Useriøst om motorveg

hordfast med gro
Motorveiprosjektet Hordfast med en 5 km lang bru over Bjørnafjorden vil øke trafikken fem ganger og rasere viktig kystnatur. Uttrykk for en forelda tankegang, mener Gro Fjeldtvedt. Ill. fra Statens vegvesen.

Motorvegprosjektet Hordfast vil få store konsekvenser for øysamfunnet Tysnes sør for Bergen. Der bor Gro Fjeldtvedt, som jobber for at flere skal se at det finnes gode alternativer. Da Hordfast-lobbyister gjennomførte en lokal meningsmåling, tok hun til motmæle i lokalavisa. – Ikke en seriøs måling, men et partsinnlegg, hevder hun.

Gro Fjeldtvedt, medlem Besteforeldrenes klimaaksjon

Det er krevende å lage profesjonelle meningsmålinger. Hordfast er trolig det største veiprosjektet noen gang i Norge, og meningene og engasjementet på begge sider er sterke. Når tre personer, som i utgangspunktet er tydelige Hordfast-tilhengere (henholdsvis Høyre, næringslivet og Tysnes kraftlag) skal lage og bruke en slik undersøkelse, er utgangspunktet utfordrende.

SPØRSMÅL i Hordfast-undersøkelsen

Kraftlaget vil kartlegge meninger om Hordfast i en digital undersøkelse, slås det fast i Tysnes Blad. Spennende for alle som er engasjert i Tysnes. Slik det blir framstilt i avisen, så ser det ut som det er Tysnes kraftlag og Tysnes kommune som er eiere av undersøkelsen og som har formulert spørsmålene.

Undersøkelsen dreier seg mye om økonomi og vekst. Men her er det noe som mangler. Det er merkelig når undersøkelsen unnlater å adressere den store striden som Hordfast representerer. Av 27 spørsmål er det kun 2 spørsmål om naturkonsekvenser og uten anledning til utdyping. Det er for øvrig fastlagt av fagfolk at naturkonsekvensene er svært store og er neppe noe som skal «stemmes» over.

Det vil også være naturlig i denne undersøkelsen å spørre folk direkte om hva de synes om Hordfast-prosjektet og om det bør realiseres eller ikke.

I artikkelen fra Tysnes kraftlag er det advart om at «alt kan manipuleres» for å fremme et enkelt syn. Ja, sannelig! I denne undersøkelsen har f.eks. miljøkonsekvensene ikke fått plass.

I tillegg er utvelgingsopplegget her, at de som vil svare bare logger seg på, et opplegg som ikke brukes i seriøse meningsmålinger. Dette kan gi svært skjeve resultater.

Kanskje er det en større andel på Tysnes enn man tror som stiller seg både skeptisk og spørrende til Hordfast-prosjektet, men som ikke tør å gi sitt syn? Folkemøtet i Tysneshallen, «Hordfast til glede for kven?» samlet langt flere tilhørere enn Tysnes kraftlag sitt folkemøte om samme emne. Og undertegnede får flere kommentarer som «er ikke alltid enig med SV, men stå på, for vi vil ikke ha Hordfast.» Hvor stor er denne andelen, egentlig? Vil disse klikke inn på undersøkelsen?

Samtidig er flere spørsmål i undersøkelsen vanskelig å forstå.  Hvordan skal man tolke dette: Spørsmål 19: «Eg trur tilbod i mitt nærområde vil bli»: «Svaralternativer: «Betre, Dårlegare, Som før, Veit ikkje» Men hvilke tilbud er det snakk om? Eller spørsmål 16: «Eg trur Tysnes som samfunnet vil verta…». Svaralternativer: «Rasert, Få ei oppblomstring, Ingen eller liten endring, Veit ikkje».Hva dreier dette seg om? Hvilke del av samfunnet skal vi tenke på? Trafikken, handelstanden eller kanskje naturen?

Det som også er spesielt med undersøkelsen er at de fleste spørsmålene gjelder forventninger til framtidig utvikling. Dette kan det være vanskelig å ha noen mening om, da det er så mange usikre faktorer å ta hensyn til.

Hva med alle dem som ønsker miljøvennlige ferger som har hyppige avganger? Eller indre trasè? Og som vil ta vare på myrer, beiteland, vår vakre skjærgård, unike sjelden natur og svært rike kulturminner. Som synes verdifull matjord skal tas vare på. Er dette uinteressant for Tysnes kraftlag?

Mange tror at den nye motorveien kommer uansett, men det stemmer ikke. Ingenting er avgjort av Stortinget. Vi ser alle hvilke utfordringer vi står sammen ovenfor både på klima- og på den økonomi fronten. Uenigheten mellom de politiske parti er stor angående Hordfast.

Det er dessverre mye som tyder på at Kraftlaget sin undersøkelse er useriøs og har sin egen agenda. Vi vet at økonomi for den enkelte er viktig når stemmeseddelen skal legges i valgurnen til høsten. Vi vil alle ta vare på våre barn og barnebarn. Samtidig så har de alvorlige klimautfordringene og økende tap av verdifull natur blitt stadig mer tydelige. Dette må speiles i politikken. Hvis motivet til Tysnes kraftverk er å få en reel oversikt over meninger i kommunen, må det gjøres av  profesjonelle og uavhengige fagfolk som kartlegger et representativt utvalg av befolkningen.


Stand på Våge på Tysnes 11. sept 2022: Gro Fjeldtvedt i samtale med Hordfast-skeptisk sambygding.

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Espen Monsen | 22.05.2023

  Godt skrevet, støttes. Bro over Bjørnefjorden og motorvei over Reksteren vil være en katastrofe for både samfunn, turisme og natur. Våge ligger på «feil side» av Tysnes, og vil bli forbikjørt i alle henseende, og risikerer å ende opp som et trist sort hull. De som i dag jobber på Os og i Bergen vil ikke få kortere, eller rimeligere reise. Denne broen er kun til nytte for en elite nærligslivstopper og politikere, men de betaler ingenting – regningen kommer deg og meg.

 2. Hildegunn Knudsen | 22.05.2023

  Alt Gro har skrevet støttes fullt ut. Jeg ville svare på undersøkelsen som bosatt i Våge og jeg gjorde det. Underveis syntes disse spørsmålene er hårreisende dårlig og tenkte at dette er laget for å gi Hordfast generalen Halleraker og Kari Eskeland( som begge ikke bor på Tysnes) vind i seglene for ødeleggelsen av Tysnes / Reksteren. Tysnes Kraftlag støtter Hordfastinitiativet med 300.000 årlig i flere år fremover så denne undersøkelsen burde aldri vært sendt ut til innbyggerne på Tysnes.( Bukken og havresekken).

 3. Normann Natland | 23.05.2023

  Så bra formulert og med gode spørsmål til ansvarlige bak den såkalte «undersøkelsen».
  Framtiden med naturvern og minst mulig bruk og totalt slutt på nedbygging av myr og matjord virker helt fremmed for brobyggere og naturnedbyggerne bak Hordfast.
  VI MÅ HINDRE BYGGING AV DETTE KLIMAFIENDTLIGE og NATURØDELEGGENDE BRO og VEI-prosjektet.

 4. Erik Barstad | 25.05.2023

  Skrot Hordfast, sats på EL-ferger. Prioriter veisikring på eksisterende vegnett. Bygg Voss-Bergen ( veg og bane) Bygg Ringeriksbanen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*