Klima og menneskeretter

Swiss Senior Women for Climate Protection verdict at ECHRKlimaSeniorinnen Schweiz Urteil am EMGR

Etter at sveitsiske KlimaSeniorinnen vant fram i Strasbourg, har gleden vært stor i Besteforeldrenes klimaaksjon. BKA har selv en sak liggende på vent hos EMD, forteller generalsekretær Andrew Kroglund. Den ble sendt inn for tre år siden, som en klage på høyesterettsdommen i det norske klimasøksmålet. Nå tror han den står sterkere.

Se nyhetssak 26. mars 2021: BKA klager klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. Hevder oljevirksomheten i Arktis er i strid med Menneskerettskonvensjonens artikkel 2 om «retten til liv».

Dommen 9. april 2024

Dommen i Den europeiske menneskerettsdomstolen kan få stor betydning. I sin essens handler det om hvorvidt et lands klimapolitikk er innenfor rammene av hva som må til for å holde klimaendringene under 1,5 graders økning. Hver stat som ikke reduserer sine klimagassutslipp så det monner, er ifølge EMD ansvarlig for brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. – Den juridiske kverna maler langsomt, men vi er overbevist om at dette styrker også vår sak, sier Andrew Kroglund. – Vi må selvsagt studere dommen nøye, og premissene den bygger på, men det viktige er at den setter noen tydelige grenser for hva statene kan tillate seg.

«Selv om domstolen anerkjenner at nasjonale myndigheter har et vidt skjønn i forhold til gjennomføring av lovgivning og tiltak, mener domstolen at sveitsiske myndigheter ikke har handlet i tide og på en hensiktsmessig måte for å utarbeide, utvikle og implementere relevant lovgivning og tiltak.» Fra pressemelding EMD 09.04.2024

Juss, moral og ankesak

Landsmøtet til BKA er om  halvannen uke. Der vil dommen i Strasbourg naturligvis bli et viktig tema. – Vi er så heldige at vi har fått professor Mads Andenæs til å komme og holde et foredrag for oss, forteller Andrew Kroglund. – Han er en av landets fremste eksperter på internasjonal rett og menneskeretter, og vil snakke om KlimaSeniorinnen-dommen og konsekvensene den kan få for BKA sin ankesak. Han følger personlig opp saken, og vil i samarbeid med BKAs landsstyre sende en oppdatering der både dommen i EMD nå og tingrettsdommen i det nye klimasøksmålet (Natur og Ungdom og Greenpeace) blir tatt med.

«Dette er en sak der juss faller sammen med samvittighet og moralsk ansvar. Vi har da ikke tenkt å stikke av fra de store problemene vi har skapt – og overlate dem til uskyldige barn, bare for å miste noen av våre materielle fordeler! Å la klimakrisen gå sin skjeve gang er i strid med selve ideen om å beskytte menneskerettighetene for fremtiden.» Mads Andenæs intervjuet april 2021 om sitt arbeid for Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*