Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Skadelig prestisjeprosjekt

Hordfast – det gigantiske bru- og veisambandet mellom Stord og Os – vil rasere kystregnskog og femdoble trafikken mot Bergen. Påstanden om at det er «samfunnsøkonomisk lønnsomt» viser bare at natur, landskap og miljø ikke teller noe som helst. Det er uttrykk for en forelda tenkning, sier Fred Ola Bjørnstad, pensjonert høgskolelærer på Stord.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Ingen nedtur å tenke miljø

«TUT om du er mot firefelts Hamar-Løten» oppfordra Natur og Ungdom og Besteforeldrene da de  stilte opp med store bannere langs RV 25, i protest mot motorveiplaner som vil ødelegge viktig jordbruksland. – Mange bilister var enige og det ble veldig mye tuting, forteller Inger-Beth Sandham. De tok budskapet vårt: «Du kan ikke ete asfalt!»

Spre klimavett,
del denne saken!

Sjølvmotseiande

NRK har ein bra reportasje frå det lokalpolitikarane likar å kalle «gåbyen Bergen». Der ein skal kunne bu slik at ein ikkje treng å køyre bil i kvardagen. Samstundes ivrar mange av dei same politikarane for nye motorvegar som frå alle kantar vil auke trafikkmengda inn mot byen! Dei som skal arve jorda etter oss er taparane, seier transportforskar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Også Oslo trenger bybane

Oslo bør lære av Bergen og komme i gang med bygging av moderne bybane, skriver to medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon i en kronikk i «Vårt Oslo». Det er blitt Norges mest vellykka kollektivprosjekt noensinne. Den sparer energi, arealer og materialer, og er det mest miljø- og menneskevennlige transportmiddel som finnes.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bil- eller miljøvennlig?

Trodde du at folk bruker bil fordi de ikke har andre alternativer? Da må du tro om igjen, i følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Verdisyn, holdninger og livsstil teller med når folk velger transportmiddel. Gruppene «tradisjonelt bilvennlige» og «moderne miljøvennlige» har ulik adferd også på andre områder enn transport.

Spre klimavett,
del denne saken!

Flere nattog, takk!

I en artikkel i «Samferdsel» gir Svein Skartsæterhagen et tilbakeblikk på hvordan det var å reise med tog til kontinentet før, og hvorfor det er blitt så vanskelig. «Da jeg begynte i NSB i 1980, hørte jeg om direkte sovevogner over lange strekninger, slike som Oslo–Paris, men dette ble omtalt som noe gammeldags, som man var glad over å bli kvitt.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Demonstrerte mot ny E6

Det ble en fin markering i Trondheim i dag da Besteforeldrene viste sin motstand mot  motorveiplanen Trondheim–Stjørdal. Et veiprosjekt med negativ samfunnsnytte, som vil ødelegge matjord, gi økt trafikk, høyere hastigheter og økte klimautslipp, – men som alliansen Ap, Sp, FrP, KrF og Høyre likevel vil vedta i kveldens bystyremøte.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Klimapolitikk for ungdommen»

I mars fikk samferdselsminister Knut Arild Hareide oversendt BKAs hefte «Samferdsel for framtida». I dagens svarbrev slutter han seg til «ønsket om å gi ungdommen en klimapolitikk som monner. Det er viktig, både for meg og regjeringen, at Norge tar ansvar for å kutte utslipp og at vi oppfyller de forpliktelsene vi har i forhold til Paris-avtalen.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Nord-Norgebane nå!

Et flertall på Stortinget vil starte utredning av Nord-Norgebanen. At regjeringen stritter imot betyr at de ikke skjønner hva framtida krever og nordnorsk næringsliv handler om, mener Synnøve des Bouvrie i Besteforeldrenes lokallag i Tromsø. En moderne jernbane mot nord er et viktig samferdselsprosjekt for hele nasjonen, hevder hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Foten ned for Avinor

Sammen med 13 andre organisasjoner har BKA sendt brev til Stortinget om plan for ny rullebane på Gardermoen. Det vil gi økte klimagassutslipp og mer støy, og beslaglegge store og verdifulle jordressurser. «Stortinget må derfor, under behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, sette foten ned for videre planlegging.»

Spre klimavett,
del denne saken!