Arkiv for kategorien: "Klimasøksmål"

Krever svar fra Norge

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg mener klimaklagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter dom i Høyesterett, kan bli en prinsipielt viktig sak, – og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg. Leder i BKA, Steinar Winther Christensen, kaller det en veldig gledelig nyhet for alle som er opptatt av miljørett.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skuffende av Norge

FNs menneskerettighetsråd behandler i høst et forslag om å anerkjenne retten til et trygt, rent og sunt miljø. Aldri før har rådet så tydelig knyttet klima og miljø til folks grunnleggende rettigheter. Men Norge ser ikke ut til å ville bidra. Hva skjer? Frykter man følger med tanke på at klimadommen er klaget inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen?

Spre klimavett,
del denne saken!

Gjensyn med historisk søksmål

Snart blir det mulig å se filmen «Enhver har rett til» – en dokumentar av Thomas Østbye om klimasøksmålet. Lanseringsprodusent Guro Hansebakken har sendt oss et klipp der vi kan se fra rettssalen hvordan IEAs rapporter brukes til forsvar for norsk oljevirksomhet. – Et paradoks når vi nå har fått helt motsatt signal fra IEA, synes hun.

Spre klimavett,
del denne saken!

Domstolenes rolle

Svake tiltak mot global oppvarming kan være ulovlig, fastslår Christina Voigt. Hun er professor ved UiO, Institutt for offentlig rett, og har i to ti-år jobbet med klimarettslige spørsmål. Høyesterett ville ikke mene noe om konsesjoner i Barentshavet, fordi dette er politikkens, ikke rettens domene. Voigt er prinsipielt uenig i et slikt syn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Unge uenige med domstolen

Den prestisjetunge «Holbergprisen i skolen» gikk i år til fire elever ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, som har skrevet en modig og tankevekkende oppgave om klimasøksmålet, høystrettsdommen og maktfordeling. Vi har snakka med en av dem, – som vedgår at det har vært vanskelig å holde uenigheten med Høyesterett tilbake!

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og rettigheter

Da BKA sendte sin klimasøksmålsklage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, var det én som mer enn noen andre hadde jobba for oss med saken: Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Hva er hovedinnholdet i klagen? Og hvorfor er han så opptatt av denne saken? Det forteller han om i dette intervjuet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vi ses i Strasbourg!

Besteforeldrene har klaget klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. BKA hevder at oljevirksomheten i Arktis er i strid med Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 2 om «retten til liv», ved at den sikter mot utvinning til siste dråpe, – selv om vi vet at dette er ikke er forenlig med målene i Parisavtalen.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Juridisk herværk»

22.12.2020 var ingen god dag verken for rettsstaten eller Høyesterett, konkluderer høyesterettsadvokat Pål W. Lorentzen i en drøfting av klimadommen. Han har i mange år vært opptatt av rettighetene vi er gitt i Grunnlovens § 112. Nå kaller han dommen «jurdisk herværk», og mener saken bør gå videre til Menneskerettsdomstolen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og menneskeretter

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted har i forening for miljørett uttalt at Nasjonal institusjon for menneskeretter (NIM) bør trekke tilbake sin rapport om klima. Det reagerer professor Mads Andenæs på. Han arbeider med internasjonal rett, og mener Sejersted prøver å underminere arbeidet for å styrke det uavhengige rettsvernet.

Spre klimavett,
del denne saken!