Krever svar fra Norge

Skjermbildeemd 2
Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: Europarådet

Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg mener klimaklagen fra Greenpeace og Natur og Ungdom, etter dom i Høyesterett, kan bli en prinsipielt viktig sak, – og har gitt den norske regjeringen en tidsfrist for å uttale seg. Leder i BKA, Steinar Winther Christensen, kaller det en veldig gledelig nyhet for alle som er opptatt av miljørett.

En gledelig nyhet

Kun en av ti klager som sendes menneskerettsdomstolen blir oversendt til den innklagede staten, resten blir avvist, skriver Greenpeace på sin nettside. Flere klimasaker er til behandling, men den norske er den første som direkte gjelder oljeleting i lys av klimakrisen.

– Det er en svært viktig utvikling i saken, sier Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat. –  Å få saken opp på europeisk nivå er helt nødvendig etter den halvhjertede behandlingen menneskerettsspørsmålene fikk av Høyesterett. En dom fra EMD vil være viktig ikke bare for Norge, men også for anvendelsen av menneskerettighetene i klimasaker andre steder i Europa.

– Dette er et viktig skritt videre for en forhåpentlig full prøving i EMD av regjeringens oljeleting i Arktis og opp mot menneskerettskonvensjonen, sier Steinar Winther Christensen. – BKA har jo inngitt egen klage, men vi har ikke hørt noe fra EMD hittil. Kanskje blir vår klage ikke tatt videre selv om begge klagene angriper Høyesteretts dom. Dette kan i tilfelle skyldes at BKA kun var partshjelper og ikke vanlig part i saken for Høyesterett. Det kan vi kanskje bli igjen, vi får se.

– Men det viktige er at EMD ønsker å viderebehandle en av klagene i denne saken, – kanskje med full prøving.


Desember 2020: Steinar Winther Christensen med appell foran Høyesterett.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Berit Bergvik | 03.01.2022

    Dette er virkelig bra!!

  2. Bjørghild des Bouvrie | 03.01.2022

    Nå blir det alvor for Norges regjering som har kunnet lene seg bakover mens statsadvokaten kjempet i rettsvesenet mot anklagene. Hva blir svaret til Europa’s domstol for menneskerettigheter? Og hva blir dommen?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*