Naturens karbonlager

eidsvoll 2
Eidsvollsgruppa på myrtur 2. mai 2022. Foto: Bjørn Hytjanstorp / Eidsvoll Ullensaker Blad

Også i år vil Besteforeldrene i Eidsvoll markere verdens myrdag 2. juni. Da blir det fottur til Hatteråsen og Hatteråsmyra, som er en av de store myrene i regionen. Underveis blir det litt historikk og informasjon om viktigheten av myr i klimasammenheng: – Visste du at det er like mye karbon i myrene rundt i verden, som det er i hele atmosfæren?

Fakta om myr:

 • Myr dekker rundt 10 prosent av landarealet i Norge. Myra vokser hele tida, og gir oss gratis karbonfangst og -lagring. Norske myrer lagrer 1000 mill. tonn karbon.
 • Myrene på kloden lagrer to til tre ganger mer karbon enn alle verdens regnskoger.
 • Når vi drenerer myr og bruker den til dyrka mark eller torvuttak, brytes det organiske materialet ned, og myra går fra å være karbonlager til å bli kilde til store utslipp av CO₂ og andre klimagasser.
 • Myr er også viktig fordi: Myra er rasteplass for fugler. Myra er levested for mange planter og dyr. Myra demper flom og hindrer tørke. Myra renser vann.

Hva truer myra og våtmarkene våre?

 • Grøfting, drenering og oppdyrking, uttak til jordforbedring i hager, nedbygging til veier, boliger og industriområder.
 • I Norge er en tredel av all myr ødelagt. På verdensbasis har 15 prosent av myr og våtmark blitt ødelagt. Det er årsak til fem prosent av årlige klimagassutslipp.

Bli med og redd myra!

 • Støtt BKAs krav: Forbud mot ødeleggelse av myr. Drenerte myrer må restaureres.
 • Engasjer deg lokalt: Krev at lokalpolitikere fører en klimaansvarlig våtmarkspolitikk.
 • Kjøp torvfri hagejord: Vil du bidra til å redde myr, kan du begynne med å spørre etter torvfri jord når du handler jord til hagen eller balkongen din.

Se også Harold Leffertstra: Naturen som karbonlager (Klimasmia 2022)
«Norge har i dag et stort karbonlager i naturen på land, 7 milliarder tonn C. Dette er vel 600 ganger karbonmengden i våre årlige CO2-utslipp fra forbrenning og industriprosesser. Dette karbonlageret finnes i naturens økosystemer. Noen av disse systemene er et samspill mellom mennesket og naturen, som lyngheiene langs kysten, produksjonsskog og åker og eng. Det mest synlige karbonlager er skogens trær, men størsteparten, 6 milliarder tonn, finnes i bakken: i skogsjord, myrjord og jord i fjellområdene, noe i jorda under åker og eng, samt i innsjøsedimenter.»


Intakt natur med skog og myr. Foto: Harold Leffertstra

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Bodvar Sonstad | 25.05.2023

  Kjempebra Eidsvoll!

 2. Helene Vacarisas | 25.05.2023

  Myrers betydning for klimaet og ikke minst for naturen er kjempestor – bruk innsikten til å påvirke kommuner i arealspørsmål – de må vernes!!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*