Aktuelt

Tror ikke på blå hydrogen

Hydrogen fra gass er et fossilt produkt, og vil bli valgt bort i konkurranse med fornybare løsninger. Det mener Helge Drange, klimaforsker i Bergen. Det vil også være avhengig av storskala karbonfangst og -lagring, og ingenting tyder på at en slik løsning er innen rekkevidde de nærmeste par tiår – da det haster med tiltak som monner.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ingen framtid for karbonfangst

– Nei, dette er ikke veien å gå! Klima- og havforsker Peter Haugan har ingen tro på hydrogen-produksjon fra naturgass, slik oljeindustrien og mange politikere nå har store planer om. – Det vil ikke bidra til omstillingen vi trenger, men låse oss til fortida, mener Haugan. Karbonfangst og -lagring har ingen vesentlig rolle i det grønne skiftet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fartsblinde politikere

Mange politikere ivrer nå for å heve fartsgrensa på motorvei til 120 km/t. Noen av de samme politikerne mener selv de er opptatt av natur, miljø og klima. Trafikkaksjonist Pål Jensen mener de glemmer elementære fysiske lover. Høyere fart forsterker alle problemer knyttet til samferdselssektoren og gjør samfunnet mer utrygt for de fleste.

Spre klimavett,
del denne saken!

Besteforeldreaktivist og plyklist

Torbjørn Sund «plykler»; han plukker bokser og plastflasker fra grøfta når han er ute og sykler. – Det er mitt lille bidrag til resirkulering og mindre forsøpling. Før korona ble det mye svenske Pripps- og Cola-bokser; uten pant pælmes de ut bilvinduet. Med ny Harry-handel er det på’n igjen, og nå etterlyser Torbjørn noen enkle grep fra myndighetene.

Spre klimavett,
del denne saken!

«Besteforeldre på barrikadene»

Presset på partiene må starte foran høstens valg, skriver Hamar Arbeiderblad på lederplass. De har festa seg ved at Besteforeldrenes klimaaksjon opplever økt oppslutning, og mener det er gode grunner for nettopp dét: En generasjon som har ansvaret for så alvorlige miljøskader har også ansvar for å bidra til nødvendige mottiltak!

Spre klimavett,
del denne saken!

Karbonfangst – eit luftslott?

Regjeringas energimelding varslar overgang til fornybarsamfunnet, – men oljenissen følgjer med på lasset, seier Ola Dimmen. Det store sjølvbedraget er karbonfangst og lagring, meiner han. Det vert marknadsført som ei løysing på klimaproblema. Men det vil binde våre barnebarn endå fastare til oljemasta og hindre fornybar-omstilling.

Spre klimavett,
del denne saken!

BKA får generalsekretær

– Potensialet til Besteforeldrenes klimaaksjon er stort fordi det blir flere og flere eldre. Dette er mennesker med ressurser og kunnskaper, og som har tid og et ønske om å engasjere seg for barnebarna og landet sitt, sier Andrew Kroglund. Han er ansatt som generalsekretær, og blir sammen med BKA-lederen intervjua i Dagsavisen.

Spre klimavett,
del denne saken!

For mange eller for mye?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 25. jun 2021
  • AV:
    Redaksjonen

I debatten trekkes ofte befolkningsveksten fram som hovedårsak til at klimaet løper løpsk. Dette er Gunnar Kvåle uenig i. Han er professor i internasjonal helse og en veteran i Besteforeldrenes klimaaksjon. For utslippene de første tiår er økonomisk vekst og høgt forbruk et mye større problem enn for mange mennesker, sier han.

Spre klimavett,
del denne saken!

Endeleg landsmøte igjen!

Besteforeldrene i Trondheim er glade for å kunne invitere til landsmøte laurdag 2 – søndag 3 oktober 2021. – Etter halvanna år med korona-restriksjonar og aktivitetstørke skal det bli herleg å møtast igjen utanfor skjermen, seier lokallagsleiar Ola Dimmen. Han lovar eit variert møte med god tid til det sosiale, i tillegg til alt det andre.

Spre klimavett,
del denne saken!

Gjensyn med historisk søksmål

Snart blir det mulig å se filmen «Enhver har rett til» – en dokumentar av Thomas Østbye om klimasøksmålet. Lanseringsprodusent Guro Hansebakken har sendt oss et klipp der vi kan se fra rettssalen hvordan IEAs rapporter brukes til forsvar for norsk oljevirksomhet. – Et paradoks når vi nå har fått helt motsatt signal fra IEA, synes hun.

Spre klimavett,
del denne saken!