Opprop mot økt flytrafikk

Vi står i en global klimakrise som krever handling. Likevel har Stortinget bedt Avinor om å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, med mål om vekst i flytrafikken. Sammen men flere andre organisasjoner går Besteforeldrene nå ut med et opprop for at planene skrinlegges. SKRIV UNDER HER og bli med og krev at de folkevalgte tenker nytt og gir oss en samferdselspolitikk for framtida!

Les mer…

29kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Må satses mye mer på jernbane!

Politikerne vil at flere skal benytte miljøvennlige transportformer. Men de bygger nye motorveier og ikke nye jernbaner, og prognosene viser at nordmenn vil kjøre mer privatbil i 2050 enn i dag. Billettprisene for tog økte med over 40 prosent de siste 15 åra, mens prisen på flybilletter økte med under 10 prosent. – Det trengs en større kursendring, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bussing i Valdres

God klimapolitikk er mer enn ambisiøse mål for utslippskutt i 2030. Det er for eksempel å få folk til å ta Valdresekspressen i stedet for privatbil når de skal ut å reise. Om fordelene ved å være «bussist» – og utfordringene som ennå er – har Margaret Heldor skrevet i avisa Valdres. At særlig barnefamilier velger å reise kollektivt har også en oppdragende effekt, mener den pensjonerte læreren.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En jernbane for framtiden

Norge har et av Europas dårligste jernbanenett, uten politisk vilje til å gjøre noe som monner. Det hevder samfunnsplanlegger Alf S. Johansen. «Buss for tog, få avganger, lav fart. En sektor uten en bærekraftig visjon for framtiden. Det ser ut som at man mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år.»

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Viktig nei til rullebane

Det rødgrønne flertall i storfylket Viken har lagt fram sin felles politiske plattform. Den inneholder et klart nei til tredje rullebane på Gardermoen. – Et viktig nei som øker presset på regjeringen for å skrote de sterkt miljøskadelige planene, sier Steinar Winther Christensen. Han er leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og var etter valget med å sende brev fra 11 organisasjoner til koalisjonen Ap, SP, MDG og SV.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Et bilsykt land

Norge har den laveste kollektivtransportandelen av alle land i Europa. Regjeringens plan for transportsektoren motarbeider alle mål i klima- og miljøpolitikken, sa den unge landskapsarkitekten Christian Lycke i sitt foredrag for landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon. Stadig flere milliarder til motorveier betyr ikke bare økende klimautslipp og annen forurensing, men dramatisk økende naturtap.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Nok er nok» i Bergen

Rundt 50 motdemonstranter trosset regnværet og møtte opp på Bryggen i Bergen tidlig onsdag morgen. Naturvernere, besteforeldre, mødre og barn tok imot kjør sakte-aksjonistene som i protest mot bomringen kom kjørende fra Åsane og inn mot byens sentrum. Også denne gangen fikk motdemonstrasjonen mer oppmerksomhet i byens aviser enn kortesjen av brummende og eksosspyende lastebiler.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bompenger, helse og klima

Det er ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt. – Men la oss se litt nærmere på hva motstanden handler om, skriver Gro Nylander i en kronikk i dagens VG. Hun er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, lege og landskjent som «ammeguru».

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Politiker – ikke snu etter vinden!

Norge er det land i Europa som kjører mest personbil. Da nytter det ikke bare med omlegging til elbiler. Det må gjøres en kraftig omprioritering til fordel for kollektivløsninger, sykkel og gange, skriver Aase Årvik fra Besteforeldreaksjonen i en kronikk i Drammens Tidende. Byens politikere snudde nylig og sa nei til Buskerudpakken som ville ha dempa videre vekst i bilbasert transport.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Svarte og grønne bompenger

I Bergen når bompengesutringa nye høyder. I et oppklarende innlegg i BT skiller Tom Skauge mellom svarte og grønne bompenger. De svarte – for å finansiere mer vei og asfalt, har vi hatt lenge. Det «Folkeaksjonen Nei til Bompenger» misliker mest, er de nye grønne – for å finansiere bybane og sykkelveier. Nettopp det vi trenger mer av, mener Skauge, selv om profilen kan bli mer sosial.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!