Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Bybane også i Oslo?

Oslo bør lære av Bergen og komme i gang med moderne bybane, skrev to medlemmer av BKA i en kronikk i «Vårt Oslo» i fjor. Det er blitt Norges mest vellykka kollektivprosjekt noensinne, og nå ser det ut å skje noe med bybaneplanene også i Grenland. For persontransporten er dette det klart mest miljøvennlige og arealeffektive alternativet.

Spre klimavett,
del denne saken!

En glad baneentusiast

Det kan likevel bli bybane i Grenland. Ingen er mer glad for det – og ingen har stått mer på for det, enn Torstein Fjeld. Han er gammel aktivist i både Naturvernforbundet og BKA. Det har vært vanskelig å trenge gjennom lydmuren av mer veier og biltrafikk, sier han til avisa Varden. – Men nå opplever jeg en gryende forståelse.

Spre klimavett,
del denne saken!

Overdimensjonerte veier

Det finnes strekninger på E39 som trenger utbedringer. Men er firefelts motorvei rett svar over alt? spør Silvia Kriz i Stavanger Aftenblad. Hun er leder av BKA i Sør-Rogaland, og etterlyser større sammenheng mellom veiplaner – og samfunnets langsiktige mål i klima- og miljøpolitikken. Hva med å satse på jernbanen i stedet?

Spre klimavett,
del denne saken!

Jernbane for klima

Jernbanen er en klimavinner og bør prioriteres som hovedtransportform mellom landsdelene, de store byene, Sverige og Europa, mener Thor Bjørlo i Norsk Bane. Skeptikerne svarer med å vise til beregninger om at det vil ta 35–60 år før utslipp under bygging blir kompensert. – Det er overdrevet og misvisende, det kan skje på under 10 år, sier Bjørlo.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norge på banen?

Det er på høy tid at Norge kommer på banen – med høyhastighetsbaner, skriver BKA-medlem og sekretær i Lyntogfora, Thor Bjørlo, sammen med lederne for fem  lyntogforaer. EU vil ha tredobling av høyhastighetsbaner innen 2050, som viktige grep i bl.a. klimapolitikken. Stadig flere land satser på lyntog. Når skal Norge komme etter?

Spre klimavett,
del denne saken!

Banen går videre

I kveld seiret fornuften i Bergen, da tre utbrytere – to fra Sp og en fra Rødt – gjorde det klart at de skiller lag med partiet sitt og sikrer flertall med én stemmes overvekt, for videreføring av Bybanen mot Åsane over Bryggen. For ei uke siden var flertallet like knapt for en urealistisk tunnelløsning som kunne ha blokkert hele prosjektet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kollektivtilbudet i fare

Korona-pandemien har endret folks reisevaner. Flere har hjemmekontor, eller holder seg unna overfylte busser og tyr til privatbilen. Resultatet er inntektssvikt i selskapene som driver kollektivtrafikken, og fare for store nedskjæringer – som vil resultere i enda mer bilkjøring. BKA vil ha staten på banen for å hindre en slik utvikling!

Spre klimavett,
del denne saken!

Bybaner for framtida

Baneløsninger må være førstevalget for transportpolitikken. I byene våre kan det gjøre persontransporten langt mer energieffektiv, arealbesparende og mindre forurensende enn dagens bilbaserte løsninger. Det gjelder også om biler og busser blir elektriske, – moderne bybaner er en bedre løsning der det er trafikkgrunnlag for dem.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bygg den banen!

I Bergen går den årelange bybane-striden mot en avgjørelse. Frontene er steile og følelsene sterke, og Besteforeldrene har til nå ligget lavt i saken. – Men nå går det ikke lenger, sier lokallagsleder Janet Wiberg. – Byen skriker på fornuftige kollektiv-løsninger. Sammen med andre bymiljøengasjerte vil vi ha handling, og ikke flere utsettelser!

Spre klimavett,
del denne saken!

Moderne jernbane i nord

Nord-Norgebanen har en lang historie. Men med ny regjering ser det endelig ut til å skje noe, sier Synnøve des Bouvrie i BKA Tromsø. – Nå gjelder det at det blir en komplett, moderne høghastighetsbane, og et godt alternativ både for gods og persontrafikken. Og at de store pengene ikke fortsetter å gå til motorveier og flyplasser.

Les mer

Spre klimavett,
del denne saken!