Aller ytterst i Lofoten

Normann Natland er kommet til eventyrlige Røst. 365 øyer og snaut 500 innbyggere. – Imponert, det blir jeg stadig, over hvordan livet mestres her ute – også ved tristhet og krise, sa Per Fugelli. Normann har drømt om å besøke stedet aller ytterst i Lofoten, for å gå på noen av Per sine stier. «Min favorittlege, som har skrive så mykje om korleis me kan få det betre med kvarandre og med oss sjølve.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hetebølger – et alvorlig problem

Om 50 år kan nær 3 milliarder mennesker komme til å måtte migrere eller leve under utålelige forhold med hetebølger og midlere årstemperatur på 29 grader eller mer. Beregningen gjelder for et utslippsscenario mange mener er urealistisk høgt, men selv med store reduksjoner i utslipp vil antallet bli omtrent en milliard. Professor Hans Martin Seip karakteriserer det som skremmende utsikter.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Sammen for sykkel og gange

Besteforeldrenes klimaaksjon står sammen med 16 andre organisasjoner om et opprop som krever økt statlig satsing og investering for sykling og gange – for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. Det dreier seg om å legge til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Det vil gi bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Vi må endre vårt levesett

Hva gjør mest inntrykk på deg når du sykler fra Alta til Bergen, 2200 km? Er det naturen, vinden, hav, fjell, sol, snø …? Ja, alt dette, men de gode menneskene først og sist, folka du møter langs sykkelleia! Som Wenche og John Cumming, som Normann Natland bodde hjemme hos i Sortland. – «Dei ber eg med meg i hjartet, deira kjærleik, røynsler, tankar, kraft og innsats for det dei trur på!»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Fra debatten: om juss og politikk

«Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, det er underlagt overordna rettslege normer», skrev nylig to besteforeldre i en kronikk om klimarettsaken i Nordnorsk debatt. En jussprofessor i Tromsø hevdet i en kommentar at politiske vedtak ikke bør overprøves av domstolene. Og i dag får professoren svar fra styreleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, advokat Steinar Winther Christensen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

For stopp i all oljeboring

Even Bakke er tidligere næringslivsleder med bred internasjonal erfaring. Som pensjonist har han engasjert seg i Besteforeldrenes klimaaksjon, med blant annet aksjonærforslag for å gi Equinor en bærekraftig profil. I en kronikk på energinettstedet enerWE begrunner han sine (nedstemte) forslag, og argumenter for at det nå er økonomisk og moralsk fornuftig å avvikle norsk olje- og gassproduksjon.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Skinnhellig klimadebatt

Ved fastsetting av ny grense for oljeleting i Barentshavet har regjeringen gitt inntrykk av å ta klima og miljø på stort alvor. Ulike fagmiljøer er hørt, og interesser veid mot hverandre. Men Frans-Jan Parmentier, forsker ved Universitetet i Oslo, kaller det hele «en briljant og slu avsporing», der man unngår den egentlige og påkrevde debeatten – om man burde drive med oljeutvinning i det hele tatt.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Poesi fra sykkelsetet

Normann Natland hadde sett fram til å krysse fjorden fra Senja til Andøya på årets jomfrutur med M/F Skutevik. «Åpner 15. mai» sto det på nettet. Feil!! Dermed ble det 40 lange mil med buss om Narvik. «Eg var mykje meir sliten enn om eg hadde trødd sykkelen heile dagen.» Ikke rart den poetiske trangen ble utløst da han endelig var framme i vakre Vesterålen og de gode menneskene på Sortland!

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Grunnlova vernar og tryggjer

17. mai-feiringa blir annleis i år. Men bakgrunnen er den same som alltid: Grunnlova vart til. Grunnlova vernar konstitusjonen og borgarane. – Men Grunnlova vernar også livsmiljøet vårt, minner besteforeldre i Tromsø om i eit innlegg i Nordnorsk debatt. Difor er det at klimarettsaka no kjem opp for Høgsterett. «Klimafeltet er ikkje berre eit område for politikk, men underlagt overordna rettslege normer.»

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Sykler videre for klima

Fra ITROMSØ fredag 15. mai: «Onsdag formiddag samlet en håndfull klimakjempende besteforeldre seg på kaia ved Stortorget. Der tok de imot den 68 år gamle bergenseren Normann Natland som i disse dager er i gang med et ellevilt prosjekt om å sykle fra Alta til Bergen.» Normann selv var imponert over hvor mange Tromsø-pensjonister som er engasjert for klima, skriver avisen.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!