Krafttak for Sørlandsbanen

sørlandsbanen
Foto: David Gubler/Bahnbilder

Sørlandsbanen er sterkt forsømt over mange år. Den står i reell fare for å bli nedlagt hvis det ikke skjer noe, sier Torstein Fjeld fra Skien, aktivist i Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet. – Grenlandsbanen, som vil sammenkoble Sørlands- og Vestfoldbanen, må inn igjen i Nasjonal Transportplan! krever organisasjonene.

Et attraktivt jernbaneprosjekt

Den ensidige satsingen på nye firefelts motorveier, E18 og E39, som nå bygges i rask rekkefølge, betyr en langsom død for persontrafikken på Sørlandsbanen, heter det i et brev som er sendt stortingsrepresentantene for Vestfold og Telemark. Det er en ren neglisjering av framtidas krav til en ansvarlig miljø- og klimaplanlegging, der hensynet til energibruk, areal og utslipp må ha førsteprioritet.

Grenlandsbanen skal gå i en ytre korridor gjennom Vestfold og Telemark, og innebærer en sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Banen vil starte i Porsgrunn og er 60 km. Det vil forkorte reisetida fra Oslo til Kristiansand med én time.

Grenlandsbanen har vært under planlegging i 25 år. Prosjektet ble tatt inn i Nasjonal Transportplan 2018–2029 med planleggingsmidler. Men i NTP 2022–2033 ble Grenlandsbanen tatt ut igjen. Politikerne ville heller ha firefelts E18.

Kravet fra Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon er at Grenlandsbanen må inn igjen i Nasjonal Transportplan (NTP 2025–2036), – for å styrke et attraktivt næringsliv i sørlandsregionen og for å møte miljø- og klimakravene fra Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

De skriver blant annet: «Økt biltrafikk bidrar til natur-, miljø- og klimaskader. Skadene øker med økt hastighet (…) Det er energibruken som forteller hvor miljøvennlig en transportform er. En moderne jernbane bruker bare en brøkdel av energien for samme transportmengde som en motorvei (…) Grenlandsbanen vil være garantien for at vi ønsker å redde Sørlandsbanen. Sørlandsbanen trenger selvsagt store utbedringer på hele strekningen til Stavanger, men med Grenlandsbanen har vi gitt et signal om at vi ønsker å ta vare på denne banestrekningen som betjener halve Norges befolkning når vi tar med Oslo og Vestfold

Les hele brevet til stortingsrepresentantene:
Krafttak for Sørlandsbanen
Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*