Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål"

Rett til liv og helse

Det falt en historisk dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg 9 april, da de sveitsiske «klimaseniorinnene» fikk medhold i at staten bryter deres rettigheter til liv og helse. Siden Norge har tilsluttet seg Menneskerettskonvensjonen, vil dommen få betydning også her, skriver medlemmer av BKA og Legenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

En dom som forplikter

Domstolene har en plikt til å overholde de menneskerettslige sidene ved klimautfordringene, forklarte Mads Andenæs for over hundre deltakere på BKAs landsmøte i dag. Bakgrunn for foredraget var den viktige dommen i Strasbourg, der sveitsiske KlimaSeniorinnen vant fram med sitt søksmål om statlig brudd på menneskerettene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og menneskeretter

Etter at sveitsiske KlimaSeniorinnen vant fram i Strasbourg, har gleden vært stor i Besteforeldrenes klimaaksjon. BKA har selv en sak liggende på vent hos EMD, forteller generalsekretær Andrew Kroglund. Den ble sendt inn for tre år siden, som en klage på høyesterettsdommen i det norske klimasøksmålet. Nå tror han den står sterkere.

Spre klimavett,
del denne saken!

Seniorer viser vei

Tirsdag 9. april ble en historisk dag for den europeiske klimabevegelsen, etter at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gitt den sveitsiske kvinneforeningen KlimaSeniorinnen medhold i at Sveits’ regjering har brutt retten til privatliv og familieliv, ved å ikke iverksette tilstrekkelige tiltak for å motvirke farlige klimaendringer.

Spre klimavett,
del denne saken!

En spennende rettssak

Det er kommet litt i skyggen av nyhetene fra Dubai, men sist uke skjedde det viktige ting på klimafronten også i Oslo. Et nytt klimasøksmål gikk for tingretten. Saksøkere er Greenpeace og Natur og Ungdom, som hevder at regjeringa fortsetter med ulovlige oljekonsesjoner, i strid med dom fra Høyesterett i den forrige klimarettssaken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nytt klimasøksmål!

I juni i år varsla Greenpeace og Natur og Ungdom et nytt søksmål mot staten. De mener det ikke er gjort nødvendige utredninger da tre nye olje- og gassfelt ble godkjent. Saken behandles i Oslo tingrett 28.11 til 6.12. BKA støtter søksmålet, og vi har snakket med fagrådgiver i Greenpeace, Klimentina Radkova, for å bli oppdatert på saken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Menneskeretter og klima

Norsk institusjon for menneskeretter (NIM) har lenge utfordret norske myndigheters forståelse av klimautfordringene, og av sammenhengen i norsk politikk, nasjonalt og internasjonalt. På en konferanse om temaet var Besteforeldrenes klimaaksjon en selvsagt deltaker, representert ved tidl. nestleder Finn Bjørnar Lund.

Spre klimavett,
del denne saken!

Gjelder liv og helse

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen aksepterte tidligere i år å behandle Greenpeace og Natur og Ungdoms klage over Høyesteretts dom i desember 2020 i klimasøksmålet. EMD har også gitt Besteforeldrenes klimaaksjon rett til å intervenere til støtte for klagerne, og BKA har nå sendt sin støtteerklæring til Strasbourg.

Spre klimavett,
del denne saken!

Rettigheter og klima

Staten har levert sitt svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen, etter klagen fra Natur og Ungdom og Greenpeace på høyesterettsdom. – Ikke uventa legger regjeringsadvokaten seg på en hard og avvisende linje, sier Steinar Winther Christensen. Han tror likevel ikke kravet om at klagen avvises uten realitetsbehandling, vil føre fram.

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljedebatt i nytt spor

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener det ikke er rom i Grunnloven for å godkjenne flere oljeprosjekter, sies det i en utredning til Olje- og energidepartementet om plan for utbygging og drift av nye felt. BKA-leder Steinar Winther Christensen sier dette må få konsekvenser og kan tvinge oljedebatten inn i et nytt spor.

Spre klimavett,
del denne saken!