Farvel til ishavsimperialismen

Ryggvik intervju
Kan Norge bli et forbilde i nord? I videoen forklarer Helge Ryggvik hvorfor vi bør legge om kursen i Arktis-politikken.

På Svalbard har Norge mulighet for å endre kurs og framstå som et foregangsland for klima og naturvern, mener oljehistoriker Helge Ryggvik. I en samtale med BKA forklarer han bakgrunn for sitt forslag om en radikal anvendelse av Svalbardtraktatens miljøparagraf, slik han har skrevet om i rapporten «Norge ved et vendepunkt».

Rapporten kan lastes ned her: Norge ved et vendepunkt

Allerede i 2009 ga Ryggvik ut den viktige boka «Til siste dråpe», der han viser hvordan det som er godt for Equinor (den gang Statoil), ikke alltid vil være godt for Norge – eller resten av verden. I den nye rapporten, som er skrevet for BKA og som ble lagt fram under Arendalsuka, argumenterer han for at Norge bør og kan velge: – Ishavsimperialismens tid er over; en bærekraftig framtid ligger ikke i videre oljeekspansjon nordover, men i politiske grep der vi som nasjon trekker oss tilbake fra krigen om økonomiske ressurser og gir naturen en sjanse. Hele Svalbard med havområdene rundt kan av Norge etableres som en varig petroleumsfri sone, et stort og viktig symboltiltak for hele verden – i regi av en oljenasjon. Dette kan vi gjøre, med utgangspunkt i Svalbardtraktaten og dens enestående progressive miljøparagraf fra 1925: «Det tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelse og – om nødvendig – gjenopprette dyre- og plantelivet innen de nevnte områder og deres territoriale farvann.»

Se intervjuet der Ryggvik utdjuper sine synspunkter. Videoen er produsert av Ivar Minken:

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oscar Heyerdahl | 07.09.2023

    Støttes varmt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*