Kontinuitet og fornyelse

årsm 24 6
Halfdan Wiik fra valgkomiten presenterer BKAs nye landsstyre: Øyvind Wistrøm (t.v.), Gjermund Stormoen, Karin Andersen, Silvia Kriz, Linda Parr, Alf Engdal, Torunn Hovde Kaasa, Bente Marie Bakke. Håkon Kryvi og John Helmersen var ikke til stede. Foto: Tommy Svendsen.

Som frivillig organisasjon trenger BKA både kontinuitet og fornyelse. Denne gangen kommer fornyelsen fra alle kanter av landet, og gir oss et nyvalgt landsstyre der summen av politiske, faglige og organisatoriske erfaringer er rekordstor. Det er en samfunnsaktør med tillit til egen rolle og betydning som nå går løs på nye oppgaver.

Besteforeldrene vet å gjøre stas på dem som stiller opp og tar på seg ansvaret som ligger i å være med å videreutvikle en organisasjon som på mange vis er unik og ulik alle andre. På dagens årsmøte var gleden stor over at vår alles Linda Parr går løs på en ny periode som styreleder. Med seg får hun et styre med god balanse både kjønnsmessig og geografisk: Karin Andersen (Innlandet, ny), John Helmersen (Nordland, ny), Silvia Kriz (Rogaland, ny), Håkon Kryvi (Bergen, gjenvalgt), Bente Marie Bakke (Østfold, ikke på valg), Øyvind Wistrøm (Vestfold, ikke på valg), Gjermund Stormoen (Oslo, ikke på valg), Torunn Hovde Kaasa (Telemark, ikke på valg) og Alf Engdal (ikke på valg).

Et årsmøte er et årsmøte: saker, orienteringer, debatter, avstemminger … Så innimellom trenger man en pause, her med yogaøvelsene til Margaret Heldor. Foto: Tommy Svendsen

Medlemmer og økonomi

Generalsekretær Andrew Kroglund innledet årsmøtet med presentasjon av en fyldig årsmelding. BKA har nå over 7000 medlemmer. Det har i 2023 vært en satsing på å styrke organisasjonen med sentrale aksjonsgrupper og mer kontakt med lokallag og grupper. Det har vært en jevn medlemstilstrømnming, og BKA har gjennom året vært godt synlig i det offentlige ror – mye takket være aktive og kreative lokallag. Se årsmelding 2023

Organisasjonen har en solid økonomi. Derfor blir ikke kontingenten på 300 kr hevet (150 for støttemedlemmer), men man ble enige om å se på en modell der den enkelte på frivillig basis kan sette sin kontingent høyere. Det meste av BKAs midler kommer fra statens generøse tilskuddsordning, som gir oss rundt 2 mill kr i året.

Marit Nagel Rønningen og Mette Borchgrevink ledet oss trygt og proft gjennom møtet. Under: organisasjonssekretær Silvia Leine og generalsekretær Andrew Kroglund orienterer.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*