Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Samferdsel for framtida

I går var Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. I dag er Torstein Fjeld i Aftenposten. Begge besteforeldreaktivister, begge med samme budskap: Saken med Lågendeltaet og motorvei demonstrerer at det politiske flertall ikke har forstått hva framtida krever av oss: – en samferdselspolitikk med lavt fotavtrykk. Mer jernbane med andre ord!

Spre klimavett,
del denne saken!

For jernbane

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide følger i samferdselsministerens spor. Det burde være omvendt. Problemet er at gjeldende samferdsels- og klimapolitikk begge er utdatert, skriver Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. Som BKA-medlem har hun engasjert seg sterkt i samferdselsdebatten – mot flere motorveier for mer jernbane.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart på Nord-Norgebanen

På mandag arrangerer Besteforeldrene i Troms et informasjonsmøte om «Nord-Norgebanen: en hastesak for klimaet og landet». I den anledning har Synnøve  des Bouvrie en kronikk i Nordnorsk debatt. Vi trenger høy fart ikke bare for baneprosjektet. «Vi trenger også høy fart på Nord-Norgebanen, for best mulig klima-, miljø- og samfunnseffekt.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Motorvei nei takk

Da Miljødirektoratet sa nei, trodde vi at striden om motorvei gjennom Lågendeltaet var avgjort. Men lokale krefter presser på for å få regjeringa til å endre vernereglene og «finne en løsning». – Et eksempel på at det må tas et oppgjør med motorvei-tenkninga, mener BKA. Natur og klima må gå foran fart og framkommelighet.

Spre klimavett,
del denne saken!

De virkelige utslipp

Går utslipp fra veitrafikken ned? Ja, men ikke nok, sier Transportøkonomisk institutt, som har beregna en nedgang på 15 % siden 2015. – Trolig er den reelle nedgangen mye mindre enn dette, sier miljøøkonom Bjart Holtsmark. For det meste skyldes bruk av importert biodrivstoff – som gir utslippskutt på papiret, men knapt i den virkelige verden.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nattog-entusiasten

Svein Skartsæterhagen fra Fetsund er gammel jernbanemann. Dette året har han holdt det gående med en slags enmanns-aksjon for nattogets framtid, mot en jernbanebyråkratisk prosess som kan ende med at tilbudet blir dårligere enn dagens, – frykter han. Selv om det er en både praktisk og miljøvennlig reisemåte, etterspurt av de reisende.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nye Bergensbanen

Reisetid med tog Oslo–Bergen kan kuttes fra dagens 7-8 timer til fire. Det vil gi en formidabel økning i passasjertall, viser ny rapport. Problemet er prioritering av nye motorveier, med undervurdering av følgene for natur, miljø og klima, – mens planer for  oppgradering og modernisering av jernbanen blir trenert i det uendelige.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tenk på et tall …

Samfunnsøkonomiske beregninger fra Statens Vegvesen veier tungt når politikerne velger og prioriterer blant samferdselsprosjekter. Eksakte tall har en egen kraft – selv om forutsetningene for regnestykkene kan være tvilsomme. David Vogt kaller det en slags «tenk på et tall»-lek. Vegvesenet roper, – og får sitt eget ekko til svar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Grunn til å feire?

Vegvesenet bød på 17. mai-stemning med glade barn og bunader da den nye motorveien fra Os til Bergen ble åpna her om dagen. En forventa dobling av trafikken inn mot byen blir av lokalpolitikerne hilst velkommen. – Og de ubotelige naturinngrepene, gjennom skog og myr og dyrkamark? Pytt, pytt – vi har da så mye natur å ta av!

Spre klimavett,
del denne saken!

Uforståelig prioritering

I Hordaland reagerer mange på at statsbudsjettet for 2023 setter bremsene på for ny veg og bane til Voss, til fordel for motorveg- og bruprosjektet Hordfast. – Dette er å prioritere økende vegtrafikk og naturødeleggelser, sier Gro Fjeldtvedt på Tysnes. En ny rapport viser at følgen også blir økte klimagassutslipp – de neste hundre år!

Spre klimavett,
del denne saken!