Dom i klimasaken tirsdag

klode is hr 2
Onsdag 4. november: En symbolsk is-skulptur utenfor Høyesterett markerte at ankesaken var begynt.

Dommen i klimasøksmålet blir avsagt etter muntlig votering tirsdag 22. desember klokken ni, varsler Høyesterett. Retten behandlet søksmålet over syv dager i plenum i november. Hovedspørsmålet er om tillatelser for petroleumsutvinning nær iskanten i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens miljøparagraf 112.

Saksøkere er Greenpeace og Natur og Ungdom. Partshjelpere i saken er Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet.

Et viktig poeng for saksøkerne er at petroleum fra disse tillatelsene tidligst kan komme til markedet i 2030, i en tid da bruk av petroleum skal være i sterk utfasing. Saken reiser også særlige spørsmål om tolkningen av Grunnloven § 112 knyttet til om og i hvilken grad bestemmelsen gir rettigheter, og hvordan bestemmelsen kan anvendes på utslipp av klimagasser.

I § 112 heter det blant annet at «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I Oslo tingretts dom av januar 2018, samt i Borgarting lagmannsretts dom av januar i år, ble det slått fast at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan prøves for domstolene. Miljøorganisasjonene tapte likevel på den konkrete rettsanvendelsen.

Styreleder i Besteforeldrene klimaaksjon, pensjonert advokat Steinar Winther Christensen, sier han er realistisk optimist. – Kanskje blir det årets julegave? Denne dommen blir den første av sitt slag i Norge. Om vi taper, har jeg mange spennende tanker å dele. I så fall har vi heller ikke fått gjennomslag for brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) artikkel 2 og 8. Dette vil gi grunnlag for klage til Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD). Kampen er ikke slutt. 

Steinar Winther Christensen med appell før siste dag i Høyesterett.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Tone Toft | 20.12.2020

  Oi…Oi… dette blir spennende
  Nesten ikke til å holde ut. Uansett resultat så skal vi kjempe videre – og nå er vi 5000 medlemmer.. en slagkraftig bande i sin beste alder! Vi gir oss aldri.

 2. vidar Lillebo | 22.12.2020

  22.12.2020.
  En sorgens dag. ALLE som forsvarer natur, får stort sett negative dommer. Ikke rart at vi ramler nedover lista over land når bærekraf blir målenenhet.
  Ja, hvor går så veien videre?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*