Et viktig valg

Øyvind Arendal
Øywind Wistrøm er leder i BKA Vestfold og nestleder i landsstyret. Her er han på Arendalsuka, i samtale med en som ikke er helt overbevist ...

Hvem skal du stemme på, hvis du er opptatt av klima og miljø og barnas framtid i en urolig verden? I et lengre innlegg i Gjengangeren gir Øyvind Wistrøm ikke noe direkte svar, men utfordrer både velgere og politikere: Som mange andre byer har Horten satt seg ambisiøse mål for utslippskutt o.l. – Men hvordan kommer vi fra ord til handling?


For tiden er det mange vordende politikere som har innlegg i Gjengangeren, og som forøker å overbevise oss om at framtiden kan bli lys hvis vi bare stemmer på dem. Og mesteparten av det de framhever, er viktig. Og riktig. Men mye er kortsiktig i den forstand at det kun gjelder kommende kommunestyreperiode.

For Horten – og våre barnebarn – trenger noen lengre perspektiver. Faktisk gjør hele verden det..

FNs rapporter om klima, miljø og naturmangfold, og de avtaler Norge har forpliktet seg til (Parisavtalen om maks 1,5 grader global oppvarming, og Montrealavtalen om 30 % vern og 30 % rehabilitering av ødelagt natur innen 7 år) levner ingen tvil: vi har store utfordringer og noen harde tak foran oss hvis dette skal gjennomføres. Og regnværet Hans viste oss kanskje hva vi kan vente oss mer av, hvis vi ikke tar rev i seilene: varmere, våtere, villere …

Dette har lett for å drukne i lokalvalgkampen. I hvert fall når det kommer til lovnader om konkrete (og kontroversielle) tiltak.

Horten kommune er i gang. Og har gjort mye. Ordføreren har gjort en kjempeinnsats i forhold til rensing av Oslofjorden (hvilket har blitt enda viktigere i og med alt det Hans har fraktet og dumpet i indre Oslofjord). Kommunen har også fått en klimaplan, gjennomført mange tiltak for klima, og laget en (uferdig) plan for bevaring og økning av naturmangfoldet. All ære for dette arbeidet. Men arbeidet er egentlig bare så vidt påbegynt.

For de faktiske tallene og tiltakene er (foreløpig) litt mindre oppløftende. F. eks. har Horten øket CO2-utslippet med 0,2 % fra 2009 til 2021, og er derfor på 254-plass av landets kommuner i utslippsreduksjon. Riktignok fikk ikke kommunen en klimaplan før for tre år siden og har gjort mange tiltak siden da. Men for å nå det prinsipielle målet om å være klimanøytral med en reduksjon av utslipp på minst 70 % innen 2032 (9 år) ifht 2012, så trengs det nok litt harde tak hvis Horten skal gjennomføre det målet og derved ta sin del av den nasjonale nødvendige reduksjonen.

Tilsvarende med kommunedelplan for bevaring og økning av arter og naturmangfold. Mye god registrering av sårbare arter og bevaringsverdig natur er gjort. Men planen er en «ønskeplan» og inneholder få hvis noen konkrete politiske forslag om beslutninger for reell bevaring eller fredning, hverken på land eller i fjorden. For ikke å snakke om økning av artsmangfold.

Så Horten kommune er i gang. Men fordi vi så vidt har begynt, så trengs det flere og konkrete tiltak for klima og miljø i alle lovnadene fra vordende politikere.
Derfor: Når vi alle skal vurdere hvilket parti (eller person) vi skal stemme på, bør vi også la de langsiktige perspektivene telle i vår beslutning. Vi kan f.eks. vurdere partiene eller politikerne ut fra spørsmål som:

– Er du og ditt parti enig i at vårt moderne samfunn også bidrar til klimaendringer, og at det er alvorlig?
– Er du og ditt parti enig i kommunens klimaplan, og hvilke tiltak mener du må prioriteres for at planen kan gjennomføres og styrkes i henhold til målene?
– Vi du og ditt parti sørge for at kommunen gjennomfører en 0-visjon om naturareal (slik som mange kommuner i Norge nå begynner å gjøre), ved å bevare all «urørt» natur og jordbruksjord, og – hvis det må utbygges – så skal tilsvarende areal tilbakeføres til naturtilstand?
– Vil du og ditt parti at kommunen skal styrke sin kompetanse og politiske administrasjon på dette området, og på hvilken måte?
– Har ditt parti en plan for bevaring og økning av arter og naturmangfold?
– Skal kommunen bygge nitrogenrensingsanlegg selv om staten ikke vil gi økonomisk støtte?
– Hvilke tiltak skal gjennomføres for å (ytterligere) redusere avfall, plast- og annen forurensing og øke resirkulering?
– Alt dette med klima- og miljøplaner er komplisert for folk flest. Hvilke konkrete tiltak vil du ha gjennomført fra kommunens side for at folk flest blir orientert og får innsikt i nødvendige tiltak for klima- og miljø, og evt kan delta rent konkret?

Tilsvarende spørsmål har Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold sendt til samtlige politiske partier i hele Vestfold, fordi vårt slagord er: «Barnas framtid – vår sak», og lokalvalget har stor betydning for denne framtiden. Noen av de politiske partiene har svart, men de fleste ikke. I Horten svarte to partier. Betyr det at de andre ikke tar denne framtiden alvorlig, eller visste de ikke hva de skulle svare?

De målene Norge har avtalt internasjonalt, er fram til år 2030. Det er to perioder med kommunevalg: dette og ett til..

Det er mange spørsmål som er viktige i et kommunevalg. Klima- og miljøsaker er en del av dem. Fordi det gjelder våre barnebarns framtid.

Gjør et godt valg!
Øyvind Wistrøm, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon i Vestfold.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*