Flere og raskere fjerntog

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom flere og raskere fjerntog. Det kan dempe både flytrafikk og den tyngste veitrafikken, sier Svein Skartsæterhagen. Han har jobba i NSB og Jernbaneverket og har fortsatt en deltidsstilling i Jernbanedirektoratet, før han snart blir heltidspensjonist. Han mener Norge nå trenger en landsdekkende jernbaneplan.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimaadvarsel på flybilletten

Regjeringen har satt et mål om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og luftfarten skal bidra med sitt. Som ett av tiltakene foreslår Besteforeldrenes klimaaksjon en obligatorisk CO2-merking av flyreiser. Det vil bidra til å bevisstgjøre forbrukerne om de store klimaskadene som økende flytransport innebærer. Forslaget ble lagt fram på et innspillsmøte for luftfartsutvalget i dag.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Tenk mer – fly mindre

I likhet med mange andre aviser flommer Aftenposten over av reklame for klimaødeleggende flyreising, i symbiose med reiselivsjournalistikken. Det gir penger i kassen, men bør også gi dårlig samvittighet, mener Elisabeth Briseid. I et innlegg i dagens avis oppfordrer hun redaksjonen til å tenke seg om og følge danske Politikens eksempel. Der har de nylig bestemt seg for å gjøre noe med sine dårlige vaner.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Flyreisinga må ned

Universitetsavisa «På Høyden» i Bergen har utløyst ein livleg klimadebatt etter at dei synte at rektor ved UiB har fire gonger større klimaavtrykk enn nordmenn flest, og er ein «fly-versting» blant norske rektorar. – Det er eit leiaransvar å gjere noko med dette, seier professor emeritus Gunnar Kvåle. Han foreslår ei ordning med «karbonavgift til fordeling» for å få bukt med unødvendig flyreising.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vil ha gods på jernbane

Det er et tverrpolitisk mål å føre gods over fra veg til sjø og bane. Likevel skjer det motsatte. Store mengder gods føres fra bane til veg i 2019.  I et felles utspill fra foreningen For Jernbane, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund kreves det en støtteordning for gods på jernbane. CO2-utslippene fra bane er bare 10 prosent av utslippene fra vegtransport!

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Spleiselag for miljø og samferdsel

Med sitt «ja til bompenger» har Besteforeldrenes klimaaksjon overrasket mange. Alle skjønner at framtiden for barnebarna har noe å gjøre med sykkelveier og kollektivtrafikk og minsking av utslippene. Men trenger Besteforeldrene å mene noe om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal betale? Er det ikke nok å peke på behovet? Det har Elisabeth Briseid skrevet om i Drammens Tidende.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For bomring og renere luft

Bompengemotstanderne gjennomførte sin kjør-sakte-aksjon inn mot Oslo torsdag kveld. De måtte finne seg i å dele oppmerksomhet med Besteforeldrenes klimaaksjon som hadde mobilisert og var på plass med bannere, plakater, sang og rop om «Bomring – 1000 takk!» da kortesjen av tutende fossilbiler og rusende motorsykler ankom endestasjonen for aksjonen ved Frognerparken.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forsvarer bompengeaksjon

Nyheten om demonstrasjonen til støtte for bomringen i Bergen har blitt fanget opp også av bompengemotstanderne i Fredrikstad. Deres respons var å beskrive Besteforeldrenes klimaaksjon som en gruppe velstående eldre som bare tenker på seg selv. I dag går ordføreren ut i Fredrikstad Blad og kaller dette urettferdig. Bompenger er også et klimatiltak, minner han om. Derfor angår det oss alle.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bomring – ja takk!

Over 200 lastebiler og flere hundre personbiler kjørte onsdag kveld sakte mot sentrum av Bergen og laget trafikkork i protest mot bompenger. Men inne i sentrum ble de møtt av motdemonstranter fra Besteforeldrenes klimaaksjon – som tvert imot takket byens politikere for den framsynte bompengepolitikken, som begrenser biltrafikken og forurensingen og gir inntekter til videre satsing på kollektivtrafikken.

Les mer…

10kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nytt liv i jernbanekampanjen

I forbindelse med Nasjonal Transportplan tok Besteforeldreaksjonen våren 2017 initiativ til en jernbanekampanje med tilslutning fra en rekke organisasjoner. Det var et viktig skritt i riktig retning, men vi trenger noe mer forpliktende og langsiktig, mener Otto Martens. Målet må være å samle motstanden som finnes og etablere en bærekraftig kampanje for en bærekraftig norsk transportpolitikk.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!