Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Monstervei nei takk!

– Dette er ikke bra, selv ikke lastebilnæringa vil ha det, sier Gro Fjeldtvedt på Tysnes i Sunnhordland, som sammen med andre fra Besteforeldrenes klimaaksjon arrangerte stand mot Hordfast-prosjektet i kommunesenteret Våge på lørdag. Hun ønsker flere politikere som ser på naturødeleggelse og økende biltrafikk som både et lokalt og globalt problem.

Spre klimavett,
del denne saken!

Åpenbart miljøfiendtlig

Norsk motorveiutbygging har likhetstrekk med USA på 1950- og 60-tallet. Det sier Per Gunnar Røe, professor i samfunnsgeografi, til forskning.no. De har snakket med flere forskere som er kritiske til den forserte satsing på kapasitetsøkende bilveier. Konflikten med klima- og miljømål er åpenbar, – bare ikke for regjeringa og flertallet av politikere.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fartsblinde politikere

Mange politikere ivrer nå for å heve fartsgrensa på motorvei til 120 km/t. Noen av de samme politikerne mener selv de er opptatt av natur, miljø og klima. Trafikkaksjonist Pål Jensen mener de glemmer elementære fysiske lover. Høyere fart forsterker alle problemer knyttet til samferdselssektoren og gjør samfunnet mer utrygt for de fleste.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skadelig prestisjeprosjekt

Hordfast – det gigantiske bru- og veisambandet mellom Stord og Os – vil rasere kystregnskog og femdoble trafikken mot Bergen. Påstanden om at det er «samfunnsøkonomisk lønnsomt» viser bare at natur, landskap og miljø ikke teller noe som helst. Det er uttrykk for en forelda tenkning, sier Fred Ola Bjørnstad, pensjonert høgskolelærer på Stord.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Ingen nedtur å tenke miljø

«TUT om du er mot firefelts Hamar-Løten» oppfordra Natur og Ungdom og Besteforeldrene da de  stilte opp med store bannere langs RV 25, i protest mot motorveiplaner som vil ødelegge viktig jordbruksland. – Mange bilister var enige og det ble veldig mye tuting, forteller Inger-Beth Sandham. De tok budskapet vårt: «Du kan ikke ete asfalt!»

Spre klimavett,
del denne saken!

Sjølvmotseiande

NRK har ein bra reportasje frå det lokalpolitikarane likar å kalle «gåbyen Bergen». Der ein skal kunne bu slik at ein ikkje treng å køyre bil i kvardagen. Samstundes ivrar mange av dei same politikarane for nye motorvegar som frå alle kantar vil auke trafikkmengda inn mot byen! Dei som skal arve jorda etter oss er taparane, seier transportforskar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Også Oslo trenger bybane

Oslo bør lære av Bergen og komme i gang med bygging av moderne bybane, skriver to medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon i en kronikk i «Vårt Oslo». Det er blitt Norges mest vellykka kollektivprosjekt noensinne. Den sparer energi, arealer og materialer, og er det mest miljø- og menneskevennlige transportmiddel som finnes.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bil- eller miljøvennlig?

Trodde du at folk bruker bil fordi de ikke har andre alternativer? Da må du tro om igjen, i følge en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Verdisyn, holdninger og livsstil teller med når folk velger transportmiddel. Gruppene «tradisjonelt bilvennlige» og «moderne miljøvennlige» har ulik adferd også på andre områder enn transport.

Spre klimavett,
del denne saken!

Flere nattog, takk!

I en artikkel i «Samferdsel» gir Svein Skartsæterhagen et tilbakeblikk på hvordan det var å reise med tog til kontinentet før, og hvorfor det er blitt så vanskelig. «Da jeg begynte i NSB i 1980, hørte jeg om direkte sovevogner over lange strekninger, slike som Oslo–Paris, men dette ble omtalt som noe gammeldags, som man var glad over å bli kvitt.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Demonstrerte mot ny E6

Det ble en fin markering i Trondheim i dag da Besteforeldrene viste sin motstand mot  motorveiplanen Trondheim–Stjørdal. Et veiprosjekt med negativ samfunnsnytte, som vil ødelegge matjord, gi økt trafikk, høyere hastigheter og økte klimautslipp, – men som alliansen Ap, Sp, FrP, KrF og Høyre likevel vil vedta i kveldens bystyremøte.

Spre klimavett,
del denne saken!