Flertall vil verne Arktis

polarlomvi
Kritisk truet art: Polarlomvi, Uria lomvia, sittende på blåis fra isbre-kalving. Fjortende julibukta, Spitsbergen, 10.6.2008. Foto: Arne Nævra

Et klart flertall i befolkningen vil stanse oljeletingen i Arktis av hensyn til klima og miljø. Det viser en spørreundersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra Greenpeace. – Det er barn og unge som må leve med vår generasjons herjinger med miljøet, de krever at vi tar større ansvar, sier Aud Hegli Nordø, kommunikasjonssjef i Greenpeace.

Unge særlig skeptiske
Undersøkelsen er gjennomført i starten av desember 2020, med 1007 respondenter fra hele landet mellom 16 og 89 år. Den viser at folk flest, og unge spesielt, ønsker å ta mer hensyn til miljø og klima enn norsk oljepolitikk gjør i dag,

 • 60 prosent mener at oljeletingen i Arktis bør opphøre av hensyn til sårbar natur (20 prosent er uenige, resten har ikke tatt stilling eller vet ikke)
 • 53 prosent mener oljeletingen i Arktis bør opphøre av klimahensyn (25 prosent er uenige, resten har ikke tatt stilling eller vet ikke)
 • Blant de som kjenner til klimasøksmålet fra før er andelene som er enige i samtlige utsagn signifikant høyere

Det er et solid generasjonsskille der de yngre i mye større grad enn de eldre vil la olja i Arktis ligge av hensyn til miljø og klima. Blant de spurte under 35 år vil hele 71 prosent la olja ligge av hensyn til sårbar natur. Tallet er 78 prosent for aldersgruppa 16 til 24 år.

Over halvparten av befolkningen (55 prosent) kjenner til klimasøksmålet. I undersøkelsen er det stilt spørsmål om “det er riktig med en dom i Høyesterett som sier at olje- og gassproduksjonen må begrenses av hensyn til klima”. 44 prosent er enige, 32 prosent er uenige og resten har ikke tatt stilling eller vet ikke. Blant de under 35 år er 55 prosent enige, mot 22 prosent uenige.

– Det er fantastisk å se at flesteparten av de som har tatt stilling til saken, er enige med oss i at domstolene må sette en grense for oljeindustrien for å ta vare på klimaet. Både politikerne og dommerne i Høyesterett bør merke seg den store støtten som vår sak har i samfunnet, sier Nordø.

Her er spørreundersøkelsen: https://act.gp/klimasoksmal-rapport

Det politiske flertall støtter oljeinteressene, men er i utakt med velgerne når det kommer til Arktis. Illustrasjon: Ola Dimmen

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 18.12.2020

  Kanskje dette kan åpne øynene på olje-opportunistiske politikere.

 2. Harold Leffertstra | 18.12.2020

  Vi har hørt det mange ganger nå, fra IPCC og mange førskningsinstitusjoner; Parisavtalen og 1,5 graders målet forutsetter at mesteparten av KJENTE reserver av olje og gass blir liggende. Da er det meningsløs å lete etter NYE reserver. Spesielt i ekstra risikofylte og sårbare områder som Barentshavet. Slik ville de fleste som tenker rasjonelt og logisk konkludere. Som ifølge undersøkelsen et flertall av den norske befolkningen gjør. Men en del politikerne på Stortinget har tydeligvis en «alternativ logikk» som sier at norsk oljeleting i Arktis er konsistent med Parisavtalen. Forutsatt at alle de andre land slutter å lete og trapper ned sin olje- og gassvirksomhet. Ikke ulik logikken til Equinor.

  Stortingsflertallet må leve i en verden der Norge er et miljøforbilde og topper FNs liste over verdens mest utviklede land. Der norsk olje og gass er redningen for verdens klima. I en rangering iår som inkluderer også ressursbruk og klimagassutslipp faller Norge ned til en 16.plass. Og da er ikke engang utslippene fra eksportert olje og gass tatt med.
  Og hadde vi enda vært fattige og trengt inntektene…….

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*