Arkiv for kategorien: "Klimabistand"

Rettferdig bistand

Kristelig Folkeparti vil fremme forslag i Stortinget om en ny plattform for Norges internasjonale klimaarbeid. Et meget prisverdig initiativ, mener BKA, som har gitt et eget innspill til partiet. Som oljenasjon har Norge bidratt til klimaforandringer som folk i fattige land kjenner på kroppen. En rettferdig og radikal økning i klimabistanden er påkrevd.

Spre klimavett,
del denne saken!