Oljefritt Svalbard

Svalbard Unsplash
Fra Unsplash. Foto: Vince Gx

I dag lanserer BKA rapporten «Norge ved et vendepunkt». Den er skrevet av oljehistoriker Helge Ryggvik, og foreslår at Norge, med utgangspunkt i Svalbardtraktatens miljøparagraf, erklærer sonen rundt Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Rapporten gir også en grundig drøfting av – og advarsel mot – planene for gruvedrift på havbunnen.

Rapporten presenteres på Arendalsuka. Se info om debattmøte og last ned rapporten her: BKA lanserer oljerapport

Svalbard har siden Svalbardtraktaten ble gjort gjeldende i 1925 en radikal miljøparagraf, som sier: «Det tilkommer Norge å håndheve, treffe eller fastsette passende forholdsregler til å sikre bevarelse og – om nødvendig – gjenopprette dyre- og plantelivet innen de nevnte områder og deres territoriale farvann.»

– Aldri før har paragrafen vært mer aktuell enn nå, sier styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Linda Parr. Arktis med Svalbard er blant områdene som merker global oppvarming aller mest. – I BKA mener vi hensynet til kommende generasjoner må veie aller tyngst i forvaltningen av disse sårbare områdene og ressursene de inneholder.

Når BKA har engasjert Helge Ryggvik til å skrive denne rapporten, er det ganske enkelt fordi svært få har mer peiling, sier generalsekretær Andrew Kroglund. – Allerede i 2009 ga han ut boka «Til siste dråpe», der han viser hvordan det som er godt for Equinor, den gang Statoil, ikke alltid vil være godt for Norge – eller resten av verden. I den nye rapporten argumenterer han – og vi – for at Norge står ved et vendepunkt og må velge: Ishavsimperialismens tid er over. Vi kan, hvis vi vil, bli et forbilde i nord.

Det er grunn til å merke seg at stadig flere finansinstitusjoner har gjort det klart at de ikke ønsker å finansiere oljeprosjekter i Arktis. Mens norske oljeinteresser ønsker fortsatt ekspansjon. – Dette må ikke skje, understreker generalsekretæren. BKA støtter Ryggviks forslag om Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Den bør også omfatte de mest sårbare områdene i Barentshavet sør og områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det betyr også at Wisting-feltet aldri kan bli en realitet.

Kampen om havbunnsmineralene

En ny kamparena seiler også opp. I juni 2023 annonserte regjeringen at den ville åpne for utvinning av havbunnsmineraler i et gigantisk område i nord. Ryggvik hevder at vi her ser det samme mønsteret som for oljevirksomhetens ekspansjon over tid, og at retningen er den samme.

– Og her bør det settes en tydelig strek! understreker Linda Parr og Andrew Kroglund. – Vi må bestemme oss for hvordan havområdene rundt Svalbard skal forvaltes. Siden både utvinning av havbunnsmineraler og oljevirksomhet i så sårbare områder innebærer en stor risiko for miljøet, gir Svalbardtraktatens paragrafen Norge det rettsgrunnlaget som må til for å innføre fullt og varig vern – i pakt med framtidens behov.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Ingunn Elstad | 18.08.2023

    Fleire oljeselskap og finansinstitusjonar vender nok ryggen til Arktis, men akkurat no kjører Equinor, regjeringa og OED hardare enn nokon gong. Regjeringa har vedtatt hasteutbygging av vindanlegg i store delar av Finnmark, og krafta skal gå til å drive Equinor sin gassproduksjon på Snøhvit-Melkøya fleire tiår. Enorme område med urørt natur skal raserast, og Støre er utrykkeleg på at han er villig til å overkjøre reindrifta. Debatten raser i nordnorske avisar. Naturvernforbundet og Motvind engasjerer seg. Bør ikkje BKA gjere det same?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*