Bussing i Valdres

God klimapolitikk er mer enn ambisiøse mål for utslippskutt i 2030. Det er for eksempel å få folk til å ta Valdresekspressen i stedet for privatbil når de skal ut å reise. Om fordelene ved å være «bussist» – og utfordringene som ennå er – har Margaret Heldor skrevet i avisa Valdres. At særlig barnefamilier velger å reise kollektivt har også en oppdragende effekt, mener den pensjonerte læreren.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En jernbane for framtiden

Norge har et av Europas dårligste jernbanenett, uten politisk vilje til å gjøre noe som monner. Det hevder samfunnsplanlegger Alf S. Johansen. «Buss for tog, få avganger, lav fart. En sektor uten en bærekraftig visjon for framtiden. Det ser ut som at man mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år.»

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Viktig nei til rullebane

Det rødgrønne flertall i storfylket Viken har lagt fram sin felles politiske plattform. Den inneholder et klart nei til tredje rullebane på Gardermoen. – Et viktig nei som øker presset på regjeringen for å skrote de sterkt miljøskadelige planene, sier Steinar Winther Christensen. Han er leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og var etter valget med å sende brev fra 11 organisasjoner til koalisjonen Ap, SP, MDG og SV.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Et bilsykt land

Norge har den laveste kollektivtransportandelen av alle land i Europa. Regjeringens plan for transportsektoren motarbeider alle mål i klima- og miljøpolitikken, sa den unge landskapsarkitekten Christian Lycke i sitt foredrag for landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon. Stadig flere milliarder til motorveier betyr ikke bare økende klimautslipp og annen forurensing, men dramatisk økende naturtap.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Nok er nok» i Bergen

Rundt 50 motdemonstranter trosset regnværet og møtte opp på Bryggen i Bergen tidlig onsdag morgen. Naturvernere, besteforeldre, mødre og barn tok imot kjør sakte-aksjonistene som i protest mot bomringen kom kjørende fra Åsane og inn mot byens sentrum. Også denne gangen fikk motdemonstrasjonen mer oppmerksomhet i byens aviser enn kortesjen av brummende og eksosspyende lastebiler.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bompenger, helse og klima

Det er ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt. – Men la oss se litt nærmere på hva motstanden handler om, skriver Gro Nylander i en kronikk i dagens VG. Hun er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, lege og landskjent som «ammeguru».

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Politiker – ikke snu etter vinden!

Norge er det land i Europa som kjører mest personbil. Da nytter det ikke bare med omlegging til elbiler. Det må gjøres en kraftig omprioritering til fordel for kollektivløsninger, sykkel og gange, skriver Aase Årvik fra Besteforeldreaksjonen i en kronikk i Drammens Tidende. Byens politikere snudde nylig og sa nei til Buskerudpakken som ville ha dempa videre vekst i bilbasert transport.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Svarte og grønne bompenger

I Bergen når bompengesutringa nye høyder. I et oppklarende innlegg i BT skiller Tom Skauge mellom svarte og grønne bompenger. De svarte – for å finansiere mer vei og asfalt, har vi hatt lenge. Det «Folkeaksjonen Nei til Bompenger» misliker mest, er de nye grønne – for å finansiere bybane og sykkelveier. Nettopp det vi trenger mer av, mener Skauge, selv om profilen kan bli mer sosial.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Debatten om bompenger

Avtaler som skal gjøre norske byer renere og grønnere, vakler under økende bompengemotstand. I Bergen sier 20 prosent av velgerne at de vil stemme på en «nei til bompenger»-liste som kan sette byutviklingen tiår tilbake. I BT argumenterer medlemmer av Besteforeldreaksjonen for å endre finansieringssystemet for blant annet bybanen. Dagens system er «dysfunksjonelt», hevder de.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvem betaler prisen?

Bompenger som svir og privatbilisme kontra kollektivtrafikk seiler opp som sentralt tema i kommunevalget. Skremt av bompengemotstanderne har Drammen Høyre nå gjort helomvending og vil ikke lenger stille seg bak «bypakka» de selv var med å fremme og vedta for bare et år siden. Det er politisk ynkelig, synes flere miljøorganisasjoner i byen. Prisen for slik unnfallenhet må betales av barn og unge.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!