Politiker – ikke snu etter vinden!

Norge er det land i Europa som kjører mest personbil. Da nytter det ikke bare med omlegging til elbiler. Det må gjøres en kraftig omprioritering til fordel for kollektivløsninger, sykkel og gange, skriver Aase Årvik fra Besteforeldreaksjonen i en kronikk i Drammens Tidende. Byens politikere snudde nylig og sa nei til Buskerudpakken som ville ha dempa videre vekst i bilbasert transport.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Svarte og grønne bompenger

I Bergen når bompengesutringa nye høyder. I et oppklarende innlegg i BT skiller Tom Skauge mellom svarte og grønne bompenger. De svarte – for å finansiere mer vei og asfalt, har vi hatt lenge. Det «Folkeaksjonen Nei til Bompenger» misliker mest, er de nye grønne – for å finansiere bybane og sykkelveier. Nettopp det vi trenger mer av, mener Skauge, selv om profilen kan bli mer sosial.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Debatten om bompenger

Avtaler som skal gjøre norske byer renere og grønnere, vakler under økende bompengemotstand. I Bergen sier 20 prosent av velgerne at de vil stemme på en «nei til bompenger»-liste som kan sette byutviklingen tiår tilbake. I BT argumenterer medlemmer av Besteforeldreaksjonen for å endre finansieringssystemet for blant annet bybanen. Dagens system er «dysfunksjonelt», hevder de.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvem betaler prisen?

Bompenger som svir og privatbilisme kontra kollektivtrafikk seiler opp som sentralt tema i kommunevalget. Skremt av bompengemotstanderne har Drammen Høyre nå gjort helomvending og vil ikke lenger stille seg bak «bypakka» de selv var med å fremme og vedta for bare et år siden. Det er politisk ynkelig, synes flere miljøorganisasjoner i byen. Prisen for slik unnfallenhet må betales av barn og unge.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

God ferie i Europa – med tog

Lurer du på hvordan man kan reise med tog utenfor Norge – og spare miljøet for unødvendige belastninger? Da har Finn Bjørnar Lund noen gode råd til deg. Han er psykolog og aktivist i Besteforeldreaksjonen, og har gjennom livet tilbrakt mange spennende timer på skinner rundt om i Europa. For oss eldre finnes ingen bedre reisemåte, sier han. Selv om det kan være uvant og krever litt egeninnsats.

Les mer…

14kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Godstrafikken i krise

Det har vært et politisk mål å føre gods over fra veg til bane. Likevel skjer det motsatte. Jernbanens frakteselskaper advarer om at en stor del av transporten i nær framtid blir overtatt av trailere. Det kan bli tusen flere på veiene, hver dag, allerede denne sommeren! – På kort sikt trengs det krisehjelp for jernbanen. På lengre sikt må politikerne ta egne miljømål på større alvor, mener Besteforeldreaksjonen.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Jernbaneplaner forsinkes

Politikerne ønsker trafikk over på bane. Men de har gjort det enklere, raskere og billigere å planlegge vegprosjekter enn jernbaneprosjekter, fastslår jernbanemann Svein Skartsæterhagen. En rekke vegprosjekter slipper unna den omstendelige planprosessen som baneprosjekter må gjennom. Denne forskjellsbehandling forsinker jernbaneplanlegginga og svekker jernbanens konkurransekraft.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Til debatt: bil og/eller miljø

I oktober møttes bompengeaktivist Cecilie Lyngby og klimabestemor Gro Nylander ved Frognerparken der besteforeldrene mobiliserte mot hennes kjør-sakte-aksjon, og var på plass med bannere og plakater og høye rop om «Bomring – 1000 takk!» Denne uka møttes de to til diskusjon hjemme hos Gro på Høvik, med Morgenbladet til stede. Cecilie holder fast på at hun er mot bompenger – men for miljø!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Flere og raskere fjerntog

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom flere og raskere fjerntog. Det kan dempe både flytrafikk og den tyngste veitrafikk, sier Svein Skartsæterhagen. Han har jobba i NSB og Jernbaneverket og har fortsatt en deltidsstilling i Jernbanedirektoratet, før han snart blir heltidspensjonist. Han mener Norge nå trenger en landsdekkende jernbaneplan.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimaadvarsel på flybilletten

Regjeringen har satt et mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og luftfarten skal bidra med sitt. Som ett av tiltakene foreslår Besteforeldrenes klimaaksjon en obligatorisk CO2-merking av flyreiser. Det vil bidra til å bevisstgjøre forbrukerne om de store klimaskadene som økende flytransport innebærer. Forslaget ble lagt fram på et innspillsmøte for luftfartsutvalget i dag.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!