– En tverrpolitisk profil

veien videre

I vår nyttårs-enkét blant lokallagslederne er turen komme til Grenland og Marit Nagel Rønningen i Skien. Laget har gjennom årene markert seg blant annet i forbindelse med de årlige klimafestivalene, der de har samarbeidet med både fagbevegelse og miljøorganisasjoner. – SV-eren Marit mener at BKA trenger å bli tydeligere på sin tverrpolitiske profil.

Tror på felles aksjoner

– Hvilke tanker gjør du deg om BKAs rolle i klimakampen? Hva bør vi prioritere? Hvordan kan vi bli enda mer synlig? Og enda mer respektert?
– BKA er en viktig stemme fordi vi så tydelig kjemper for en fremtid vi selv ikke skal være en del av. Slik jeg ser det, gjelder det at vi fortsetter å prioritere faktabaserte og løsningsorienterte krav og forslag. Det setter oss i respekt hos alle. Men vi må nok jobbe mer for å nå ut. En plan for koordinerte kampanjer med en kombinasjon av leserinnlegg og aksjoner/stands vil skape engasjement og gjøre oss mer synlig – og gi oss enda mer gjennomslag, tenker jeg.

– Men for å øke gjennomslagskraften, trenger vi jo også å bli flere medlemmer – hele tida. Hva kan vi gjøre for å ‘lokke’ flere vanlig engasjerte mennesker med oss? Hva hindrer evt. folk i å bli med, tenker du?
– Jeg ser at vi nå har passert 6000, med god margin. Da er vi allerede blitt noe mer enn den lille aktivistorganisasjon vi pleide å være. Det stiller nye krav til oss, med større behov for mer variert tilbud og aktiviteter, som igjen kan frister flere miljøengasjerte besteforeldre til å bli med. Jeg bet meg merke i at gruppa vår i Alta arrangerte en skogstur sammen med fagfolk på skog og karbonlagring. Det er et eksempel på slikt som vi sikkert burde gjøre mer av. Og i Vestfold holder de kurs i naturopplevelse, det er jo strålende!

Dessuten er det viktig å løfte bedre frem at vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon, mener Marit Rønningen, som selv jobber som senior distriktssekretær i Vestfold og Telemark SV. – Jeg opplever at enkelte oppfatter det som vi tilhører venstresida i det politiske landskapet. Hvis flere «gamle kjendiser» fra andre deler av det politiske landskapet står frem som ambassadører for BKA, kan det være håp om å endre på dette – og dermed også få flere med.

– Har dere i Grenland noen planer for året 2022?
– Pga pandemien har vi dessverre måttet utsette våre planer for klimafestivalen nå i januar, men vi satser på å ta opp det igjen i løpet av våren. Så skal vi legge en plan for flere aksjoner/stands og avisinnlegg, og vi håper å få med oss flere av de nye medlemmene på det. Som nevnt, har jeg også stor tro på at en plan for koordinerte aksjoner over hele landet vil skape engasjement og gjøre oss mer synlig. I den forbindelse hadde det vært fint med en ressursside/ide-bank på nettsida – som vi lokalt kan plukke ideer fra, med ideer til forskjellige aktiviteter og eksempler fra andre lag.
– Generelt tenker jeg at BKA må holde høyt fokus på å bygge lokalorganisasjonen, med utveksling av ideer og tilbud om ressurser til lokallag, spesielt de som er små. Kanskje medlemmene av landsstyret kan være ‘faddere’ for hver sin gruppe lokallag – sånn at vi har vår egen kontaktperson i tillegg til de som er ansatt?


Skien 1. mai 2018, der Besteforeldrene stilte opp i toget med ny flott fane.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 08.01.2022

    Deling av idéer til aktiviteter mellom lokallag bør vi absolutt gjøre mer av på den ene eller den andre måten. En fadderordning kan være noe av svaret. Takk for godt innlegg om veien videre, Marit.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*