Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Bedre togtilbud er mulig

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom nye, moderne jernbaneløsninger. Men det er også mulig å effektivisere de løsningene vi har i dag, mener Svein Skartsæterhagen. Han har bakgrunn fra NSB og Jernbaneverket, og viser i en kronikk i Avisa Nordland hvordan gjennomgående nattog kan gi nye og bedre muligheter for de reisende.

Jernbanen nedprioriteres

«Hareide gir knusende beskjed til dem som liker tog», kunne vi lese i Nettavisen for litt siden. Mange hadde venta mer nytenking etter at han overtok som samferdselsminister, med større vekt på klima, miljø og bærekraft. En av dem er Torstein Fjeld i Skien, som nå har sendt ham et personlig brev – på vegne av seg selv og andre jernbaneentusiaster i Besteforeldrenes klimaaksjon..

Krever mer til sykkel

Mens mange byer verden rundt har lagt til rette for mer sykling under koronapandemien, er norske byer passive. Nå ber Syklistforeningen og 19 andre organisasjoner med til sammen om 1,5 millioner medlemmer, regjeringen om å handle. – Vi krever 500 millioner kroner til gange- og sykkeltiltak i statsbudsjettet for 2021, sier Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Klimakrise, sa du?

Flertallet i Trondheim bystyre – som tidligere har erklært «klimakrise» – sa i går ja til ny motorvei til Stjørdal. Besteforeldrene, Småbrukarlaget, Naturvernforbundet og flere andre markerte sin motstand utenfor bystyresalen. – Prosjektet har store miljø- og klimakonsekvenser med økende trafikkmengde, støy og forurensing og utsatt jernbanesatsing, sier Idar Støwer, som holdt appell for BKA.

På beina for framtida

Våre venner i Miljøagentene er i sving med årets Beintøft-aksjon. For sjette år på rad skal barneskoleelever over hele Norge konkurrere med hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Formålet er å inspirere til å la bilen stå ved å gå, sykle eller ta kollektivt. «Vi går fordi vi vil dele et sterkt budskap med dem som bestemmer», sier de unge aktivistene.

Miljøskadelig veiprosjekt

I Trondheim har 12 organisasjoner gått sammen om et åpent brev til bystyret. Planene for ny E6 nord for byen er ulønnsom, trafikkfarlig og miljøskadelig, hevder de. En slik motorvei vil også undergrave en framtidsretta satsing på jernbanen nordover – som politikerne sier de vil prioritere. Utfordringene er at da må de si nei til noe annet, og det sitter ofte langt inne, sier BKAs Idar Støwer.

Mikroplast fra veitrafikk

«– El-biler er bedre enn fossil-biler, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass på veiene, og produserer like mye mikroplast», skrev Besteforeldrene i Bergen for litt siden til de politiske partiene. Nå får de støtte fra Norsk institutt for luftforskning (NILU). De anslår at 140 000 tonn mikroplast fra veitrafikk havner i verdenshavene hvert år.

Prioritér sykling og gange!

21 organisasjoner har gått sammen om å kreve økt nasjonal satsing og tilrettelegging for sykling og gange — for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. I en felles uttalelse til Nasjonal Transportplan (NTP 2022—2033) viser de til at Stortinget har vedtatt et mål om 8 % sykkelandel, med 20 % i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Da må politikerne skjerpe seg!

Samferdsel for framtida

Jeg opplevde en lyttende minister, og har fått ny tro på ham, sier Torstein Fjeld etter gårsdagens personlige møte med Knut Arild Hareide. Han har i mange år vært opptatt av miljø, klima og samferdsel, og hadde bedt om å få snakke med Hareide på tomannshånd – for å fortelle om hvordan han som naturverner og klimabestefar opplever samferdselspolitikken, og hva det gode miljø-alternativet er.

Sammen for sykkel og gange

Besteforeldrenes klimaaksjon står sammen med 16 andre organisasjoner om et opprop som krever økt statlig satsing og investering for sykling og gange – for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. Det dreier seg om å legge til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Det vil gi bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport.