Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål"

Seniorer viser vei

Tirsdag 9. april ble en historisk dag for den europeiske klimabevegelsen, etter at Menneskerettsdomstolen i Strasbourg har gitt den sveitsiske kvinneforeningen KlimaSeniorinnen medhold i at Sveits’ regjering har brutt retten til privatliv og familieliv, ved å ikke iverksette tilstrekkelige tiltak for å motvirke farlige klimaendringer.

Spre klimavett,
del denne saken!

En spennende rettssak

Det er kommet litt i skyggen av nyhetene fra Dubai, men sist uke skjedde det viktige ting på klimafronten også i Oslo. Et nytt klimasøksmål gikk for tingretten. Saksøkere er Greenpeace og Natur og Ungdom, som hevder at regjeringa fortsetter med ulovlige oljekonsesjoner, i strid med dom fra Høyesterett i den forrige klimarettssaken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nytt klimasøksmål!

I juni i år varsla Greenpeace og Natur og Ungdom et nytt søksmål mot staten. De mener det ikke er gjort nødvendige utredninger da tre nye olje- og gassfelt ble godkjent. Saken behandles i Oslo tingrett 28.11 til 6.12. BKA støtter søksmålet, og vi har snakket med fagrådgiver i Greenpeace, Klimentina Radkova, for å bli oppdatert på saken.

Spre klimavett,
del denne saken!

Menneskeretter og klima

Norsk institusjon for menneskeretter (NIM) har lenge utfordret norske myndigheters forståelse av klimautfordringene, og av sammenhengen i norsk politikk, nasjonalt og internasjonalt. På en konferanse om temaet var Besteforeldrenes klimaaksjon en selvsagt deltaker, representert ved tidl. nestleder Finn Bjørnar Lund.

Spre klimavett,
del denne saken!

Gjelder liv og helse

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen aksepterte tidligere i år å behandle Greenpeace og Natur og Ungdoms klage over Høyesteretts dom i desember 2020 i klimasøksmålet. EMD har også gitt Besteforeldrenes klimaaksjon rett til å intervenere til støtte for klagerne, og BKA har nå sendt sin støtteerklæring til Strasbourg.

Spre klimavett,
del denne saken!

Rettigheter og klima

Staten har levert sitt svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen, etter klagen fra Natur og Ungdom og Greenpeace på høyesterettsdom. – Ikke uventa legger regjeringsadvokaten seg på en hard og avvisende linje, sier Steinar Winther Christensen. Han tror likevel ikke kravet om at klagen avvises uten realitetsbehandling, vil føre fram.

Spre klimavett,
del denne saken!

Oljedebatt i nytt spor

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) mener det ikke er rom i Grunnloven for å godkjenne flere oljeprosjekter, sies det i en utredning til Olje- og energidepartementet om plan for utbygging og drift av nye felt. BKA-leder Steinar Winther Christensen sier dette må få konsekvenser og kan tvinge oljedebatten inn i et nytt spor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Partshjelp i Strasbourg

Tidligere i år kom beskjeden fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) om at den vil se på klagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter den norske klimadommen. BKA har nå søkt om å få intervenere til støtte for de to klagerne. – Det er viktig å vise bredden i protesten mot dommen i Høyesterett, sier Steinar Winther Christensen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Krever svar fra Norge

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg mener klimaklagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter dom i Høyesterett, kan bli en prinsipielt viktig sak, – og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg. Leder i BKA, Steinar Winther Christensen, kaller det en veldig gledelig nyhet for alle som er opptatt av miljørett.

Spre klimavett,
del denne saken!