Før fjorden dør!

redd oslofjorden
Skal vi redde Oslofjorden, må algene vekk og tang og tare og blåskjell tilbake. Store utslipp av nitrogen er et hovedproblem. Bilde fra NIVA/Oslofjordens Friluftsråd.

Store deler av Oslofjorden er døende. Torsk og blåskjell er nesten borte. Problemene øker år for år, og en hovedårsak er nitrogen, i form av avrenning fra landbruket og utslipp fra renseanlegg. I denne situasjonen har en fabrikk fått løyve til å tidoble sine nitrogenutslipp! Besteforeldrene i Drammen krever at vedtaket blir omgjort!

Forferdelse

I en resolusjon fra årsmøtet i BKA Drammen, stilet til Klima- og miljødepartementet, vises det til at selskapet Chemring Nobel AS (tidligere Dyno) på Sætre i Asker i 2022 slapp ut 20,7 tonn nitrogen fra produksjon av høyeksplosiver til våpen. Det er 1 % av samlede årlige utslipp til Oslofjorden. Selskapet (som har behov for sterk øket produksjon for å fylle opp Norges lagre) har nå fått tillatelse til å øke utslippene til 200 tonn nitrogen per år.

Samtidig som det arbeides hardt med senkning av utslippene og restaurering av Oslofjorden i form av planting av bl.a. ålegress og tilførsel av oksygen til døde lag, tillater altså Klima- og miljødepartementet at Chemring Nobel skal inntil 10-doble sine utslipp i forhold til faktiske utslipp i 2022!

«Besteforeldrenes klimaaksjon for Drammen og omegn reagerer med forferdelse på vedtaket fra Klima- og miljødepartementet. Årsmøtet samlet 11. mars 2024 vil kreve at vedtaket omgjøres eller kobles sammen med krav til nitrogenrensing.» 

En levende fjord 

Oslofjorden er alvorlig syk. Pasienten har feber, pustebesvær og er kraftig overgjødsla, sa Henning Røed i et intervju med vår nettside i fjor høst. Han er ansatt i Friluftsrådet og prosjektleder for «Nettverk for en levende Oslofjord». Det er et stort prosjekt å få pasienten på beina igjen. Men de 24 foreningene bak nettverket, blant dem BKA, har blitt enige om en visjon for fjorden, med tre mål og 21 krav/tiltak. Blant kravene finner vi:

 • at samtlige renseanlegg rundt fjorden fjerner minst 85 % nitrogen og 95 % fosfor, samt at det også settes offensive grenser for partikkelutslipp fra renseanlegg.
 • at nitrogenmengdene i ytre fjord må ned med minimum 10 prosent innen 2030 i forhold til verdiene i 2022.
 • at byggeforbudet i hundremetersbeltet må håndheves strengere, med innstramming av en utbredt dispensasjonspraksis i strid med intensjonene i plan- og bygningsloven.

Friskt og flott ålegress. Slikt skal det blir mer av, hvis vi får bukt med de forurensende utslippene. Foto fra Oslofjorden friluftsråd.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Inger M. Winsnes | 15.03.2024

  Oslofjorden må reddes! Den er utrolig viktig for alle som bor her eller bruker den på ulike måter. Nitrogenutslippene må ned slik at økosystemet kan restaureres.

 2. Jarle Sylta | 16.03.2024

  Nye runder med opprustning og flere kriger er det som er på programmet for framtida. Miljø og klima må vike. Spørsmålet er om vi har tid til denne galskapen før jorda blir ødelagt eller om vi med åpne øyne ønsker å begå kollektivt selvmord i et kjernefysisk ragnarok.

 3. Ketil Torstenson | 17.03.2024

  Jeg håper virkelig at hele BKA stiller seg bak Drammen i denne saken. Støre må konfronteres med at det nå er regjeringens utslippsvedtak til Chemring Nobel som både saboterer redningsplanen forOslofjorden og gjør motiveringsarbeidet overfor andre forurensende aktører mye vanskeligere. Vedtaket må omgjøres og rensing eller lukket behandling av avfallsstoffene må kreves av Chemring Nobel. Forurenser må betale!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*