Arkiv for kategorien: "Arktis natur og klima"

Melkøya og klimaet

Besteforeldrenes klimaaksjon imponerer meg! – Sametingspresident Silje Muotka var klar og sterk då ho deltok på BKAs møte om «Melkøya, klimaet og livsgrunnlaget her nord» 28. mai. Planane om elektrifisering av LNG-anlegget i Hammerfest er eit trugsmål mot finnmarksnaturen og samisk kultur. Grøn kolonialisme kallar ho det!

Spre klimavett,
del denne saken!

Arktis i fare: Finnmark

Raske klimaendringer og store naturskader – det bekymrer mange i Finnmark. Derfor var det også mange som fant veien til temamøtet BKA i Alta for litt siden arrangerte sammen med Naturvernforbundet. En vellykka kveld med en engasjert og engasjerende foredragsholder, professor Rolf Anker Ims fra Norges arktiske universitet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Svalbard: næring og miljø

Mange av problemene vi ser i Arktis vil for Norges del dreie seg om forvaltning av Svalbard-området. I en artikkel tar Arild Moe for seg konflikter mellom suverenitetshevdelse, næringsvirksomhet og miljøvern. Han er ekspert på petroleumsvirksomhet i nord, og mener planene om gruvedrift på havbunnen er den nye store utfordringen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Arktis: i rask endring

Det arktiske miljøet har vært stabilt i årtusener, men er nå i kraftig endring, først og fremst pga. av den globale oppvarmingen, som slår sterkt inn i nord. Polarforsker Jan-Gunnar Winther forklarer sammenhengene for oss, hvorfor det skjer og de store konsekvensene det har, – for ekstremvær, havnivåstigning og marine økosystemer.

Spre klimavett,
del denne saken!

Farvel til ishavsimperialismen

På Svalbard har Norge mulighet for å endre kurs og framstå som et foregangsland for klima og naturvern, mener oljehistoriker Helge Ryggvik. I en samtale med BKA forklarer han bakgrunn for sitt forslag om en radikal anvendelse av Svalbardtraktatens miljøparagraf, slik han har skrevet om i rapporten «Norge ved et vendepunkt».

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljefritt Svalbard

I dag lanserer BKA rapporten «Norge ved et vendepunkt». Den er skrevet av oljehistoriker Helge Ryggvik, og foreslår at Norge, med utgangspunkt i Svalbardtraktatens miljøparagraf, erklærer sonen rundt Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Rapporten gir også en grundig drøfting av – og advarsel mot – planene for gruvedrift på havbunnen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Melkøya-bløffen

Elektrifiseringsplanane for Melkøya har demonstrert at det politiske olje-Noreg og klimarørsla lever i kvar si verd. «Det største klimatiltak besluttet av en norsk regjering», seier Jonas Gahr Støre. – Nei, ein stor klimabløff! seier BKAs Ingunn Elstad. – Den norske klimarekneskapen vert sjåande penare ut. Men i ein større samanheng gir det inga meining.

Spre klimavett,
del denne saken!

Arktis-samarbeid i fare

Samarbeidsorganet Arktisk Råd ble skapt for å beskytte naturmiljø og fremme bærekraftig utvikling. Men den utvikling vi har sett de senere år, er at statenes jakt på olje og andre ressurser har spilt en stadig større rolle. Økonomisk utnytting er blitt ledemotivet – til stor skade for både natur og mennesker, mener bl.a. Mette Newth.

Spre klimavett,
del denne saken!

Flertall vil verne Arktis

Et klart flertall i befolkningen vil stanse oljeletingen i Arktis av hensyn til klima og miljø. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Greenpeace. – Det er barn og unge som må leve med vår generasjons herjinger med miljøet, de krever at vi tar større ansvar, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norge må lytte!

Joe Biden vil ha med seg Arktisk råd på et moratorium mot oljeboring i Arktis. – Kommer til å være aktivitet i Barentshavet i mange år fremover, svarer den norske regjeringen. – Men vi forventer faktisk et mer konstrukt svar når de får tenkt seg om, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, som skriver brev til de politiske partiene om saken.

Spre klimavett,
del denne saken!