Arkiv for kategorien: "Samferdsel og transport"

Motorvei uaktuelt

Nei til Møreaksen Ålesund–Molde! Vei utenom drikkevannskilden til Ålesund må prioriteres! Besteforeldrene i Ålesund og omegn har en sterk og klar melding i sitt høringssvar til Vegesenet i forbindelse med oppstart av planarbeid for ny vei mellom de to byene. Alle løsninger som legger opp til økt trafikk i området bør være uaktuelle, sier de.

Spre klimavett,
del denne saken!

Transport og miljø

Transportpolitikken må i en helt annen grad enn nå ta hensyn til natur, miljø og klima, – understreker BKA i et innspill til Samferdselsdepartementet i samband med arbeidet for ny Nasjonal Transportplan (2025–2036). Det betyr nedskalering av miljøfiendtlige motorveier og prioritering av midler til moderne jernbaner for høy hastighet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nord-Norgebanen : et foredrag

Under headingen «En hastesak – i dobbel forstand: Vi trenger høy fart nå; for Nord-Norgebanen – og på Nord-Norgebanen!» gikk BKAs møte av stabelen i Tromsø 13. februar. Thor Bjørlo holdt sin presentasjon for vel 40 tilhørere: BKA-medlemmer, politikere (bl.a. ordføreren), jernbaneaktivister, byråkrater og allment interesserte.

Spre klimavett,
del denne saken!

Samferdsel for framtida

I går var Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. I dag er Torstein Fjeld i Aftenposten. Begge besteforeldreaktivister, begge med samme budskap: Saken med Lågendeltaet og motorvei demonstrerer at det politiske flertall ikke har forstått hva framtida krever av oss: – en samferdselspolitikk med lavt fotavtrykk. Mer jernbane med andre ord!

Spre klimavett,
del denne saken!

For jernbane

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide følger i samferdselsministerens spor. Det burde være omvendt. Problemet er at gjeldende samferdsels- og klimapolitikk begge er utdatert, skriver Bjørghild des Bouvrie i Dagsavisen. Som BKA-medlem har hun engasjert seg sterkt i samferdselsdebatten – mot flere motorveier for mer jernbane.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart på Nord-Norgebanen

På mandag arrangerer Besteforeldrene i Troms et informasjonsmøte om «Nord-Norgebanen: en hastesak for klimaet og landet». I den anledning har Synnøve  des Bouvrie en kronikk i Nordnorsk debatt. Vi trenger høy fart ikke bare for baneprosjektet. «Vi trenger også høy fart på Nord-Norgebanen, for best mulig klima-, miljø- og samfunnseffekt.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Motorvei nei takk

Da Miljødirektoratet sa nei, trodde vi at striden om motorvei gjennom Lågendeltaet var avgjort. Men lokale krefter presser på for å få regjeringa til å endre vernereglene og «finne en løsning». – Et eksempel på at det må tas et oppgjør med motorvei-tenkninga, mener BKA. Natur og klima må gå foran fart og framkommelighet.

Spre klimavett,
del denne saken!

De virkelige utslipp

Går utslipp fra veitrafikken ned? Ja, men ikke nok, sier Transportøkonomisk institutt, som har beregna en nedgang på 15 % siden 2015. – Trolig er den reelle nedgangen mye mindre enn dette, sier miljøøkonom Bjart Holtsmark. For det meste skyldes bruk av importert biodrivstoff – som gir utslippskutt på papiret, men knapt i den virkelige verden.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nattog-entusiasten

Svein Skartsæterhagen fra Fetsund er gammel jernbanemann. Dette året har han holdt det gående med en slags enmanns-aksjon for nattogets framtid, mot en jernbanebyråkratisk prosess som kan ende med at tilbudet blir dårligere enn dagens, – frykter han. Selv om det er en både praktisk og miljøvennlig reisemåte, etterspurt av de reisende.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nye Bergensbanen

Reisetid med tog Oslo–Bergen kan kuttes fra dagens 7-8 timer til fire. Det vil gi en formidabel økning i passasjertall, viser ny rapport. Problemet er prioritering av nye motorveier, med undervurdering av følgene for natur, miljø og klima, – mens planer for  oppgradering og modernisering av jernbanen blir trenert i det uendelige.

Spre klimavett,
del denne saken!