Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Hva vil Kristelig Folkeparti?

KrF er et parti som er opptatt av verdier, av miljø og forbruk m.m. Derfor var det grunn til å vente noen tydelige politiske omprioriteringer da Knut Arild Hareide overtok ledelsen av Samferdselsdepartementet, mener pensjonert jernbaneplanlegger Svein Skartsæterhagen. Hvorfor skjedde det ikke? Kan svaret være å finne i partiprogrammet?

Spre klimavett,
del denne saken!

Utrede Nord-Norgebane?

– Et latterlig beløp og en fornærmelse mot alle som er opptatt av Nord-Norgebanen, sier Finn Bjørnar Lund om de 10 millioner kroner regjeringa har satt av til en utredning, i regi av Vegvesenet. Nord-Norgebanen er sterkt ønsket blant folk i nord, men dette minner mer om et forsøk på å begrave jernbaneplanene i landsdelen, skriver Lund i Avisa Nordland.

Spre klimavett,
del denne saken!

Jernbanen til Tromsø

EU har utropt 2021 til European Year of the Railway, og vil redusere avhengigheten av fossilt drivstoff. Det vil få betydning også for Nord-Norgebanen, mener Besteforeldrene i Tromsø. I en kronikk peker de på at jernbane sparer både klima og areal: en dobbelsporet bane er halvparten så bred som 4-felts motorvei, men har kapasitet som 16 felt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bedre fjerntogtilbud

Et bedre fjerntogtilbud er mulig, mener pensjonert jernbaneplanlegger Svein Skartsæterhagen. Hvis det er politisk vilje til det, kan mye gjøres både på kort og mellomlang sikt. Banen Oslo–Stockholm, Sørlandsbanen og Bergensbanen kan om 10–15 år bli vesentlig raskere og mer attraktive alternativer enn slik det er i dag.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ung optimist ble nedslått

Ingvild Helseth studerer ved NTNU i Ålesund, og har i bacheloroppgaven analysert hvordan transportsektoren kan bidra til å nå klimamålene for 2030. Konklusjonen er nedslående, skriver Sunnmørsposten. Hun skred til verket som klimaoptimist, men har fått seg en liten knekk. – Det trengs langt sterkere tiltak enn dagens! fastslår hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skuffet over Hareide

I dagens utgave av Dagsavisen fyrer fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, av en bredside mot Knut Arild Hareide. Samferdselsministeren har skuffa mange, fordi han skapte nye forventninger, men i praksis har videreført den gamle linja til sine forgjengere fra FrP. Skal han rette opp dette inntrykket, må han handle raskt og modig!

Spre klimavett,
del denne saken!

Økte utslipp fra veiprosjekter

Motorveiprosjektene i Nasjonal Transportplan «gir isolert sett ikke betydelig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål», heter det litt kryptisk i en ny rapport fra Vegdirektoratet. – Reelt sett dreier det seg om store klimagassutslipp både fra anleggsarbeidene og den økte veitrafikken som følger, fastslår Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Utslippsfri elbil?

Regjeringen har lagt fram sin Klimaplan 2021-2030, der videreføring av elbil-politikken er et sentralt virkemiddel. – Problemet er at det fører til sterk økning i bilbruken og vesentlig mindre kutt i klimagassutslipp enn regjeringen tror, skriver Knut Bøe i Romerikes Blad. Han har jobbet med og studert trafikk, transport og logistikk i flere tiår.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og godstransport

Godsalliansen mener at Klimameldinga forplikter til ny prioritering i kommende Nasjonal Transportplan. Effektiv godstransport med lavere utslipp kan bare oppnås ved å endre transportmønsteret fra vei over til sjø og bane, sier de. Viktige tiltak for dette vil koste en brøkdel av det som planlegges brukt på motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tålegrenser under press

Samferdselspolitikken motarbeider alle mål i klima- og miljøpolitikken, hevder landskapsarkitekt og bilismekritiker Christian Lycke. Stadig flere milliarder til motorveier betyr ikke bare klimautslipp og forurensing, men dramatisk økende naturtap og et angrep på velfungerende økosystemer som vi og våre barn er avhengige av. 

Spre klimavett,
del denne saken!