På en bedre kurs …

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 7. jun 2024
  • AV:
    Redaksjonen
utslipp 2023
Norges utslipp av klimagasser var i 2023 på 46,6 millioner tonn, her fordelt etter kilde. Figur fra Miljødirektoratet 06.06.2024

Foreløpige tall viser at utslipp av klimagasser i Norge gikk ned med hele 4,7 prosent i 2023. Det er en betydelig forbedring, og generalsekretær Andrew Kroglund i BKA sier det gir grunn til en viss optimisme. – Samtidig må vi nok stille spørsmål ved noen av disse tallene, både når det gjelder utslippskutt fra sokkelen og fra veitrafikken.

Veitrafikk bidro mest med en nedgang på 7,8 prosent. En årsak er at flere kjørte elbil, samt at bioandelen har økt i drivstoffblandinga. Det er særlig dette siste Andrew Kroglund er kritisk til. – Her er det ikke snakk om reelt reduserte utslipp, men et regnestykke som legger til grunn at biodrivstoff er klimanøytralt, selv om det har en rekke uheldige bivirkninger, og selv om nesten alt biodrivstoff er importert. Det norske klimaregnskapet blir seende litt bedre ut, men de globale klimaeffektene er ofte høyst tvilsomme.
– Det samme kan sies om elektrifisering av sokkelen med strøm fra land, som ifølge Miljødirektoratet er en annen årsak til at utslippene går ned. – Som påvist av mange, ikke minst av BKAs lokallag i Troms, er dette langt på vei en klimabløff. Utslippene blir ikke borte, men transporteres utenfor Norges grenser. Samtidig krever det store naturinngrep, og dermed også nye CO2-utslipp, i samband med utbygging av ny, fornybar kraft.

– Dette sier jeg ikke for å nulle ut innsatsen som gjøres av myndigheter, næringsliv og enkeltmennesker, sier Andrew Kroglund. – Det skjer også mange positive ting, og det skal vi ta med oss, og glede oss over, selv om vi altså ikke kan ta alt for god fisk. Nå gjelder det uansett å forsterke innsatsen ytterligere. Norges klimamål under Parisavtalen er å kutte utslippene med minst 55 prosent i 2030 sammenlignet med 1990. Jeg velger å være forsiktig optimistisk. Men skal det være mulig, må vi skynde oss veldig!


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Carlo Aall | 09.06.2024

    1/4 av utslippskuttet kommer fra å bidra til at de globale utslippene øker med 20 x den samme utslippsmengden som Norge kan skrive av fra sitt nasjonale regnskap! Hvor får jeg det regnestykket fra? Nedgangen fra aktiviteten «olje og gass», som igjen skyldes den pågående elektrifisering av olje- og gassproduksjon. Utslipp fra produksjon har hittil tilsvart 5% av utslipp fra å bruke den samme gass og oljen. Meanwhile: «Aldri før har så mange olje- og gassprosjekter blitt godkjent som det ligger an til i 2023. Oljeskattepakken skaper et rush av utbyggingsplaner.». (Bergens Tidende, 8.2.2022). Norge kaster (bitte litt) mindre ved på bålet, og kaller det «god klimapolitikk», når vi skulle slukket bålet!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*