Noen lyspunkter, men …

Hordfast med kryss
Tatt ut av NTP: Hordfast er verdens lengste flytebruprosjekt, historiens største naturinngrep i Hordaland, med en prognose om femdobling av trafikken inn mot Bergen.

Hordfast blir utsatt. Verken E18 forbi Sandvika eller Møreaksen når opp. Det er viktige lyspunkter for natur, miljø og klima i Nasjonal Transportplan (NTP 2025–2036) som ble lagt fram i går. På plussida kommer også økte andeler til jernbane med ny Arna–Stanghelle, Intercity og Trønderbane. Men – det også noen veldig store MEN!

Nasjonal transportplan er regjeringens forslag til hva de vil bruke penger på til vei, jernbane og skipstrafikk de neste tolv år. Utfordringene står i kø. Og mens samferdselsministeren snakker om klimamål og vil «vri innsatsen om til mer satsing på drift, vedlikehold, utbedringer og mindre investeringer», mener miljøbevegelsen at det går altfor mye penger til altfor store motorveiprosjekter. Mange reagerer ikke minst på den nye veien over Ringerike, som vil gå gjennom naturreservater og over store mengder matjord.

BKA-leder Linda Parr deler skepsisen, men er litt mildere stemt. – Når over 1300 milliarder kroner skal brukes, er det vanskelig å ta tilstrekkelig hensyn til klima og natur selv om det er målet. Positivt er det at vedlikehold av eksisterende infrastruktur blir prioritert framfor nyinvesteringer. Om motorveien over Ringerike kan jeg ikke si annet enn at det blir en ekstra stor feilprioritering når også jernbanen blir lagt på is. Og likevel, når vi tar i betraktning det enorme presset regjeringa er utsatt for hver gang en ny NTP er på trappene, synes jeg det er en bevegelse i riktig retning når man holder tilbake på store veiprosjekter som blant annet Hordfast. Hylekoret er allerede i gang, og det settes bare på vent, men jeg tror tida jobber for oss og mot denne typen gigantomani. Jeg er ellers glad for å se at byvekstavtalene for å begrense bilbruk, blir tilgodesett med nær 90 milliarder, og at staten vil ta 70 % av investeringskostnadene for nye kollektivprosjekt i byene våre.
– Mest skuffet er jeg kanskje over at regjeringen vender tommelen ned til den danske invitten om å få opp igjen nattog-forbindelsen mellom Oslo og København. Å si at dette «ikke er et effektivt miljøtiltak på grunn av behov for offentlig tilskudd, samt manglende tilgang på sovevogner i markedet», er for smått tenkt. Her hadde jeg virkelig venta meg noe bedre av deg, statsråd Nygård!

Torstein Fjeld, som er leder av BKAs samferdselsgruppe, minner om at samferdselssektoren bidrar med over 30 prosent av våre klimagassutslipp. – Likevel forsøker fagetater og politikere å gjøre bedre det de alltid har gjort, i stedet for å tenke egentlig nytt. Man evner ikke å være visjonære på vegne av framtiden. Et eksempel fra distriktet der jeg bor: Ikke et øre, ikke et ord om dobbeltspor fra Tønsberg og videre sydover. Heller ikke et øre eller et ord om sammenkobling av Vestfoldbanen med Sørlandsbanen som har være planlagt i 20 år. Derimot er ny motorvei mellom Kongsberg og Notodden til 3 mrd. kroner inne. Det kan faktisk bety at persontogtrafikken på Sørlandsbanen går mot en avvikling, så alvorlig er det.
Slik kan vi ikke holde på dersom vi ønsker levelige forhold for våre etterkommere. Det vi og naturen og klimaet trenger, er en massiv overføring av trafikk fra bil og fly til moderne jernbaner. Nye høyhastighets bilveier er det siste vi trenger! 

En annen som fulgte godt med på pressekonferansen i går, var Svein Skartsæterhagen i Fetsund, pensjonert jernbaneplanlegger og ivrig BKA-aktivist. – Det snakkes mye om klima og natur, la jeg merke til. Men tiltakene er for det meste elektrifisering av kjøretøy og fly, og tyder på at man ikke har forstått togets mange fordeler når det gjelder energibruk, arealbruk og utslipp. Nattog og sovevogner nevnes heller ikke, utover den negative beslutningen om København. Regjeringen vil igangsette videre utredninger, heter det, kunnskapsgrunnlaget må forbedres, osv. Det har vi hørt før, det er den eldgamle taktikken om å utrede jernbanetiltak om igjen og om igjen («utrede til de dør»). – Men det er ikke primært behov for mer kunnskap! Det er behov for vilje til å ta klima og miljø på alvor! Det er behov for vilje til å ta eksisterende kunnskap på alvor! Det er behov for vilje til å satse på jernbane på alvor!

Idar Støwer i Trondheim, også han aktiv i BKAs samferdselsgruppe, er blant dem som gleder seg over at Hordfast er ute; det er en stor seier, sier han. – Jeg merker meg også at samferdselsminister Nygård faktisk formulerer en del gode prinsipper. Men så var det praksis, da! Nye Veier unngår kutt i sine overdimensjonerte motorveiprosjekter. Ødeleggelsene langs E6 i Trøndelag fortsetter. Lågendeltaet er fortsatt like truet. Og motorveien over Ringerike er selvfølgelig helt hårreisende – særlig når jernbaneprosjektet droppes.
– Transportplanen «skal bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål», heter det. Men mytene om elbiler og biodrivstoff regjerer som før. Det er ingen refleksjoner over at fornybar energi har en rad negative konsekvenser – og vil være et knapphetsgode. – Så altså: Fortsatt enorme utfordringer for oss i BKA! Spørsmålet er: Hvordan kan vi påvirke denne planen best mulig fram til behandlingen i Stortinget i juni!

Linda Parr sier seg enig; her gjelder det å hive seg rundt for organisasjonen vår! – Med den kompetanse vi rår over i BKA når det gjelder samferdsel, har vi mye å bidra med. Våre folkevalgte må få høre argumentene for et enda sterkere fokus på klima og natur i NTP. Og vi skal gjøre mer enn å snakke. Allerede 12. april slår vi et slag for et bedre nattog-tilbud med en felles aksjon i Trondheim, Bergen, Stavanger, Bø og Oslo. Følg med!


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jørn Ruud | 23.03.2024

    Forhåpentligvis vil BKAs synspunkter også nå frem til våre politikere. Vi trenger gode veier og godt veivedlikehold, men Regjeringen vil tydeligvis fortsette å bygge flere unødvendige og naturødeleggende motorveier, selv om de nå bremser noen prosjekter. Mitt ønske er at Nye veier blir nedlagt og erstattet med foretaket Nye jernbaner. Jernbanen er fortsatt samferdselspolitikernes stebarn.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*