Klima og rettigheter

andenæs bilde oppe
Professor Mads Andenæs har tro på at dommerne i Strasbourg er mindre "statsvennlige" enn de norske.

Da BKA sendte sin klimasøksmålsklage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, var det én som mer enn noen andre hadde jobba for oss med saken: Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Hva er hovedinnholdet i klagen? Og hvorfor er han så opptatt av denne saken? Det forteller han om i dette intervjuet.

En ære å jobbe med saken

Mads Andenæs (f. 1957) har bakgrunn fra en rekke viktige stillinger, i Norge og internasjonalt. I tillegg til stillingen som professor ved Universitet i Oslo har han vært advokat i flere saker, med ulønnede oppdrag for Redd Barna, ubemidlede flyktninger og andre. Arbeidet hans for Besteforeldrenes klimaaksjon er også noe han har tatt på seg uten godtgjørelse. – Saker som dette, som er så viktige for oss alle og hele samfunnet, er det en ære å få arbeide med, sier han.

Besteforeldrene stiftet første gang bekjentskap med Andenæs da han deltok på landsmøtet i 2017, og i sitt foredrag la vekt på viktigheten av at organisasjonen stilte seg bak forsøket på å få prøvd Grunnlovens miljøbestemmelser mot Stortingets beslutninger. – Det er viktig at en sak som dette i det hele tatt kommer opp for retten, sa han den gangen.

– Er det slik du tenker nå også, – at Strasbourg-domstolen må utfordres på et menneskerettsspørsmål ingen kunne tenke på den gangen konvensjonen ble vedtatt i 1950?
– Ja, for hva har vi menneskeretter og Grunnloven til? Skal jussen bare legge forholdene til rette og la klimakrisen gå sin gang, som en usynlig hånd som dytter oss i retning stupet?
– Tvert om, konvensjoner og lov bygger på en grunnleggende idé om å beskytte menneskeretter, og landene forplikter seg til å gjøre dette inn i fremtiden. Folkerettslige traktater og EU-retten styrker dette gjennom føre var-prinsippet og plikten til å utrede miljøkonsekvensene, f eks av oljeutbygging som i vår sak.
– Menneskerettskonvensjonen ble skapt før noen kjente til problemet med menneskeskapt global oppvarming. Men den beskytter menneskerettene under dagens – ikke fortidens – samfunnsforhold. Klimakrisen er ikke bare vår tids stor utfordring.  Den er kanskje alle tiders største utfordring. Da må jussen hjelpe til der politikk og marked svikter. Redskapene er der!

– Klagen trekker særlig fram EMK art. 2 – «retten til liv», art. 8 – «retten til privatliv, familieliv og hjem» og tilleggsprotokoll 1 art. 1 – «retten til eiendom». Forklar oss hvorfor akkurat disse bestemmelsene er relevante i samband med klima?
– Klimakrisen, som oljeutbyggingen i polarhavet bidrar til, er en reell trussel som nærmer seg raskt. Norsk oljeproduksjon kan bidra til at vi nærmer oss farlige vippepunkter i klimasystemet. Det er i strid med prinsippene for forebygging, forsiktighet og solidaritet mellom generasjoner, ikke bare i miljøpliktene etter folkeretten og EU-retten, men i strid med selve ideen om å beskytte menneskerettighetene for fremtiden gjennom konvensjoner og grunnlover. Klimakrisen truer uten tvil liv, helse, personlig integritet og eiendom.

– De fleste klager til EMD blir avvist. Siden du har lagt så mye arbeid i BKAs klagesak, går jeg ut fra at du også mener det er gode sjanser for at domstolen vil slippe oss gjennom og faktisk vil ta den til behandling. Hva får deg til å tro det?
– EMD og FN-organene er nok mer åpne for å ta standpunkt mot norsk oljeutbygging enn norske dommere har vist seg å være. Norske dommere har sett en «vital statsinteresse» i oljeutvinningen. De lot seg ikke overbeviste om at klimakrisen angår dem, kan du si. Domstoler i andre land som Nederland og Frankrike, derimot, har håndhevet folkeretten og menneskerettene som relevante i denne sammenheng.
– Dessuten må vi huske at Høyesteretts mindretall var enige i at norske myndigheter har brutt EØS-plikten til å vurdere miljøvirkninger, også av norsk olje-eksport, etter EU-plandirektivet.  Så selv altfor statsvennlige norske dommere er med på å klarlegge de rettslige rammene, og har lagt et grunnlag for å holde politikerne til ansvar i neste runde.

– Et litt personlig spørsmål: Du er en opptatt mann, og det er sikkert mange som vil ha en bit av deg. Hva er grunnen til at du har valgt å engasjere deg så sterkt sammen med oss grasrotaktivister i Besteforeldrenes klimaaksjon?
– Hva skal man si? Her faller juss sammen med samvittighet og moralsk ansvar. Vi har da ikke tenkt å stikke av fra de store problemene vi har skapt – og overlate dem til uskyldige barnebarn, bare for å miste noen av våre materielle fordeler! Og igjen: Å la klimakrisen gå sin skjeve gang er i strid med selve ideen om å beskytte menneskerettighetene for fremtiden gjennom konvensjoner og grunnlover.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 07.04.2021

    Kan Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) gi våre etterkommere bedre beskyttelse mot klimatrusselen enn norske domstoler? Besteforeldrenes klimaaksjon går foran i sin klage til EMD.

  2. Alfhild Berg Johnsen | 07.04.2021

    Takk til dem som har arbeidet for å fremme denne klagen til EMD. Jeg er stolt av å være med i BKA, som kjemper for liv og kvalitets-rettigheter til generasjonene etter oss. Takk til Mads Andenæs for jobben han har gjort, og for et klokt intervju.

  3. Lars Kristian Sæbø | 08.04.2021

    Glimrende! God melding å få i dag. I dag skal den såkalte klimaplanen opp i Stortinget. Det neste jeg venter på er kopi av tilsvaret fra Regjeringsadvokaten til EMD i saken fra de seks portugisiske ungdommene. Regjeringsadvokaten har fått utsatt fristen til 27.mai.

  4. Pingback: Klima og menneskeretter - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*