Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Skrikende behov for nytenking

Om myndighetene får som de vil, skal nordmenn tilbringe stadig mer tid bak rattet. I 2050 vil vi ha 4–5 millioner personbiler, i tillegg til en armada av tungtransportkjøretøy. Derfor må motorveier bygges ut, 2-felts veier blir til 4-felts, når disse er fulle til 6-felts, osv. – Situasjonen skriker etter en annen og mer bærekraftig visjon for framtida, mener Besteforeldrene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Planlegger for økte utslipp

Til tross for protester fra miljøbevegelse og jordverninteresser fortsetter Avinor å planlegge ny rullebane på Gardermoen. Det er å planlegge for økte klimagassutslipp, mer støy og mer ødeleggelse av dyrkamark, mener Besteforeldrenes klimaaksjon og 13 andre organisasjoner som har sendt brev til samferdselsministeren og klima- og miljøministeren.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nye veier mot klima og natur

NRK.NO har vist hvordan enorme myrområder kan bli ødelagt av ny, ferjefri E39 på Vestlandet. Fra å være et stort naturlig karbonlager vil myrene bli en kilde til utslipp av CO₂, uten at Vegvesenet har den minste kunnskap om det. Klimarådgiver Harold Leffertstra er ikke overrasket – det er typisk for den ignorante behandling av myr og skog med tanke på klima, og også av naturmangfoldet, sier han.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bedre togtilbud er mulig

Skal vi ha en troverdig transportpolitikk med lave utslipp, kommer vi ikke utenom nye, moderne jernbaneløsninger. Men det er også mulig å effektivisere de løsningene vi har i dag, mener Svein Skartsæterhagen. Han har bakgrunn fra NSB og Jernbaneverket, og viser i en kronikk i Avisa Nordland hvordan gjennomgående nattog kan gi nye og bedre muligheter for de reisende.

Spre klimavett,
del denne saken!

Jernbanen nedprioriteres

«Hareide gir knusende beskjed til dem som liker tog», kunne vi lese i Nettavisen for litt siden. Mange hadde venta mer nytenking etter at han overtok som samferdselsminister, med større vekt på klima, miljø og bærekraft. En av dem er Torstein Fjeld i Skien, som nå har sendt ham et personlig brev – på vegne av seg selv og andre jernbaneentusiaster i Besteforeldrenes klimaaksjon..

Spre klimavett,
del denne saken!

Krever mer til sykkel

Mens mange byer verden rundt har lagt til rette for mer sykling under koronapandemien, er norske byer passive. Nå ber Syklistforeningen og 19 andre organisasjoner med til sammen om 1,5 millioner medlemmer, regjeringen om å handle. – Vi krever 500 millioner kroner til gange- og sykkeltiltak i statsbudsjettet for 2021, sier Steinar Winther Christensen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimakrise, sa du?

Flertallet i Trondheim bystyre – som tidligere har erklært «klimakrise» – sa i går ja til ny motorvei til Stjørdal. Besteforeldrene, Småbrukarlaget, Naturvernforbundet og flere andre markerte sin motstand utenfor bystyresalen. – Prosjektet har store miljø- og klimakonsekvenser med økende trafikkmengde, støy og forurensing og utsatt jernbanesatsing, sier Idar Støwer, som holdt appell for BKA.

Spre klimavett,
del denne saken!

På beina for framtida

Våre venner i Miljøagentene er i sving med årets Beintøft-aksjon. For sjette år på rad skal barneskoleelever over hele Norge konkurrere med hverandre om å komme seg til og fra skolen på den mest miljøvennlige måten. Formålet er å inspirere til å la bilen stå ved å gå, sykle eller ta kollektivt. «Vi går fordi vi vil dele et sterkt budskap med dem som bestemmer», sier de unge aktivistene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Miljøskadelig veiprosjekt

I Trondheim har 12 organisasjoner gått sammen om et åpent brev til bystyret. Planene for ny E6 nord for byen er ulønnsom, trafikkfarlig og miljøskadelig, hevder de. En slik motorvei vil også undergrave en framtidsretta satsing på jernbanen nordover – som politikerne sier de vil prioritere. Utfordringene er at da må de si nei til noe annet, og det sitter ofte langt inne, sier BKAs Idar Støwer.

Spre klimavett,
del denne saken!

Mikroplast fra veitrafikk

«– El-biler er bedre enn fossil-biler, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass på veiene, og produserer like mye mikroplast», skrev Besteforeldrene i Bergen for litt siden til de politiske partiene. Nå får de støtte fra Norsk institutt for luftforskning (NILU). De anslår at 140 000 tonn mikroplast fra veitrafikk havner i verdenshavene hvert år.

Spre klimavett,
del denne saken!