Naturavtalen og vi

Harold bilde 6
Tilnærma urørt norsk natur. Det er mindre igjen av det enn vi trur – og det vert raskt borte. Foto: Harold Leffertstra

BKA har fått svar fra Klima- og miljødepartementet på vårt forslag om et eget naturutvalg – for raskt og konkret å følge opp arbeidet med den nye naturavtalen i Norge. Espen Barth Eide opplyser at regjeringen vil legge fram en stortingsmelding neste år. Han takker for innspillene fra oss, som han vil ta med i det videre arbeid, sier han.

Kriseforståelse og tiltak

Naturtapet i verden skal reverseres innen 2030, i følge Montreal-avtalen. 30 prosent av hav- og landområder skal vernes og bevares. Men hvordan sikre at disse høye målene blir politisk forpliktende og tiltaksorientert – og ikke en ny sovepute? I brev til KMD 22. des. 2022 forslår BKA at det blir satt ned et hurtigarbeidende offentlig utvalg: «Det er viktig å ikke tape momentum på dette avgjørende saksfeltet.»

Forslaget om et natur-utvalg var utarbeidet av Sigmund Hågvar, professor emeritus i natur- og miljøvern, og Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling.
Begrunnelse av forslaget: «I Norge er 123 ulike naturtyper rødlistet. Tusenvis av arter er avhengige av disse naturmiljøene for å leve. Halvparten av våre truete arter lever i skog. Bare 5 prosent av norsk skogareal er vernet. Stortinget har vedtatt at vi skal opp i 10 prosent vern, men det går, som vi alle vet, altfor langsomt.»

«Paris-konferansens vedtak i 2015 om klimakrisen, og Montreal-konferansens vedtak i 2022 om naturkrisen, utfordrer Norge til å samordne tiltak som bekjemper begge krisene samtidig. Dagens praksis, blant annet i arealforvaltningen, fører til at de to krisene forsterker hverandre. BKA fremmer derfor et forslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal rådgi norske myndigheter om tiltak som bekjemper begge krisene på en koordinert måte, slik at tiltak mot den ene krisen også gagner den andre.»


Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Siri Fjeseth | 19.05.2023

  Jeg er selv medlem, men stusser over at navnet er » … klimaaksjon».
  Burde hete «…klima- og miljøaksjon»?
  Uansett, vi har en viktig jobb foran oss for å redde klima og natur. Vi redder ikke klimaet ved å ødelegge natur, som f.eks ved å bygge arealkrevende, forurensende, støyende og helseskadelig vindkraftindustri. Jeg personlig ønsker at organisasjonen tar et tydelig standpunkt mot vindkraft, både på land og til havs.
  Støtter absolutt forslaget om offentlig utvalg.

 2. Harold Leffertstra | 19.05.2023

  Flere og større næringsbygg, fritidshus, veier og boliger krever mer areal, materialer og energi. Til anlegg og drift. Som skaffes fra vind, vann, sol eller fossil og uttak av råstoffer.
  Som krever mer areal og fører til større utslipp av klimagasser. Begge deler ødelegger natur.
  Vern av natur hjelper, men så lenge ovennevnte mekanisme fortsetter, følger videre tap og fragmentering av natur. Det har vi nylig sett ved Lillehammer der en ny motorvei vil bli lagt gjennom naturreservatet i Lågendeltaet.
  Da må vi gjøre noe med driverne av veksten i areal- , energi- og annen ressursbruk.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*