Norge må lytte!

polarlomvi
Kritisk truet art: Polarlomvi, Uria lomvia, sittende på blåis fra isbre-kalving. Fjortende julibukta, Spitsbergen, 10.6.2008. Foto: Arne Nævra

Joe Biden vil ha med seg Arktisk råd på et moratorium mot oljeboring i Arktis. – Kommer til å være aktivitet i Barentshavet i mange år fremover, svarer den norske regjeringen. – Men vi forventer faktisk et mer konstrukt svar når de får tenkt seg om, sier leder i Besteforeldrenes klimaaksjon, som skriver brev til de politiske partiene om saken.

Til parlamentariske ledere, statsministeren, klima- og miljøministeren

Arktis må vernes mot oljevirksomhet nå

I 2010 sendte Besteforeldrenes klimaaksjon en oppfordring til partiene på Stortinget om å verne Arktis mot oljevirksomhet, slik: «Aldri har det vært et sterkere behov for handling som virkelig teller, og som peker ut en retning som er langsiktig bærekraftig. Hvis det er ett sted på kloden der all videre leting og utvinning av olje og gass bør stoppes – er det i Arktis. I stedet for å jakte på de siste oljedråper, trenger menneskeheten en ny visjon: at både Arktis og Antarktis – jordens to poler, av vital betydning for hele klodens helsetilstand – skal få det internasjonale samfunns moralske omsorg og juridiske beskyttelse.»

I 2020 ønsker USAs påtroppende president Joe Biden å få  de øvrige sju medlemslandene i samarbeidsorganet Arktisk råd med på et moratorium mot offshore oljeboring i Arktis.

Dette  er et konstruktivt forslag av historisk betydning. Svaret fra den norske regjeringen er imidlertid at oljevirksomheten i Barentshavet skal fortsette som før. Det er dessverre helt i tråd med dens konsekvente politikk for å tilsidesette klimahensyn i oljepolitikken. Ved nye konsesjonsrunder og utlysning av nye oljeblokker har regjeringen siden 2013 oversett alle innvendinger og 100 prosent av Miljødirektoratets frarådinger mot oljevirksomhet i sårbare områder.

Samtidig har klimaendringer gått fra vondt til verre, særlig i Arktis. Her stiger temperaturen dobbelt så fort som på resten av kloden, og flere ganger raskere i øyriket Svalbard. Arktis, som vi i hvite samfunn har behandlet som et nådeløst isøde, men et fristende mål for erobring og kontroll, er omsider beseiret. De enorme naturkreftene er i ferd med å gi tapt for menneskeskapt global oppvarming. Arktiske hav vil nesten være isfri, sannsynligvis allerede om 30-40 år. Noe som igjen kan føre til åpning av nye havområder for olje- og gassvirksomhet.

Det er en ond sirkel som må brytes. Norge har siden 1990-tallet vært en av de sterkeste pådrivere for ambisiøse klimaavtaler. Likevel har vi som nasjon aldri ført en norsk klimapolitikk som samsvarer med dette internasjonale engasjementet, eller vist reell vilje til å ofre kortsiktige økonomiske oljeinteresser – av hensyn til menneskehetens større kollektive interesser. Et ydmykende eksempel er Statoils engasjement i kanadisk tjæresand, der politikerne stod handfalne og lot dem drive på med sin klima-, natur- og urfolksfiendtlige virksomhet – til økonomien tvang fram en løsning.

Å la store deler av oljereservene ligge urørt, og å verne Arktis mot ytterligere miljøforringelse, er uforenlig med en oljepolitikk der myndighetene systematisk har satt inn tiltak for å øke tempoet i leting og utbygging. Det vil være en krevende omstilling, men gir også en mulighet for Norge, som et rikt land med stor handlefrihet, til å gå foran og vise at det er mulig å avvikle verdens fossilavhengighet.

Dagens voksne er borte når klima- og miljøproblemene er blitt uløselige. Men det er nå verden må handle. Nå trengs politikere som tar solidaritet mellom generasjonene på alvor og straks griper vår tids største kollektive utfordring; å lukke det veldige gapet mellom påkrevde og faktisk iverksatte tiltak.

Norge har betydelig innflytelse når det gjelder forvaltningen av arktiske områder, også gjennom samarbeidet i Arktisk råd, som er det eneste sirkumpolare samarbeidsorgan på regjeringsnivå. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis, et umåtelig viktig arbeid som Norge har all interesse av å styrke. Vi forventer at norske politikere lytter til både klima- og miljøvitenskapen, – og til de nye signalene fra påtroppende president Biden og hans regjering. Verden trenger en New Green Deal.

Med hilsen Besteforeldrenes klimaaksjon
Steinar Winter Christensen, styreleder

Se også engelskspråklig versjon, sendt til samtlige medlemmer av Arktisk råd.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

8 kommentarer

 1. Steinar Rundhaug | 14.12.2020

  Veldig godt skrevet kjære navnebroder. Kan vi håpe på litt ydmykhet nå før jul?

 2. Finn Bjørnar Lund | 14.12.2020

  Er det Norge som skal stå igjen i gapestokken som landet som neglisjerer Arktis når Biden rydder opp etter Trump?

 3. Tonje Øgård | 15.12.2020

  Dette er veldig godt skrevet ! Tusen takk for ditt engasjement.
  Men hva med å lage underskriftslister. Hva med demonstrasjoner med Fremtiden i våre hender, Naturvernforbundet og Greenpeace for å nevne noen.
  Sammen er vi sterke!
  Fremtidsvisjon og hilsen!

 4. Lillian K Finnseth | 15.12.2020

  Tusen takk for et godt oppsummert og tydelig brev til våre politiske ledere for manglende vilje og handlekraft gjennom mange år. For en utfordring Joe Biden gir her 🙂 til Artisk råd, – og trøst og håp til oss besteforeldre og alle andre natur- og miljø- og klimaengasjerte.

 5. Svein Rognlien | 15.12.2020

  Takk for et betimelig åpent brev til de parlamentariske lederne, statsministeren samt klima- og miljøministeren. Vi får håpe de leser det og enda bedre tar realitetene inn over seg. Det har til nå vært fortvilende å se at kortsiktig profitt stadig har trumfet hensynet til kommende generasjoner. Vi går inn i et valgår. La oss samle gode krefter og vise at vi ønsker politikere som tar hensyn til vitenskapelige råd når vi til høsten skal velge det neste Stortinget.

 6. TOFT TONE | 15.12.2020

  Kjempebra Steinar. Så utrolig velskrevet og tydelig. Kan ikke gjøres bedre.
  Dette brevet må da berøre og vekke våre politiske ledere.

 7. Ellen Müller Sundt | 16.12.2020

  Takk for velskrevet brev til politikerne. Det er svært skuffende at vi har en regjering som i så liten grad tar sitt ansvar for nordområdet seriøst.

  – Er gjerne med på underskriftsliste, som Tonje Øgaard foreslår, og også på fysiske aksjoner, i den grad de foregår i Bergen.

 8. Berit Mørland | 18.12.2020

  Veldig bra innlegg om Arktis, fra vår styreleder!
  God jul og lykke til videre,
  Hilsen Berit Mørland

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*