Jernbaneplaner forsinkes

Politikerne ønsker trafikk over på bane. Men de har gjort det enklere, raskere og billigere å planlegge vegprosjekter enn jernbaneprosjekter, fastslår jernbanemann Svein Skartsæterhagen. En rekke vegprosjekter slipper unna den omstendelige planprosessen som baneprosjekter må gjennom. Denne forskjellsbehandling forsinker jernbaneplanlegginga og svekker jernbanens konkurransekraft.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Til debatt: bil og/eller miljø

I oktober møttes bompengeaktivist Cecilie Lyngby og klimabestemor Gro Nylander ved Frognerparken der besteforeldrene mobiliserte mot hennes kjør-sakte-aksjon, og var på plass med bannere og plakater og høye rop om «Bomring – 1000 takk!» Denne uka møttes de to til diskusjon hjemme hos Gro på Høvik, med Morgenbladet til stede. Cecilie holder fast på at hun er mot bompenger – men for miljø!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Flere og raskere fjerntog

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom flere og raskere fjerntog. Det kan dempe både flytrafikk og den tyngste veitrafikk, sier Svein Skartsæterhagen. Han har jobba i NSB og Jernbaneverket og har fortsatt en deltidsstilling i Jernbanedirektoratet, før han snart blir heltidspensjonist. Han mener Norge nå trenger en landsdekkende jernbaneplan.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimaadvarsel på flybilletten

Regjeringen har satt et mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og luftfarten skal bidra med sitt. Som ett av tiltakene foreslår Besteforeldrenes klimaaksjon en obligatorisk CO2-merking av flyreiser. Det vil bidra til å bevisstgjøre forbrukerne om de store klimaskadene som økende flytransport innebærer. Forslaget ble lagt fram på et innspillsmøte for luftfartsutvalget i dag.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Tenk mer – fly mindre

I likhet med mange andre aviser flommer Aftenposten over av reklame for klimaødeleggende flyreising, i symbiose med reiselivsjournalistikken. Det gir penger i kassen, men bør også gi dårlig samvittighet, mener Elisabeth Briseid. I et innlegg i dagens avis oppfordrer hun redaksjonen til å tenke seg om og følge danske Politikens eksempel. Der har de nylig bestemt seg for å gjøre noe med sine dårlige vaner.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Flyreisinga må ned

Universitetsavisa «På Høyden» i Bergen har utløyst ein livleg klimadebatt etter at dei synte at rektor ved UiB har fire gonger større klimaavtrykk enn nordmenn flest, og er ein «fly-versting» blant norske rektorar. – Det er eit leiaransvar å gjere noko med dette, seier professor emeritus Gunnar Kvåle. Han foreslår ei ordning med «karbonavgift til fordeling» for å få bukt med unødvendig flyreising.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vil ha gods på jernbane

Det er et tverrpolitisk mål å føre gods over fra veg til sjø og bane. Likevel skjer det motsatte. Store mengder gods føres fra bane til veg i 2019.  I et felles utspill fra foreningen For Jernbane, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund kreves det en støtteordning for gods på jernbane. CO2-utslippene fra bane er bare 10 prosent av utslippene fra vegtransport!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Spleiselag for miljø og samferdsel

Med sitt «ja til bompenger» har Besteforeldrenes klimaaksjon overrasket mange. Alle skjønner at framtiden for barnebarna har noe å gjøre med sykkelveier og kollektivtrafikk og minsking av utslippene. Men trenger Besteforeldrene å mene noe om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal betale? Er det ikke nok å peke på behovet? Det har Elisabeth Briseid skrevet om i Drammens Tidende.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For bomring og renere luft

Bompengemotstanderne gjennomførte sin kjør-sakte-aksjon inn mot Oslo torsdag kveld. De måtte finne seg i å dele oppmerksomhet med Besteforeldrenes klimaaksjon som hadde mobilisert og var på plass med bannere, plakater, sang og rop om «Bomring – 1000 takk!» da kortesjen av tutende fossilbiler og rusende motorsykler ankom endestasjonen for aksjonen ved Frognerparken.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forsvarer bompengeaksjon

Nyheten om demonstrasjonen til støtte for bomringen i Bergen har blitt fanget opp også av bompengemotstanderne i Fredrikstad. Deres respons var å beskrive Besteforeldrenes klimaaksjon som en gruppe velstående eldre som bare tenker på seg selv. I dag går ordføreren ut i Fredrikstad Blad og kaller dette urettferdig. Bompenger er også et klimatiltak, minner han om. Derfor angår det oss alle.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!