Besteforeldre for Arktis

I dag lanserte Besteforeldreaksjonen i Trondheim sin nye «Arktis i fare»-kampanje. Med løpesedler, appeller og sang lyktes vi å få granske bra oppmerksomhet, sier kampanjeleder Ola Dimmen. Mange stoppa og hørte på budskapet, og det var både tommelen opp og applaus. Noen smårollinger tok seg til og med en liten dans til sangen vår, og det var fint å oppleve at særlig ungdom satte pris på engasjementet. «Å, sje dæm bryr’sæ om barnebarna!»

Les mer…

5kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Brøler ved åpning av oljefelt

Teknisk Ukeblad avslører i dag at Oljedirektoratet gjorde en gigantisk regnefeil da de i 2012 utarbeidet bakgrunnsmateriale for den omstridte 23. konsesjonsrunde. I konsekvensutredningen Stortinget fikk, ble inntektene fra Barentshavet Sørøst anslått å være 130 milliarder kroner høyere enn det grunnlagsmaterialet tilsa. Oljedirektoratet har innrømmet feilen. Forklaringen er at det ble gjort en manuell feil i et regneark! Se omtale av saken på Teknisk Ukeblads nettsider.

Les mer…

1kommentar
Spre kunnskap –
del denne saken!

Besteforeldre for vern av Arktis. God jul!

Hvis der er ett ord som kan tjene som overskrift for den norske klimakampen i 2015, så er det: ARKTIS. Ingen steder på kloden stiger temperaturen raskere, med dramatiske følger for alt liv. Ved begynnelsen av året valgte regjeringen likevel å utlyse en mengde nye letetillatelser i Norskehavet, Barentshavet og helt opp til den arktiske iskanten, mot faglige råd. Deretter kvesset det seg til i striden om norsk klimapolitikk. Et stort opprop fulgte. Det snakkes om et mulig klimasøksmål. Og da et trettitalls Besteforeldre dro til Paris var det ingen tvil om valg av slagord: – Save the Arctic! Save the poles! We don’t need no drilling holes!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!