Behovet for natur

rådyr
Rådyr i Prestegårdsskogen. Foto: Sigmund Hanslien.

Hva trenger vi mest – natur som får gå fri for ytterligere ødeleggende inngrep, eller nye områder der mennesker kan tilfredsstille sine ofte unødvendige luksusbehov? I Askim blir spørsmålet reist av BKAs lokallag, i protest mot at et bynært skogsområde omgjøres til frisbeebane. – Hva med barns mulighet for å oppleve naturens egenverdi?

BAKGRUNN: Lokallagsleder i Indre Østfold BKA, Sigmund Hanslien, forteller at Prestegårdsskogen ligger sentralt i Askim like ved kirken. – Det er et veldig populært turområde, med skogsveier og store områder med tettvokst skog imellom. Skogen eies av stiftelsen Opplysningsvesenets Fond, som driver regulær skogsdrift. De hogde ut et ganske stort område fra 5-6 år tilbake, men har plantet på nytt og det er god tilvekst. Skogen er definert som et LNF-område, og det er uklart om det trengs dispensasjon for å bygge frisbeegolfbane. Det dreier seg om å utplassere 18 stasjoner med målplater og hugge ut en åpen gate mellom start og sluttpunkt.

Innlegget i Smaalenenes Avis er skrevet av Sylvi Gryte, med bidrag fra Bente Bakke, Ole Chr. Aartun og Sigmund Hanslien.

Grunnlovens § 112 sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjon og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne retten også for etterslekten.» Vil Indre Østfold kommune ta denne loven på alvor?

Besteforeldrenes klimaaksjon Indre Østfold er en lokal tverrpolitisk organisasjon som stiller dette spørsmålet til våre folkevalgte beslutningstagere. Prestegårdsskogen er et nærområde hvor Askims befolkning kommer tett på naturen.

Der vi kan ta med oss barn og barnebarn på rike naturopplevelser like rundt hjørnet. Her lytter vi til fuglene, plukker blomster og bær, studerer maurtuer, bier og sommerfugler, og hvis vi er veldig stille og forsiktige kanskje vi opplever å se rådyr på nært hold, eller vi kan helt sikkert finne rådyrbæsj. 3-åringen kan bestige «fjell» samtidig som vi nyter kaffe og matpakken.

Vi kan legge oss ned i mosen og lytte, lukte, se og kjenne på naturen uforstyrret. Kanskje et eldre par kommer ruslende, ser rart på oss og går stille videre. De viser og vi viser respekt for naturen og opplevelsene den gir. Denne verdifulle naturen er nærmiljøet til Askims barn og voksne, der brukerne viser naturen respekt.

Prestegårdskogen er et rikt naturhabitat hvor det er et mangfold av arter. Det er et habitat som gir større dyr muligheter til å ferdes fra et område til et annet.

Hvis dette området blir invadert av mennesker som ikke er der for først og fremst å oppleve naturen, men går på kryss og tvers i skogen for å kaste frisbee ned i et klirrende kjetting-nett, hva skjer da?

Konkurrenter som ikke alltid treffer mål og må lete opp plata ute i terrenget, oppi busker, i maurtuer, i blomsterenga. Hvordan vil blomster og bær, bier, sommerfugler og maur like å bli tråkket på?

Hvordan vil fugler og rådyr oppleve høye stemmer, klirrende kjettinger og konkurrerende mennesker? Vi vet alle svarene.

Vi tar gjerne med barn og barnebarn og kaster frisbee, det er gøy, men vi vil ikke at barn skal oppleve at skogen og naturen skal bli et nedslagsfelt for plastplater hvor det er fritt fram for å trampe støyende rundt.

Vi må ta vare på naturen og det biologiske mangfoldet. Vi må gjøre det mulig for barn å oppleve dette, å lære dem å respektere og å bli glad i naturen og skogens naturlige beboere. Dette området har vi i nærmiljøet i Askim i Prestegårdsskogen, et område som gir oss rike opplevelser av natur, vår, sommer, høst og vinter.

Kommunen har et ansvar. Kommunen kan kartlegge all antatt verdifull natur og ha rutiner for å holde kunnskapsgrunnlaget oppdatert og mest mulig komplett i forhold til bevaring av naturmangfold og naturområder.

Kommunen bør utarbeide en plan for naturmangfoldet med bestemmelser som sikrer god tilstand i naturen og restaurering av ødelagt natur og vern av naturområder. Prestegårdskogen er et slikt område som bør bevares så urørt som mulig for oss og kommende generasjoner.

Kommunen kan gjennom overordnet planlegging og samarbeid med landbruk, skogbruk og utbyggere sørge for å unngå nedbygging og rasering av viktig og sårbar natur. Vi ser med bekymring på hogst som foregår i den mest sårbare tiden for dyr og fugler. Skogen bør skjøttes, men i yngletiden fra april til juli og i de mest sårbare områdene bør hogst unngås. Å felle mange trær for at frisbeen skal komme fram anser vi som uhørt av flere årsaker.

Frisbeegolfen betyr et stort inngrep i hele Prestegårdsskogen. Planen er å arrangere mesterskap med stor innvandring av mennesker. Det vil skape stor uro for dyrelivet og for oss som liker å være i naturen i ro og fred. Banen går på kryss og tvers, det vil gjøre det vanskelig for dyr å ta seg gjennom skogen til områdene som omkranser Prestegårdsskogen.

Frisbee er gøy, men la det ikke gå ut over natur og dyreliv i Prestegårdsskogen. Finn et bedre egnet sted hvor det ikke går på bekostning av natur.

Vi oppfordrer kommunens administrasjon, kommunepolitikere, grunneiere og Askims befolkning til å lese Einar Skjæraasens dikt «Du ska itte trø i graset» å ta innover seg naturens betydning for mennesket.

Vis naturen respekt. BKA Indre Østfold

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*