Samferdsel for framtida

Jeg opplevde en lyttende minister, og har fått ny tro på ham, sier Torstein Fjeld etter gårsdagens personlige møte med Knut Arild Hareide. Han har i mange år vært opptatt av miljø, klima og samferdsel, og hadde bedt om å få snakke med Hareide på tomannshånd – for å fortelle om hvordan han som naturverner og klimabestefar opplever samferdselspolitikken, og hva det gode miljø-alternativet er.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Sammen for sykkel og gange

Besteforeldrenes klimaaksjon står sammen med 16 andre organisasjoner om et opprop som krever økt statlig satsing og investering for sykling og gange – for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. Det dreier seg om å legge til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Det vil gi bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Naturødende og klimaskadelig

Det er uklart hvor samferdselsminister Knut Arild Hareide står i striden om store veiprosjekter som E18/Asker og Bærum, og E39/Hordfast. Men hvis han mener alvor med å ville prioritere klima og trafikksikkerhet, må han avvise planene for høyere fart og landskapsknusende motorveier, skriver fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, i et lengre innlegg på nettstedet Samferdsel.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Opprop mot økt flytrafikk

Vi står i en global klimakrise som krever handling. Likevel har Stortinget bedt Avinor om å planlegge en tredje rullebane på Oslo Lufthavn, med mål om vekst i flytrafikken. Sammen men flere andre organisasjoner går Besteforeldrene nå ut med et opprop for at planene skrinlegges. SKRIV UNDER HER og bli med og krev at de folkevalgte tenker nytt og gir oss en samferdselspolitikk for framtida!

Les mer…

29kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Må satses mye mer på jernbane!

Politikerne vil at flere skal benytte miljøvennlige transportformer. Men de bygger nye motorveier og ikke nye jernbaner, og prognosene viser at nordmenn vil kjøre mer privatbil i 2050 enn i dag. Billettprisene for tog økte med over 40 prosent de siste 15 åra, mens prisen på flybilletter økte med under 10 prosent. – Det trengs en større kursendring, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bussing i Valdres

God klimapolitikk er mer enn ambisiøse mål for utslippskutt i 2030. Det er for eksempel å få folk til å ta Valdresekspressen i stedet for privatbil når de skal ut å reise. Om fordelene ved å være «bussist» – og utfordringene som ennå er – har Margaret Heldor skrevet i avisa Valdres. At særlig barnefamilier velger å reise kollektivt har også en oppdragende effekt, mener den pensjonerte læreren.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En jernbane for framtiden

Norge har et av Europas dårligste jernbanenett, uten politisk vilje til å gjøre noe som monner. Det hevder samfunnsplanlegger Alf S. Johansen. «Buss for tog, få avganger, lav fart. En sektor uten en bærekraftig visjon for framtiden. Det ser ut som at man mener at Norge, med flest flyreiser per innbygger i verden, skal kunne greie seg uten etablering av høyhastighetsbaner de neste 100 år.»

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Viktig nei til rullebane

Det rødgrønne flertall i storfylket Viken har lagt fram sin felles politiske plattform. Den inneholder et klart nei til tredje rullebane på Gardermoen. – Et viktig nei som øker presset på regjeringen for å skrote de sterkt miljøskadelige planene, sier Steinar Winther Christensen. Han er leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, og var etter valget med å sende brev fra 11 organisasjoner til koalisjonen Ap, SP, MDG og SV.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Et bilsykt land

Norge har den laveste kollektivtransportandelen av alle land i Europa. Regjeringens plan for transportsektoren motarbeider alle mål i klima- og miljøpolitikken, sa den unge landskapsarkitekten Christian Lycke i sitt foredrag for landsmøtet i Besteforeldrenes klimaaksjon. Stadig flere milliarder til motorveier betyr ikke bare økende klimautslipp og annen forurensing, men dramatisk økende naturtap.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Nok er nok» i Bergen

Rundt 50 motdemonstranter trosset regnværet og møtte opp på Bryggen i Bergen tidlig onsdag morgen. Naturvernere, besteforeldre, mødre og barn tok imot kjør sakte-aksjonistene som i protest mot bomringen kom kjørende fra Åsane og inn mot byens sentrum. Også denne gangen fikk motdemonstrasjonen mer oppmerksomhet i byens aviser enn kortesjen av brummende og eksosspyende lastebiler.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!