempel fremmer miljøvennlig transport, sikrer fremkommelighet eller ivaretar liv og helse», skriver han, og ber fylkestinget prioritere bygging av bybanen til Åsane, samt ny E16 og ny jernbane til Voss.

Nasjonal transportplan (NTP 2025–2036) vil bli lagt fram våren 2024. Byråd for klima, miljø og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad (Venstre) sier til Bergenavisen at hun forventer at regjeringen leverer en NTP som «kutter klimagassutslipp, tar vare på naturen, trygger folks hverdagsreiser og som ikke øker biltrafikken inn til byen».


1. mai 2023: Besteforeldrene i Bergen samla seg bak parolen om nei til Hordfast. «Spar penger og natur!» Foto: H. Wiik

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Øyvind | 26.05.2023

  La oss lytte til de unge / besteforeldrene har levd sitt liv og gjort sine valg. 81% av unge under 24 år mener at Hordfast er viktig for deres framtid.
  Det er galt når dere sier klimafiendtlig . Prosjektet forbruke 20 ganger mindre energi enn dagens ferjer. Sett dere inn i saker dere promoter.

 2. Elisabeth Tveter Briseid | 01.06.2023

  Gledelig og etterlengtet argumentasjon mot Hordfastprosjektet. Altfor lenge og altfor ofte er miljø og klima blitt henvist til festtaler. Nå er dette hensynet endelig vektlagt av tunge instanser. En inspirasjon for oss i BKA til å stå på og holde ut.

 3. Pingback: Det nytter | besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

 4. Lars Hauge | 07.06.2023

  Stopp Hordfastprosjektet!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*