På sporet mot nord

NNB Jernbanedir
Foto: Njål Sveinheim, Jernbanedirektoratet- Fra KVU Nord-Norgebanen, november 2023

BKA har gitt en høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets utredning om Nord-Norgebanen. Dommen er hard: Det er lagt «mange gale premisser til grunn», og det «mangler en helhetlig tankegang for samferdsel». Det er behov for en tilleggsutredning om NNB som del av et framtidig nasjonalt høghastighetsnett, mener BKA.

Til: Jernbanedirektoratet
Fra: Besteforeldrenes klimaaksjon
Dato: 15. januar 2024

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) har gått nøye igjennom Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen. I utredningen vises det til Samferdselsdepartementets samfunnsmål:

«Samfunnsmålet for utredningen er at det skal legges til rette for et jernbanetilbud som binder landet mer effektivt sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer verdiskaping, regional- og nasjonal utvikling, samt klima og miljø, samfunnssikkerhet og beredskap.»

Vi mener at samfunnsmålet dekker alle de viktige utfordringene som departementet har bedt Jernbanedirektoratet om å belyse, men at Jernbanedirektoratets KVU NNB dessverre ikke svarer på dette samfunnsmålet.

Dette skyldes primært at det er lagt mange gale premisser til grunn for arbeidet, noe som fører til at hovedkonklusjonene i KVU-en om kostnader, lønnsomhet og konsekvenser for klima, natur og reindrift blir feil. Med andre og mer relevante premisser vil KVU-ens negative konklusjoner mest trolig bli snudd til positive.

Vi peker også på at det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 har uttalt at klima må være ledende i alle politiske avgjørelser. Dette er ikke tatt hensyn til i KVU-en. BKA viser også til rapporten Faglig vurdering av KVU NordNorgebanen, som Troms og Finnmark fylkeskommune bestilte fra Norsk Bane AS og de kommentarene som der kommer frem.

Vi mener det trengs en ny utredning av Nord-Norgebanen, basert på andre premisser som tar Samferdselsdepartementets samfunnsmål for utredningen på alvor. En slik utredning bør særlig vurdere Nord-Norgebanen som del av et nasjonalt nett av høyhastighetsbaner i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk.

SE HELE høringsuttalelsen fra Besteforeldrenes klimaakson: Om KVU Nord-Norgebanen


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: Bygg den banen! - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*