Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Talte jernbanens sak

– Jeg tror på dialog og er veldig fornøyd med møtet, sier Torstein Fjeld, som i dag har hatt en halvtimes samtale med statssekretær Johan Vasara i Samferdselsdepartementet. Det kom i stand etter at han skrev og ba om et slikt møte på vegne av BKAs nye samferdselsgruppe, – som arbeider for å fremme jernbanens muligheter i vårt land.

Spre klimavett,
del denne saken!
Statssekretær Johan Vasala (t.v..) og besteforeldreaktivist Torstein Fjeld fra Skien. Alle bilder: Ivan Chetwynd

Kutt med mening

Miljø- og klimatiltak forbindes vanligvis med store kostnader. Men det finnes en enkel måte å begrense både utslipp og naturtap, og samtidig spare penger: en mer nøktern utbygging av veiene! – Det er underlig å se at veisektoren skånes i revidert nasjonalbudsjett – når selv klimabistanden til fattige land kuttes, skriver BKA i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hva bør prioriteres?

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett inneholder smertelige kutt. Blant annet rammes kollektivtrafikken – og klimabistanden til fattige land. At penge- og naturslukende motorveier samtidig fredes, er en underlig prioritering, mener BKA. I et brev til departement og stortingspolitikere ber vi om at veiprosjekter slankes.

Spre klimavett,
del denne saken!

Jernbane til Fornebu

Fornebubanen – den planlagte T-banen mellom Majorstuen i Oslo og Fornebu i Bærum – står nå i fare, fordi den blir mye dyrere enn tidligere antatt. – Men da gjelder det å tenke nytt og alternativt! sier pensjonert jernbaneplanlegger Svein Skartsæterhagen. I Dagens Næringsliv foreslår han en videreført bane for lokaltoget. Så enkelt!

Spre klimavett,
del denne saken!

Mot gigantveiene!

På Vestlandet går nå yrkessjåfører og naturvernere sammen om å be myndighetene revurdere planene for ferjefri E39 og noen av de gigantiske og sterkt omstridte fjordkryssings- og motorveiprosjektene langs kysten. «Kombinasjonen av svært høye kostnader og store skader på naturen bør gjøre det lett å prioritere gode bruksveier», heter det.

Spre klimavett,
del denne saken!

Moderne jernbane

Har vi glemt jernbanen i den offentlige debatten i Norge? Rett nok hører vi om jernbanens stadige behov for milliarder til å dekke etterslep og vedlikehold. Men hva skjer med jernbanen når vi tenker utvikling videre framover? spør Torstein Fjeld i Skien. Jernbanen trenger en renessanse i Norge! skriver han i Telemarksavisa.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vekker harme

Det er ikke lov å bygge i naturreservater. Det er noe av poenget med naturreservater. Likevel har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye Veier AS dispensasjon til å bygge en firefelts motorvei gjennom Lågendeltaet naturreservat ved Lillehammer. Saken vekker stor harme, og engasjerer også mange i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sparer natur og penger

Naturvernforbundet har analysert planene for 23 veistrekninger med rundt 850 km firefelts motorvei. Mange av planene bør droppes, mens andre bør endres og nedskaleres. Pengene som spares trengs for større fokus på trafikksikkerhet, framfor å bygge overdimensjonerte veier for høy fart, med store negativ følger for natur, matjord og klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart en nøkkelfaktor

Hvorfor bygge høgfartsbane til Tromsø? Fordi økt fart gir økt produktivitet, flere betalingsvillige kunder og størst klimaeffekt, svarte Jørg Westermann fra Norsk Bane under sitt foredrag i Tromsø denne uka. Møtet var arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon, som mener fokus må flyttes vekk fra den overdrevne satsing på nye motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Toget mot nord

Hva ønsker vi oss av Nord-Norgebanen? Hvordan blir virkningene for samfunn og miljø slik vi håper og drømmer om? Det er spørsmål som stilles når Besteforeldrene i Tromsø inviterer til stort informasjonsmøte mandag førstk. Moderne jernbane er den klart beste transportløsning. Men hvordan får vi satt toget på skinnene?

Spre klimavett,
del denne saken!