En gamechanger!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 30. okt 2023
 • AV:
  Redaksjonen
NOU
NOU 2023 : 25 anlegger et globalt perspektiv på norsk klimapolitikk. Besteforeldrenes klimaaksjon er godt fornøyd, men redd den havner i en skuff.

En gavepakke til våre barnebarn! Ja, det kan det bli hvis politikerne følger opp de radikale rådene de nå har fått fra Klimautvalget 2050, sier BKA-leder Linda Parr. Hun tror utredninga kan bli en gamechanger i debatten, med dens vekt på å tenke «lengre, bredere og mer systematisk» og ikke minst: anbefaling om full stans i oljeleitinga.

«Omstilling til lavutslipp handler om mer enn utslipp. Omstilling til lavutslipp innebærer en bred samfunnsomstilling som må starte nå.» Leder for Klimautvalget 2050, Martin Skancke.

Klimarealitetene vil styre

De første reaksjonene fra vår nybakte klimaminister, Andreas Bjelland Eriksen, var ikke særlig lovende: – Noen radikale politiske endringer trengs ikke. Heller ikke en plan for utfasing av olje og gass. For også i en verden som skal fase ut fossile energikilder så er det rom for å utvikle norsk sokkel, uttalte han til E24. Linda Parr synes det er utrolig passivt i møte med en så spenstig utredning, men føler seg trygg på at klimarealitetene vil innhente de norske styringspartiene. – I alle fall skal vi i BKA gjøre det vi kan og bruke alle muligheter til å heie på de mange gode rådene fra Klimautvalget, – og for å forhindre at de blir lagt i en skuff, slik vi husker det skjedde med forslagene fra Lavutslippsutvalget i 2006.

Nye prioriteringer

Det har gått to år siden Solberg-regjeringa satte ned utvalget med siviløkonom Martin Skancke som leder, for å se på hvordan Norge bør gå fram for å kutte utslippene til nær null innen 2050. Tittelen kan virke tørr: Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken mot 2050 (NOU 2023: 25). Men mellom permene ligger det dynamitt. Det som har vakt mest oppsikt er selvfølgelig det kontroversielle rådet om å ikke lete etter mer olje. Norge skal ikke gjøre seg bruk av kvotekjøp for å få ned utslippene. Utvalget anbefaler heller ikke fangst og lagring av CO₂ for å nå lovfestede klimamål.

Alt dette er helt andre prioriteringer enn det regjeringa har planlagt, sagt og indikert i det siste. BKA-lederen tror derfor heller ikke at Støre & Co vil snu med det første. – Det kan vi ikke vente. Men de vil få stadig større vansker med å forsvare sin ekspansive oljepolitikk, og samtidig holde på sin smule troverdighet i klimapolitikken. Per i dag er det ganske enkelt ingen realistiske utsikter til at regjeringen vil nå de mål vi har forpliktet oss til gjennom Parisavtalen. Ingen tror det lenger; derfor står en grundig utredning som den vi nå har fått desto sterkere.

Utfasingsplan må komme

For Linda Parr er det viktigste med Klimautvalgets rapport, at vi alle har fått en så klar melding om å mobilisere for en stor felles omstilling. – Husk det er bare 27 år til 2050. Hadde jeg vært oljearbeider, ville jeg følt meg langt mer tilfreds med en utfasingsplan, i stedet for usikre markedsmekanismer. Oljearbeidere og tilknyttede leverandørindustrier må ha et veikart foran seg, slik at de kan utvikle kompetanse for morgendagens fornybarsamfunn.

Hun synes også det er verdt å merke seg at Klimautvalget 2050 vil at Norge skal ha en politikk både på utslipp fra norsk territorium og globale utslipp som på en eller annen måte er knyttet til Norge, f.eks. varer vi importerer. Dette er i seg selv revolusjonerende, og betyr en helt annen og mer helhetlig måte å tenke på. – BKA må bidra alt vi kan til at denne utredningen omsettes i praktisk politikk som gir et rettferdig, et nødvendig og et hurtig skifte. Vi unner kommende generasjoner det lavutslippssamfunnet utvalget peker på, og som BKA arbeider hardt for å bidra til.


Se også pressemelding for en god og oversiktlig oppsummering av Klimautvalgets forslag: Omstilling til lavutslipp

Fra overrekkelsen av rapporten i Stavanger 27. oktober: utvalgsleder Martin Skancke og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Spre klimavett,
del denne saken!

9 kommentarer

 1. Ingunn Elstad | 31.10.2023

  Klimautvalget fører håp inn i norsk klimapolitikk: Det er muleg å handle for å bremse klimakrisa.
  Noreg må ta stilling til FNs krav om planmessig global utfasing av fossilproduksjonen innan 2050.
  Det er begrunna grundig og nyansert i rapporten.
  Den må bli tatt alvorleg, den lar seg ikkje oversjå.

 2. Haktor Øvrevik | 01.11.2023

  Det må jo være uhyre vanskelig for regjeringen å ignorere så klar tale fra et regjeringsutnevnt utvalg (riktignok utnevnt av forrige regjering).

 3. Finn Bjørnar Lund | 01.11.2023

  De første kommentarene fra den ferske klimaministeren får vi håpe var en glipp. Han hadde jo knapt forlatt statssekretærjobben i Olje- og energidepartementet da han sa det. Klimautvalget gir håp om at ikke fossilpolitikken, men hensynet til klima vil innramme all annen politikk slik Gahr Støre har uttalt.

 4. Steinar Rundhaug | 01.11.2023

  Ja, vi har lov å håpe, men jeg er ikke optimist.

 5. Lars Fosse | 01.11.2023

  Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen ga et særdeles skuffende og lunket mottak av den nye NOU-rapporten. Rapporten bør bli et styringsdokument.
  Skyldes passiviteten at utvalget var opprettet av Solberg-regjeringen og nå er det andre idéer som styrer?
  Nå er det på tide å velge politikere som forstår alvoret!

 6. Bjørghild des Bouvrie | 01.11.2023

  Denne rapporten er genial!
  Selvom et emne som ‘transport’ kan forbedres, får vi her hovedlinjene til en helhetlig gjenomføringsplan som alle må bidra til. Et opprop til den store og livsviktige dugnad som handler om naturens – inkludert vår menneskelige – existens. Dette letter!

 7. Ola A. Lid | 06.11.2023

  Bruken av knappe ressurser må omhandle fornybar energi, rent vann til folk og natur og intelligent transportsystem. Privatmennesker må ha kontroll på sin fornybare energiprodusjon, vannforsyningen til befolkningen må garanteres gjennom statlig kontroll og ikke av internasjonale kooperasjoner, det samme for matsikkerhet og transportsikkerhet. Biomasse fra jordbruk og fra human inteferesn kan nyttes som naturgjødsel via biodigester, og ikke til å forgifte fjorder og kystfarvann. Dette inkludert avfall fra lakseoppdrettet. Det eneste som kan ha en virkning er nettopp at utslipp av naturskadelige materialer får en firedobling i prisen for utslipp, inkludert laksenæringen og fiskenæringen hvis de kaster fiskeutstyr. Utstyret må få sporing og må avhendes kontrollert. Strenge juridiske virkemidler må på plass for å håndheve restriksjonene. Økonomiske forhold må tilpasses nedskjæringen i fossil og forbruk, slik at slik energi blir dyrere sammen med luksusobjekter som fritidsbåter og hytter etc, mens alle tiltak som fremmer overgang til klimanøytral og sirkuleringsøkonomi får den hjelp og støtte det trenger.

 8. Pingback: Svakt om fordeling - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

 9. Pingback: Hamner i ein skuff? - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*