– Flyreisinga må ned

Universitetsavisa «På Høyden» i Bergen har utløyst ein livleg klimadebatt etter at dei synte at rektor ved UiB har fire gonger større klimaavtrykk enn nordmenn flest, og er ein «fly-versting» blant norske rektorar. – Det er eit leiaransvar å gjere noko med dette, seier professor emeritus Gunnar Kvåle. Han foreslår ei ordning med «karbonavgift til fordeling» for å få bukt med unødvendig flyreising.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vil ha gods på jernbane

Det er et tverrpolitisk mål å føre gods over fra veg til sjø og bane. Likevel skjer det motsatte. Store mengder gods føres fra bane til veg i 2019.  I et felles utspill fra foreningen For Jernbane, Besteforeldrenes klimaaksjon, Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund kreves det en støtteordning for gods på jernbane. CO2-utslippene fra bane er bare 10 prosent av utslippene fra vegtransport!

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Spleiselag for miljø og samferdsel

Med sitt «ja til bompenger» har Besteforeldrenes klimaaksjon overrasket mange. Alle skjønner at framtiden for barnebarna har noe å gjøre med sykkelveier og kollektivtrafikk og minsking av utslippene. Men trenger Besteforeldrene å mene noe om hvordan dette skal finansieres og hvem som skal betale? Er det ikke nok å peke på behovet? Det har Elisabeth Briseid skrevet om i Drammens Tidende.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For bomring og renere luft

Bompengemotstanderne gjennomførte sin kjør-sakte-aksjon inn mot Oslo torsdag kveld. De måtte finne seg i å dele oppmerksomhet med Besteforeldrenes klimaaksjon som hadde mobilisert og var på plass med bannere, plakater, sang og rop om «Bomring – 1000 takk!» da kortesjen av tutende fossilbiler og rusende motorsykler ankom endestasjonen for aksjonen ved Frognerparken.

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forsvarer bompengeaksjon

Nyheten om demonstrasjonen til støtte for bomringen i Bergen har blitt fanget opp også av bompengemotstanderne i Fredrikstad. Deres respons var å beskrive Besteforeldrenes klimaaksjon som en gruppe velstående eldre som bare tenker på seg selv. I dag går ordføreren ut i Fredrikstad Blad og kaller dette urettferdig. Bompenger er også et klimatiltak, minner han om. Derfor angår det oss alle.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Bomring – ja takk!

Over 200 lastebiler og flere hundre personbiler kjørte onsdag kveld sakte mot sentrum av Bergen og laget trafikkork i protest mot bompenger. Men inne i sentrum ble de møtt av motdemonstranter fra Besteforeldrenes klimaaksjon – som tvert imot takket byens politikere for den framsynte bompengepolitikken, som begrenser biltrafikken og forurensingen og gir inntekter til videre satsing på kollektivtrafikken.

Les mer…

10kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nytt liv i jernbanekampanjen

I forbindelse med Nasjonal Transportplan tok Besteforeldreaksjonen våren 2017 initiativ til en jernbanekampanje med tilslutning fra en rekke organisasjoner. Det var et viktig skritt i riktig retning, men vi trenger noe mer forpliktende og langsiktig, mener Otto Martens. Målet må være å samle motstanden som finnes og etablere en bærekraftig kampanje for en bærekraftig norsk transportpolitikk.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Allianse mot økt flytrafikk

I morgen lørdag blir det demonstrasjon foran Stortinget i protest mot en tredje rullebane på Gardermoen, og de store negative konsekvensene dette vil ha. Avinors forretningsidé om enda mer flytrafikk må ikke vinne fram, på bekostning av klima, matvaresikkerhet, støybelastning og gode lokalsamfunn, skriver en allianse av 11 organisasjoner i en felles kronikk som i dag blir offentliggjort i Dagsavisen.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Selvfølgelig er det galt

Moralfilosof Arne Johan Vetlesen er ikke imponert over sjefen for FNs miljøprogram, Erik Solheim, som har latt seg intervjue av Flysmart24.no, «Nettavisen for billig og behagelig reise». Det er ingen som bør ha dårlig samvittighet for å fly, fastslår han, og skryter av selskaper som «gir folk muligheter til å reise for en billig penge». Solheim er så mye i lufta at han har mistet bakkekontakten, skriver Vetlesen.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Høyhastighetstog, nei takk!

Journalist Grethe Horn Mathismoen er superveteran i Besteforeldrenes klimaaksjon og var med i den aller første styrings- og aksjonsgruppa høsten 2006. Hun har brukt mye tid og krefter på organisasjonen og har tro på dens betydning. Men nå ønsker hun å si fra om en sak som lenge har ligget henne på hjertet: – Hun vil slett ikke ha noen storsatsing på høyhastighetstog! Det er et eventyr for voksne, med potensielt svært negative effekter for natur og samfunn, mener hun.

Les mer…

10kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!