Arkiv for kategorien: "Arktis i fare"

Miljøødeleggelser likevel?

30. april vedtok Tromsø kommunestyre å si nei til en stor hytteby på Kvaløya. Hensynet til klima og miljø fikk veie tyngre enn økonomiske interesser. I ettertid er det nå likevel fare for at prosjektet blir godkjent. Synnøve des Bouvrie fra Besteforeldrenes klimaaksjon oppfordrer i et innlegg partiene til å holde fast ved tidligere vedtak. – De unge fortjener det, gi dem deres støtte!

Retten til å leve kaldt

Hva skjer med Arktis og menneskene som har sine liv og skjebne knyttet til denne kalde, vakre, men også svært utsatte delen av vår klode? Det vet Mette Newth, forfatter og livslang menneskerettsaktivist – og miljøaktivist, mye om. På «Lunsj og lyrikk med klimablikk» i Det Norske Teatret 29. januar delte hun sine refleksjoner og brede erfaringer med et lydhørt og interessert publikum.

Besteforeldre for Arktis

I dag lanserte Besteforeldreaksjonen i Trondheim sin nye «Arktis i fare»-kampanje. Med løpesedler, appeller og sang lyktes vi å få granske bra oppmerksomhet, sier kampanjeleder Ola Dimmen. Mange stoppa og hørte på budskapet, og det var både tommelen opp og applaus. Noen smårollinger tok seg til og med en liten dans til sangen vår, og det var fint å oppleve at særlig ungdom satte pris på engasjementet. «Å, sje dæm bryr’sæ om barnebarna!»

Brøler ved åpning av oljefelt

Teknisk Ukeblad avslører i dag at Oljedirektoratet gjorde en gigantisk regnefeil da de i 2012 utarbeidet bakgrunnsmateriale for den omstridte 23. konsesjonsrunde. I konsekvensutredningen Stortinget fikk, ble inntektene fra Barentshavet Sørøst anslått å være 130 milliarder kroner høyere enn det grunnlagsmaterialet tilsa. Oljedirektoratet har innrømmet feilen. Forklaringen er at det ble gjort en manuell feil i et regneark! Se omtale av saken på Teknisk Ukeblads nettsider.

Besteforeldre for vern av Arktis. God jul!

Hvis der er ett ord som kan tjene som overskrift for den norske klimakampen i 2015, så er det: ARKTIS. Ingen steder på kloden stiger temperaturen raskere, med dramatiske følger for alt liv. Ved begynnelsen av året valgte regjeringen likevel å utlyse en mengde nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten, mot faglige råd. Deretter kvesset det seg til i striden om norsk klimapolitikk. Et stort opprop fulgte. Det snakkes om et mulig klimasøksmål. Og da et trettitalls Besteforeldre dro til Paris var det ingen tvil om valg av slagord: – Save the Arctic! Save the poles! We don’t need no drilling holes!