Flokklederen

liv marit
Møte på Oslo S 4. april: Liv Marit Henriksen i samtale med redaktøren. Foto: H Wiik

For fem år siden, en tidlig morgen, kom morgenfuglen Liv Marit Henriksen til Eidsvolls plass utenfor Stortinget for å være med på en demonstrasjon. Der så hun en flokk eldre mennesker med muntre røde hatter og plakater, – og slutta seg umiddelbart til dem. Nå er hun valgt til ny leder av det største BKA-laget med 2000 medlemmer.

Eldre folk har ofte mange forpliktelser og kan kvie seg for å ta på seg oppgaver som dette. Men noen må jo gjøre det, og jeg selv liker godt å være ute og demonstrere, forteller Liv Marit. Som sivilingeniør fra gamle NTH har hun en yrkesbakgrunn med erfaring i å holde orden på saker og ting, og det er jo også nødvendig i en såpass mangfoldig gruppe som den i Oslo og omegn.
– Og først og fremst synes jeg det er så viktig at Besteforeldrenes klimaaksjon finnes. Vår generasjon har litt for mye å svare for, og det skulle bare mangle at vi ikke også gjør en innsats for å rydde opp i elendigheta. Dessuten trives jeg rett og slett godt i denne organisasjonen, med så mange ressurssterke og samtidig lite selvhøytidelige mennesker. Vi er flinke til å dyrke vår egenart, – noe så enkelt som de røde hattene er bare utrolig effektivt!
– Har hun noen spesiell ambisjon som Oslo-leder, spør vi?
– Framfor alt at vi skal få gjennomslag hos våre politikere, selvsagt. Men det er ikke lett! Da må vi bli enda mer synlige, og ønsket er at enda flere medlemmer skal stille opp på våre markeringer. Samarbeid med andre organisasjoner er også viktig, og jeg ser litt til det de har fått til i Trondheim, der jeg ofte er på besøk og har vært ute og demonstrert sammen med dem. De har virkelig fått til noe nytt og interessant der oppe, nemlig det de kaller Trøndersk natur- og klimaallianse. De kommer blant annet til å stille med en stor seksjon i 1.mai-toget i år. Det er inspirerende.

Liv Marit Henriksen er opptatt av at Besteforeldrene skal engasjere seg bredt og være en annerledes stemme i debatten. – Jeg føler at det noen ganger blir for ensidig fokus på alle problemene. Det kan lett bli for negativt. Mange av medlemmene våre er sterkt verdiorienterte; gamle FIVH-medlemmer som meg selv, og jeg tenker vi også burde snakke mer om muligheten for et bedre liv for alle. Om fornyelse av samfunnssolidariteten, med større vekt på livskvalitet, bort fra dagens overdrevne opptatthet av penger, fart, jag og forbruk. Jeg tror faktisk det kan være en nøkkel til å nå fram til nye grupper og gjøre enda flere interessert i BKA.
– Og ellers …?
– Ja, det er selvfølgelig spesielle utfordringer knytta til det å være en organisasjon for folk der mange er i 70- og 80-årene og enda eldre. Men jeg tenker at det for det meste er positivt. Som eldre våger vi ofte mer enn de yngre, vi kan komme unna med mer og kan dyrke rolla som den tøffe bestemora og bestefaren som stiller opp for barna. Gjerne med et smil, men veldig tydelig med det dype moralske alvor som klimasaken krever av oss. Vi er nødt til å nå fram med budskapet vårt. Sånn er det bare. For vi har kunnskapen på vår side, husk på det!


1. mai-toget i Trondheim 2023: Liv Marit med plakat, sammen med en stor skare folk i alle aldre gikk med i natur- og klimaalliansens seksjon. Foto: Ola Dimmen

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Astrid Kjellevold | 07.04.2024

    Veldig fint intervju! Velkommen som ny leder😍👍🙏

  2. Linda Rundquist Parr | 07.04.2024

    Jeg ønsker Liv Marit lykke til i det viktige vervet som lokallagsleder i Oslo og omegn. Det er riktig som Liv Marit sier, at vi har kunnskapen på vår side. Og BKA kan skilte med et vell av relevant kunnskap i sin medlemsmasse. Takker samtidig Heidi Gretland for solid innsats og store doser kreativitet i hennes periode som leder.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*