Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Foten ned for Avinor

Sammen med 13 andre organisasjoner har BKA sendt brev til Stortinget om plan for ny rullebane på Gardermoen. Det vil gi økte klimagassutslipp og mer støy, og beslaglegge store og verdifulle jordressurser. «Stortinget må derfor, under behandling av Nasjonal transportplan 2022–2033, sette foten ned for videre planlegging.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Bymiljøet på skinner

Som eneste by i landet har Bergen satt i gang moderne bybaneutbygging, for å snu utviklinga fra hemningsløs satsing på bilen og fri mobilitet – tilbake til skinnegående løsninger. I en kronikk i Bergensavisen BA skriver to besteforeldre om bakgrunnen for det som skjer, og hvorfor det er et generasjonsansvar å sørge for tempo i forandringene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Maraton om samferdsel

Denne uka hadde Stortingets transportkomité en maraton-høring om Nasjonal Transportplan. Rundt 100 ulike aktører var invitert. – Det er ikke mye du får sagt i en sånn sammenheng, sier BKAs talsperson Svein Skartsæterhagen. – Men det var interessant å se hva som engasjerer politikerne mest. Det var dessverre ikke miljø og klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vilje til å tenke nytt

Stortinget hadde i dag høring om Nasjonal Transportplan (2022–2033). Sammen med mange andre organisasjoner var BKA invitert til å legge fram sitt syn for transport- og kommunikasjonskomitéen. Vi valgte å bruke vår tilmålte tid til å snakke om jernbanen, og behovet for å styrke vår klart mest klima- og miljøvennlige transportform.

Spre klimavett,
del denne saken!

En troverdig transportpolitikk

I en kommentar til Nasjonal Transportplan understreker BKA behovet for en langt sterkere satsing på jernbanen – på bekostning av flytransport og de mange overdimensjonerte motorveiene som regjeringen foreslår. Etter vårt syn kan vi ikke ha en transportpolitikk som prioriterer redusert reisetid foran reduserte miljøskader. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Toget til Stockholm

På initiativ fra bl.a. region Värmland arbeides det for hurtigtogforbindelse Oslo–Stockholm. Prosjektet vil kunne overta mye av flytransporten mellom hovedstedene, og er støttet av Viken fylke. Utbyggingen kan sannsynligvis privatfinansieres, uten å belaste samferdselsbudsjettet. Kan det likevel strande, i møte med utredningskverna på norsk side?

Spre klimavett,
del denne saken!

Tvilsom lønnsomhet

«Samfunnsøkonomisk lønnsomhet» er ofte avgjørende for prioriteringene i samferdselspolitikken. Men dette tilsynelatende objektive kriteriet kan det stilles mange spørsmål ved, skriver Svein Skartsæterhagen i en kronikk i Samferdsel. Han er selv pensjonert jernbaneplanlegger, og mener økonomimodellene slår særlig skeivt ut for jernbaneprosjekter.

Spre klimavett,
del denne saken!

NTP: grå og prinsippløs

Fredag ble Nasjonal Transportplan lagt fram. Mens noen jubla for bruer og tunneler som rykker fram i køen, fortvila andre over rasfarlige veier som må vente. I Fetsund satt en gammel jernbaneplanlegger og rista på hodet. – La gå at landet trenger trygge veier. Men hvor blir det av det grønne skiftet som skulle komme? spør Svein Skartsæterhagen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Viktig delseier

Besteforeldrene og Naturvernforbundet har fått medhold i klagesak til Statsforvalteren, som har kjent ugyldig Trondheim bystyres vedtak om ny motorvei til Værnes. Idar Støwer kaller det en viktig delseier. – Prosjektet undergraver både kommunens byvekstavtale, og en framtidsretta satsing på jernbanen nordover, som politikerne sier de vil prioritere.

Spre klimavett,
del denne saken!

Samferdsel for framtida

EU har utropt 2021 til «Jernbanens år», og valgt å løfte det fram som en viktig del av European Green Deal. Da passer det godt at Besteforeldrenes klimaaksjon kan presentere et hefte om jernbanens framtid i Norge. Det er både mulig og nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mindre på bilveier, mener BKAs jernbanegruppe.

Spre klimavett,
del denne saken!