Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Økte utslipp fra veiprosjekter

Motorveiprosjektene i Nasjonal Transportplan «gir isolert sett ikke betydelig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål», heter det litt kryptisk i en ny rapport fra Vegdirektoratet. – Reelt sett dreier det seg om store klimagassutslipp både fra anleggsarbeidene og den økte veitrafikken som følger, fastslår Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Utslippsfri elbil?

Regjeringen har lagt fram sin Klimaplan 2021-2030, der videreføring av elbil-politikken er et sentralt virkemiddel. – Problemet er at det fører til sterk økning i bilbruken og vesentlig mindre kutt i klimagassutslipp enn regjeringen tror, skriver Knut Bøe i Romerikes Blad. Han har jobbet med og studert trafikk, transport og logistikk i flere tiår.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og godstransport

Godsalliansen mener at Klimameldinga forplikter til ny prioritering i kommende Nasjonal Transportplan. Effektiv godstransport med lavere utslipp kan bare oppnås ved å endre transportmønsteret fra vei over til sjø og bane, sier de. Viktige tiltak for dette vil koste en brøkdel av det som planlegges brukt på motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tålegrenser under press

Samferdselspolitikken motarbeider alle mål i klima- og miljøpolitikken, hevder landskapsarkitekt og bilismekritiker Christian Lycke. Stadig flere milliarder til motorveier betyr ikke bare klimautslipp og forurensing, men dramatisk økende naturtap og et angrep på velfungerende økosystemer som vi og våre barn er avhengige av. 

Spre klimavett,
del denne saken!

En grønn bilisme?

Hva vil egentlig samferdselsminister Hareide? Satse på miljø og klima, som han selv sier? Eller på motorveier og økende bilbruk, som sine forgjengere fra FrP? – Svaret hans synes dessverre å være ‘ja takk, begge deler’, konstaterer Svein Skartsæterhagen i BKAs jernbanegruppe. – Men en slik ‘grønn bilisme’-visjon er blind for mange miljøproblemer.

Spre klimavett,
del denne saken!

Jernbane til framtida

Ulike analyser viser at jernbanen kommer klart best ut når det gjelder samferdsel og miljø. Det gjelder både passasjerer og gods, skriver Torstein Fjeld, pensjonert samferdselsrådgiver i Telemark fylke. Han er skeptisk til det han kaller myten om el-biler, som han er redd er med å legitimere den sterkt miljøskadelige satsinga på motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Misvisende beregninger

Har bevilgningene til jernbane økt mer enn for veg? Ja, svarer regjeringen. Nei, det er misvisende, sier Svein Skartsæterhagen i BKAs jernbanegruppe. – Tallene som presenteres er mer forvirrende enn opplysende. Det samme gjelder mange samfunnsøkonomiske beregninger, der eksakte tall dekker over tvilsomme verdivalg av veg foran klima og miljø.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bil-landet

Ulrik Eriksen har skrevet bok om hvordan nordmenn ble bilister og hensynet til bilen ofte har skjøvet andre hensyn til side. Det er blitt en drivende god og vel dokumentert bok, synes bane-entusiast Jørn Ruud. Men også en tragisk fortelling om hvordan amerikansk inspirert trafikkplanlegging ødela tilløp til miljøvennlig kollektiv transport.

Spre klimavett,
del denne saken!

På motorvei mot klimakrise

Ny Nasjonal Transportplan (NTP 2022-2033) skal vedtas i 2021. Hva vil den ha å by miljøengasjerte besteforeldre? Svært lite, frykter Torstein Fjeld i Skien! Før sommeren møtte han samferdselsministeren, og opplevde en Hareide som deler ønsket om bl.a. satsing på jernbane. Nå er han redd motorveiene overkjører alle andre mål, skriver han i Vårt Land.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bybaner for framtida

Gode baneløsninger må være førstevalget for transportpolitikken, mener Besteforeldrenes klimaaksjon. Både i og mellom byer kan transport gjøres langt mer energieffektiv, arealbesparende og mindre forurensende enn dagens bilbaserte løsninger. Teknologien finnes, det er bare å ta den i bruk – slik Bergen har gjort med sin Bybane.

Spre klimavett,
del denne saken!