Bilen skal fram!

Nye veier
Skrytebilde fra Nye Veier AS.

I Trøndelag dundrer motorveiutbygginga videre, uten hensyn til miljø og klima. Alle signal om holdningsendring og reduserte inngrep blir ignorert, sier Idar Støwer i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Snakk om klimakrise og naturkrise, det er for døve ører. Jernbanen som alternativ? Ingen hører. Bilen skal fram, fortest mulig, koste hva det koste vil!

– Etter hvert er det flere enn oss i miljøbevegelsen som er begynt å reagere, forteller Idar Støwer. Problemet er at instanser som Statens vegvesen og Nye Veier AS har alt for mye makt, og alt for mye penger. De er vant med å få det som de vil. Den ekstreme landskapsknusinga, slik alle som reiser mellom Trondheim og Stjørdal kan se, fortsetter nå sør for byen. Både rådmannen i Trondheim og Statsforvalteren har forsøkt å holde igjen, ved blant annet å vise til at den økte vegtrafikken er i strid med byvekstavtalen for Trondheim. Vi må jo bare håpe at man tar til vettet til slutt! Vi hos Besteforeldrene og også Trønders natur- og klimaallianse kommer uansett til å følge opp reguleringssaken som snart kommer på høring. – I første omgang skriver vi høringsuttalelser, deretter må det bli en eller annen form for aksjon, tenker jeg.


Stopp E6-skandalen

Idar Støwer
Besteforeldrenes klimaaksjon i Trondheim (5. februar)

Adressa har på lederplass karakterisert E6 øst som en skandale. Tidligere ordfører Rita Ottervik har i sitt avskjedsintervju før jul, gitt uttrykk for det samme, og at saken er hårreisende. Hun sa også at «Vi i Trondheim ble pisket til å vedta reguleringen …»

Nå er Nye Veier AS i ferd med å videreføre E6-utbyggingen sørover gjennom Melhus (Gyllan–Kvål). De negative konsekvensene av denne planen er minst like store som for E6-øst. Etter innsigelse fra Statsforvalteren, forutsettes det at revidert reguleringsplan legges ut på høring 6. februar. Dette skjer uten tegn til holdningsendring selv om det foreligger ny kunnskap og utallige innspill mot en ny firefelts motorvei.

Alarmerende analyser fra FNs klima- og naturpanel varsler i tillegg om en skremmende utvikling av globale klimaendringer og naturtap. I Norge har regjeringen i Hurdalsplattformen proklamert at «Klima er vår tids største utfordring» og at utslippene innenlands skal ned med 55 prosent innen 2030. I de siste årene har reduksjonen i veisektoren vært minimal i forhold til denne målsettingen. Det aktuelle prosjektet i Melhus vil bidra sterkt i motsatt retning av klimamålene.

Sittende regjering har likevel vist eksempler på positive i forbedringer i veiplanleggingen. Det gjelder endrede veinormaler og et par enkeltprosjekt der utgangspunktet er å forbedre eksisterende veier i stedet for gigantiske nyanlegg. Dette gjelder «Valdresmodellen» og E136 (Dombås–Åndalsnes). Billigere og bedre for miljøet. Dette må også kreves for E6.

Lokalt har Trondheim og nabokommunene inngått en byvekstavtale med staten som innebærer at biltrafikken inn til byen ikke skal øke selv om innbyggertallettallet stiger. Til tross for dette har trafikken økt. En ny motorvei med økt kapasitet og redusert reisetid vil ytterligere forverre situasjonen.

Den planlagte motorvei-parsellen Gyllan–Kvål, som er beregnet å ha negativ samfunnsnytte, vil i tillegg til klimaforverring resultere i store negative konsekvenser for landbruk og natur. Den berører blant annet Gaula, som er fredet, med to nye bruer.

Vår konklusjon: Dersom planene godkjennes, vil også denne veistrekningen bli en skandale. Vårt krav: Avvis planene og begynn på nytt. Sats på toget.


Kommentar og illustrasjon ved Idar Støwer.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Torstein Fjeld | 07.02.2024

    Vi får håpe at veimyndighetene i Trøndelag og i resten av kongeriket snart tar til vettet, og begriper at de nå går baklengs inn i en meget utfordrende framtid.

  2. Linda Rundquist Parr | 07.02.2024

    For en treffende tegning, Idar! Det er dessverre aktuelt å bruke på flere veistrekninger landet rundt. Å legge ned Nye Veier må gjerne være et krav foran Stortingsvalget 2025.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*