En dom som forplikter

landsm 24 3

Domstolene har en plikt til å overholde de menneskerettslige sidene ved klimautfordringene, forklarte Mads Andenæs for over hundre deltakere på BKAs landsmøte i dag. Bakgrunn for foredraget var den viktige dommen i Strasbourg, der sveitsiske KlimaSeniorinnen vant fram med sitt søksmål om statlig brudd på menneskerettene.

Professor Mads Andenæs er ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Dommen i EMD dreier seg ikke bare om Sveits, forklarte han. Den forplikter alle medlemmer av Europarådet, og handler i sin essens om hvorvidt et lands klimapolitikk er innenfor rammene av hva som må til for å holde klimaendringene under 1,5 graders økning.

Andenæs var klar på at dommen styrker Besteforeldrenes EMD-sak, som er en klage på høyesterettsdommen i det norske klimasøksmålet. Det hevdes at oljevirksomheten i Arktis er i strid med Menneskerettskonvensjonens artikkel 2 (retten til liv) og artikkel 8 (retten til privatliv, familieliv og hjem). Dette er de samme to artiklene som KlimaSeniorinnen vant fram med.

Norsk politikk dreier seg om å tyne så mye som mulig ut av olje- og gassressursene våre. Enhver kan se at dette henger svært dårlig sammen med Norges internasjonale forpliktelser, og kravene til å utrede klima- og miljøkonsekvenser. Professor Mads Andenæs var heller ikke i tvil om at våre myndigheter er i ferd med å få stadig større problemer med sin dobbeltkommunikasjon. – Politikerne vil jo vedta disse klimamålene, selvsagt. Men hvordan kan de gjøre dette, uten at industri, arbeidsplasser og store inntekter går tapt? Fristelsen til å skyve det hele foran seg vil nødvendigvis være stor, sammen med en rekke bortforklaringer. Rettsliggjøring er med andre ord nødvendig for å tvinge politikere til å være med realistiske, sa Mads Andenæs.

«Selv om domstolen anerkjenner at nasjonale myndigheter har et vidt skjønn i forhold til gjennomføring av lovgivning og tiltak, mener domstolen at sveitsiske myndigheter ikke har handlet i tide og på en hensiktsmessig måte for å utarbeide, utvikle og implementere relevant lovgivning og tiltak.» Fra pressemelding EMD 09.04.2024

Se også faktaark over klimadommer fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.


«Dette skal vi dra i land sammen! Til seier!»

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 28.04.2024

  Innlegget fra Mads Andenæs varet høgdepunkt på landsmøtet. Det ga deltakerne en smule tillit og tru på viktigheten av den juridiske tilnærminga til klimautfordringene.

 2. Gro Nylander | 01.05.2024

  Herlige Mads A! Vi ble så optimistiske av å lytte til ham, og så stolte over at BKAs anke er godtatt til behandling i Menneskerettighetsdomstolen. Vår kamp MÅ krones med seier!

 3. Ole-Jacob Christensen | 01.05.2024

  Dommen i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er gledelig. En del lignende dommer er avsagt tidligere, blant annet i Nederland og Tyskland, men jeg er usikker på hvilke praktiske konsekvenser de får. Et spørsmål som jeg mener Besteforeldrenes klimaaksjon bør få utredet, er om manglende klimahandling kan være en forbrytelse mot menneskeheten, siden den jo setter hundrevis av millioner menneskers liv i fare innen én til to generasjoner. I såfall vil politiske og økonomiske toppledere kunne stuilles personlig til ansvar.

 4. Oddbjørg Langset | 07.05.2024

  Gjelder å spre budskapet, vi som kjemper den viktigste kampen! Her kort på baksida i vår lokalavis, Romsdals Budstikke;
  Vi kan vinne kampen!
  Klimasøksmål Arktis kom gjennom nåløyet i EDM/Den europeiske menneskerettsdomstolen. Der kan miljøbevegelsen få gjennomslag for at oljevirksomhet i Arktis er i strid med «retten til liv», ved at den sikter mot utvinning til siste dråpe. SSC/karbonlagring blir en ny «månelanding» som Norge må betale. Sveitsiske «KlimaSeniorinnen» vant nå fram i EMD med sitt søksmål om statlig brudd på menneskerettene. Dommen forplikter Europarådet og styrker Besteforeldrenes EDM-sak, sa prof. Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter, på BKA-landsmøtet forleden. Mere på vår hjemmeside.
  Medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*