Hva med 2050-målene?

NTP med tekst

Vil Nasjonal Transportplan ta oss til klimamålene, med tilstrekkelig lave utslipp? – Det tror ikke Gro Sandkjær Hanssen, medlem av Klimautvalget 2050 som la fram sin handlingsorienterte rapport i fjor høst. I et innlegg i magasinet Energi og Klima viser hun at NTP har flere positive signaler, men at det blir halvhjertet og mangelfullt.

Gro Sandkjær Hanssen er statsviter og forsker ved NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning). Fra artikkel i Energi og Klima:

I Klimautvalget 2050 hadde vi et veldig klart ressursknapphetsperspektiv: Alle ressurser vi trenger for å omstille hele samfunnet innen 2050, er knappe. Det gjelder særlig energi, areal, materialer og naturressurser (biomasse, mineraler, metaller, innsatsfaktorene til betong etc) og kompetanse.

Legger vi alle veikartene for grønn omstilling ved siden av hverandre, går det ikke opp (…) Innen 2030 skal Norge kutte sine klimagassutslipp med 55 prosent, og innen 2050 skal utslippene være netto null. Norges klimaavtrykk er imidlertid mye større enn de direkte utslippene.

I og med at arealbruk og mobilitet påvirker klimaet langs alle disse dimensjonene, blir kjernespørsmålet – hva kan vi unngå?

UFF-prinsippet holdes (av Klimautvalget 2050, red. anm.) frem som et bærende prinsipp: vi bør først og fremst rette politikken mot hva som kan unngås (arealforbruk, mobilitetsbehov, energibehov), deretter på å flytte – erstatte en mobilitetsform med en mindre utslippende, energi- og ressurskrevende mobilitetsform, og til slutt på tiltak som forbedrer (teknologi, innovasjon).

Transportsektoren står for rundt en tredel av Norges klimagassutslipp (…) Fremtidige infrastrukturprosjekter skal stå i 100–200 år, noe som gir enorm stiavhengighet for fremtidige generasjoner, og dermed stor risiko for feilinvesteringer og unødvendige naturinngrep.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*