Jo, vi vet hva vi gjør

At du som enkeltperson flyferierer verden rundt, kan synes ubetydelig i den store sammenheng. «Flyet går jo likevel», som noen sier. Men vi vet bedre. Problemet er at vi ikke gjør som vi vet, men slik alle andre gjør. Skal det bli forandring, må det restriksjoner til, mener Ruth Baumberger. Røykelov og forbud mot tobakksreklame har snart gjort oss til et røykfritt folk, enda så hekta mange var. Kanskje veien å gå også for å få bukt med andre skadelige vaner? Som flyreising?

Les mer…

3kommentarer

Marginale forbedringer

«Byer og regioner skal knyttes tettere sammen med bedre baner og flere tog», sier Jernbanedirektoratet som har sendt sitt handlingsprogram ut på høring. Men de tiltak som det satses på, er for marginale og vil i ubetydelig grad fremme et grønt skifte, sier Besteforeldrenes klimaaksjon i sin uttalelse. «Samhandlingen som foreslås med annen kollektivtrafikk er bagateller i forhold til den store utfordringen det er å se vårt lands samferdsel som helhet.»

Les mer…

!Skriv en kommentar

Realistisk jernbaneprosjekt

Eg ynsker Besteforeldrenes klimaaksjon og alle andre miljøorganisasjoner velkomne på laget for å få på plass ein moderne langdistansebane med høg hastigheit i Noreg – i vår levetid, seier dagleg leiar Hilde Magnusson i Forum Nye Bergensbanen, då vi møter henne på den nyss restaurerte jernbanestasjonen i Bergen. Ho har teke den 80 km lange banestrekninga frå Voss der ho bur. Det tok ein time og eit kvarter. Får ho det som ho vil, vil det ta 30 minutt.

Les mer…

1kommentar

Raskere tog over vidda

Når Pål Berrefjord skal presentere sin kampanje for å få togturen Bergen – Oslo ned i fire timer, tenker han tilbake på 1990, da 2000 ungdommer omringet Hotell Norge og skrek «bla – bla – bla» til politikerne som var der for å forberede verdenskonferansen for miljø. – Gjennomføringskraften har vært elendig, sier han. Men nå inviterer vi alle til å være være med på et konkret prosjekt som gjør en forskjell. Hvis unge og eldre står sammen, kan det endelig begynne å skje noe!

Les mer…

2kommentarer

Kan vi fortsette å fly?

Ferien nærmer seg og nordmenn skal reise enda mer og enda lengre. Få er villig til å fly mindre for å spare klima. Det har dessuten lite å si for utslippsstatistikken, som ikke tar med utslipp ved reiser mellom land; bare innen det enkelte land. – Det er i grunnen ganske sprøtt, sier Carlo Aall, som er professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforsking. Det økende antall flyreiser er en stor klimatrussel, påpeker han. «Utslippsfrie fly» ser han på som en illusjon.

Les mer…

2kommentarer

På sporet til framtida

Jernbane-entusiaster i en rekke europeiske land er i gang med en aksjonsuke for flere og bedre nattog-forbindelser. – Det er flott, ikke minst med tanke på mulighetene for å bruke tog som alternativ til klimaskadelige flyreiser, sier Finn Bjørnar Lund. Han er nestleder i Besteforeldreaksjonen og arbeider for å mobilisere flere organisasjoner for jernbane. – Politikerne våre sier at de ønsker å satse på utslippsfri transport. De må nå vise at de vil det også i praktisk politikk.

Les mer…

1kommentar

Jernbanen fram i køen

Folk i Norge fortjener et bedre jernbanetilbud, mener Besteforeldrenes klimaaksjon, som reagerer på meldinga fra Bane NOR om at en rekke InterCity-prosjekter vil bli utsatt enda en gang. Samtidig er tida overmoden for moderne høghastighetsbaner for gods og passasjerer mellom de store byene, og mellom Norge og utlandet. Dette må komme i stedet for – og ikke i tillegg til – motorveiutbygging og flyplassutvidelser, skriver vi i et brev til de folkevalgte.

Les mer…

4kommentarer

Ingen tredje rullebane

Besteforeldreaksjonen har sammen med ti andre organisasjoner sendt brev til klima- og miljøminister Elvestuen, der vi ber om at planlegging av en ny, tredje rullebane på Gardermoen stanses. Hensikten er å øke flytrafikken, med økte klimagassutslipp og mer støy som resultat. Det vil beslaglegge verdifulle landbruksarealer, og motstanden er stor lokalt. Også på Stortinget er det mange som er skeptiske til prosjektet, og Venstre har tidligere sagt et klart nei.

Les mer…

1kommentar

Pisk eller gulrot

Mange tror at vi har så mange elbiler i Norge fordi staten gir kjøperne så mange økonomiske fordeler. Et bevis på at det hjelper å lokke med gulrot for å få folk til å endre vaner, sies det. Men det er feil, skriver Lasse Fridstrøm i en kronikk i Aftenposten. Han er forsker ved Transportøkonomisk Institutt og slår fast at elbilens suksess først og fremst er et resultat av at vi gjennom mange år har svingt pisken over alle biler med forbrenningsmotor.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Må bli slutt på flyferier

Om få år skal en turistreise til norske fjell og fjorder skje uten klimagassutslipp. Samtidig håper myndighetene å gjøre Norge til et av «verdens beste reisemål» og reiselivsnæringen minst like lønnsom som i dag. Lar det seg kombinere? – Kanskje, svarer bærekraftig-forsker Carlo Aall i en reportasje i tidsskriftet Klima. – Men da må vi lære oss å reise mindre og saktere i feriene våre, leve mer, og ikke være så opptatt av å komme fram fortest mulig.

Les mer…

1kommentar