Arktis i fare: Finnmark

arvid-hoidahl-nTRlWEyF9ag-unsplash
Foto: Arvid Høidal. Fra Unsplash

Raske klimaendringer og store naturskader – det bekymrer mange i Finnmark. Derfor var det også mange som fant veien til temamøtet BKA i Alta for litt siden arrangerte sammen med Naturvernforbundet. En vellykka kveld med en engasjert og engasjerende foredragsholder, professor Rolf Anker Ims fra Norges arktiske universitet.

Vi var veldig glad for at Ims var så lettbedt, sier en av besteforeldre-arrangørene. – Han takket straks ja til å komme da vi spurte. Han er professor i økologi og leder for forskningsprogrammet COAT – som skal gi sikker dokumentasjon og tidlig varsling om effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis, som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger.

Ingen steder i verden går klimaendringene raskere enn her i nord. Hva betyr det for finnmarksnaturen, for skog og vegetasjon, rype og rein, fjellrev og lemen og alt det andre som lever her, som vi setter så stor pris på, og som er en del av våre identitet som finnmarkinger? Rolf Anker Ims la ikke skjul på at han er svært urolig.
Utviklingen ser ut til å bli grensesprengende, slik jeg ser det. Naturforstyrrelsene i Finnmark og norsk Arktis er uten historisk sidestykke. Klimaendringene vil komme til å rulle over naturen som en bulldoser.

Ingen lystige toner, med andre ord. – Men slik er altså situasjonen, og dette er kunnskap som vi trenger, som er livsviktig! Professor Rolf Anker Ims var selv også tydelig på at universitetets dialog med samfunnet rundt er av avgjørende viktighet. Sammen kan vi fortsatt bremse bulldoseren, men det haster veldig. Han etterlot i hvert fall ingen tvil om det hos de rundt 35 oppmøtte i Alta denne dagen.


Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Pingback: Foredragskveld med forsker Rolf Ims - Finnmark

 2. Tone Toft | 09.12.2023

  På dette temamøtet med Rolf Anker Ims som foreleser skulle jeg gjerne vært til stede.
  Forskning på effekter av klimaendringene på biomangfold, naturressurser og økosystemprosesser i norsk Arktis er superaktuelt og viktig. Resultatene er ment å brukes som grunnlag for forvaltningstiltak og tilpasninger. Det er bare så utrolig trist at vi har styresmakter som i svært liten grad forholder seg til våre fremste fagpersoner og forskningsresultater. Det er ikke bare trist og uforståelig – men en forbrytelse mot oss mennesker, og ikke minst kommende slekter og alt levende.
  Ims uttaler at klimaendringene kommer til å rulle over naturen som en bulldoser og at naturforstyrrelsene i norsk Arktis er uten sidestykke i historisk sammenheng.
  Som svar på denne situasjonen vil norske myndigheter teppebombe store deler av Finnmarksvidda med naturødeleggende vindturbiner, nettutbygging, gruvedrift og alt hva dette innebærer av anleggsarbeid, veger, sprengning, støy, forurensing, tapping av naturressurser(mineraler og jordmetaller) spredning av miljøgifter, overkjøring av utfolksrettigheter og næringsveier, – som vil medføre ytterligere klimaendringer.
  Det er oppsiktsvekkende at våre styresmakter til de grader kan ignorere Naturavtalen som ble vedtatt i Montreal i desember 2022. For meg virker det som Naturen og økosystemene får stadig svakere vern – til tross for den solide kunnskapen og kompetansen som nå foreligger. (FNs Klima og Naturavtale osv) Miljødirektoratet har fremmet et forslag om å verne ALL MYR i Norge. Det er jo et fantastisk forslag. Så gjenstår det å se, men mange politikere har allerede kritisert dette viktige utspillet.
  Vi trenger nye lover og regler som beskytter og ivaretar natur og økosystem på en helt annen måte enn det som er tilfelle i dag. Vi må også få på plass en Miljødomstol som skal behandle og dømme i saker som angår Natur og Klima. Naturens egenverdi må på dagsorden i en tid hvor vi mennesker har satt oss til herskere over alt som lever på denne jorda. Krigen vi fører mot naturen er like mye en krig mot livsgrunnlaget og menneskene. Vi må snarest opprette et rettsvern for Naturen og økosystemene. Jeg tror at dette er helt nødvendig i kampen for å berge livsgrunnlaget vårt.

 3. Bjørghild des Bouvrie | 18.12.2023

  Godt sagt. Enig med deg, Tone!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*