Om klima og global helse

Mange fattige land har opplevd en sterk velstandsutvikling. Risikerer vi å sette dette på spill ved en klimapolitikk som struper tilgangen på billig energi? Spørsmålet kommer fra fra enkelte økonomer, med er galt stilt og villedende, hevder tidligere helse- og sosialministre fra Høyre og Ap. Global helse og framskritt er nå mest truet ved at vi lar utslippene holde fram, uten raske og effektive mottiltak.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– Meningsløs bruk av elkraft

Equinors plan om å elektrifisere sokkelen vil isolert sett redusere norske klimagassutslipp. Men i en større sammenheng gir det ingen mening og er egentlig ren galskap, sier Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Vestlandsforsking. Hele ideen med å bygge ut mer fornybar energi er å erstatte, ikke legge til rette for å videreføre fossil energiproduksjon, sier han. Se også hva andre forskere mener.

Les mer…

11kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimafornekting på norsk

Peter Haugan er klima- og energiforsker på Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen, der han var med å etablere Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har lenge sett seg lei på det han betegner som den spesielle norske formen for klimafornekting – som går ut på å være klimabevisst uten å å ville endre på noe vesentlig, og i hvert fall ikke noe som kan skade oljeinteressene.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Minneord om Otto Martens

Otto Mejlænder Martens døde 29. desember. Med dette har vi mistet en forkjemper for klima og miljø og livsvilkårene for våre barnebarn og framtidige generasjoner, skriver to av hans venner og kampfeller blant besteforeldrene i heimbyen Trondheim. – Otto sa alltid at «noen må ta ansvar», og så tok han det selv. Alle må gjøre sitt, og her var Otto helt på linje med ungdommens klimakamp i dag.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Tviholder på optimismen

Besteforeldrenes klimaaksjon går inn i det nye tiåret med håp og fornyet optimisme, sier styreleder Steinar Winther Christensen. Vi blir stadig mer synlige, vi får stadig flere medlemmer, og vi er ønsket og behøvd for at alle barn skal ha tro på at vår fantastiske jord, slik vi kjenner den, ikke blir rasert av dramatiske klimaendringer. Dessuten trenger de hjelp til å stå imot forførende propaganda fra oljelobbyen.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Skogbruk og klimatiltak

Med støtte fra alle politiske partier planlegger skogsindustrien i Norden for store investeringer i produksjon av biodrivstoff. Men som klimakur er dette feil medisin, hevder sivilingeniør Erik Fleischer. Det store boreale skogbeltet rundt planeten inneholder 30 % mer karbon enn all regnskog i verden. Det grønne skiftet er å utnytte tømmeret til mest mulig varige produkter, ikke til brenning i motorer.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvordan begrense oljeproduksjonen?

Flertallet av norske politikere vil fortsette å utvinne olje og gass til siste dråpe eller så lenge det er marked for det. Det er en lite framtidsrettet politikk, også økonomisk, mener Kristoffer Rypdal, professor i Tromsø. Paris-avtalen bør suppleres med en tilbudsavtale som regulerer en gradvis nedtrapping i produksjonen av fossil energi. Ressursene i Arktis vil være et naturlig sted å begynne.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Tror på endring sammen

Klimabevisste Malin Sveen (15) og hennes aktivist-bestefar Bjørn (82) fikk hele forsida på Vårt Land lille julaften, – etter et år som mer enn noe var preget av de unges klimakamp over hele verden. Bjørn er med når Besteforeldrene demonstrerer, og opptatt av generasjonsperspektivet og generasjonsansvaret. Både han og Malin synes det blir for mye tomt snakk og for lite handling.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

– For barnets beste?

Under COP25 i Madrid sendte Greta Thunberg og 15 andre barn brev til statsminister Erna Solberg, der de hevder at fortsatt norsk oljeutvinning bryter med FNs barnekonvensjon. Besteforeldrenes klimaaksjon har nå bedt Norges institusjon for menneskerettigheter om «å gå grundig inn på argumentene i brevet fra ungdommene». Også Barneombudet blir bedt om å komme med en uttalelse.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En håpets dom i Haag

I går sto jubelen i taket i Fusa i Hordaland heime hos norsk-hollandske Bjørghild des Bouvrie. Hun er en av 900 medsaksøkere som har gjort det økonomisk mulig for Urgenda å føre klimarettssak gjennom seks år mot den nederlandske stat – og vinne fram! Høyesterettsavgjørelsen i Haag kan få store ringvirkninger, tror hun. – Jeg kjenner på gleden over at mitt lille bidrag ser ut til å bære frukter.

Les mer…

6kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!