COP28 og oljemakt

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 1. nov 2023
 • AV:
  Redaksjonen
Svein Tveitrdal COP28

Når en oljesjeik leder COP28 – hva betyr dette for forhandlingene som snart skal begynne? Sultan Al Jaber selv sier det slik i en samtale med The Guardian nylig: «Forbrukerne må endre sine vaner, det er de som bidrar til å øke CO2-utslippene, ikke produsenten.» Men dette minner om logikken til en narkohandler, mener Svein Tveitdal.

Svein Tveitdal er tidligere direktør ved FNs miljøprogram UNEP, med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Under COP28 vil han være akkreditert utsending for BKA og Forum for utvikling og miljø, slik han også har vært ved tidligere toppmøter. Han vil skrive møterapporter og refleksjoner for nettsida.


Med oljeindustrien rundt bordet

Al Jabers retorikk tjener til å skjule et enkelt men vanskelig faktum: Verden kan ikke fortsette med en blomstrende fossilindustri. Olje- og gasselskaper, og petrostatene de støtter opp om, må satse på fornybar energi, eller gå konkurs, – eller vi vil steke.

Vertskapet for klimatoppmøtene går på omgang mellom verdens regioner. I år er det araberlandenes tur. De har valgt UAE som vertsland og Sultan Al Jaber til å lede forhandlingene. Al Jaber er også sjef for UAEs nasjonale oljeselskap Adnoc, som er et av verdens største. Han har dermed to store og motstridende oppgaver; halvere verdens utslipp av klimagasser innen 2030 og samtidig øke produksjonen i sitt eget oljeselskap betraktelig. Mens oljeeksporterende land, inklusive Norge, mener Al Jaber vil bli en god leder for COP28, sier skeptikere at dette er som å sette en tobakksprodusent til å lede en antirøykekampanje.

COP-presidenter skal ifølge klimakonvensjonen være «ærlige meglere» i sentrum av klimaforhandlingene. Partene bestemmer teknisk hva som skal diskuteres, men presidentene leder forhandlingene, og har dermed stor innflytelse.

Forskere og FN sier fossile brensler må utfases raskt, samtidig som produksjon av fornybar energi må trappes opp kraftig for å møte etterspørselen. Mens en rekke land ønsker å få til en konkret plan for utfasing av olje- og gassproduksjon på COP28, vil oljeproduserende land inklusive UAE høyst sannsynlig motsette seg dette, eller kjempe for formuleringer som ikke tvinger dem til å redusere produksjonen.

Al Jabers rolle blir dermed tvilsom. Mens FN på grunnlag av Klimapanelets anbefalinger ønsker en styrt nedtrapping av utslipp fra fossile kilder på 50 % innen 2030, er hovedstrategien til petrostatene å redusere etterspørselen i visshet om at slik nedtrapping nok ikke vil skje.

Konfrontert med at rollen som leder for COP28 er uforenlig med hans rolle som sjef for et av verdens største oljeselskaper, har Al Jaber svaret klart. Han mener han kan bringe en forretningstankegang til forhandlingene, at olje- og gassindustrien må være med rundt bordet, og at han har en bedre sjanse for å bli lyttet til der enn noen tidligere COP-presidenter.

Om egen bakgård forteller han ivrig til The Guardian at Adnoc sitt drivstoff har lavere utslipp enn olje og gass fra andre produsenter. Dette fordi UAE har investert tungt i å modernisere sine bore- og raffineringsoperasjoner, tette lekkasjer og oppgradere utstyr. Det burde gjøre Adnocs produkter til det foretrukne alternativet, insisterer han, så lenge vi fortsatt trenger olje og gass. Han forteller om Adnocs massive investeringer i fornybar energi, i hydrogen og karbonfangst og -lagring, og virker ifølge The Guardian fornærmet over at Adnocs innsats ikke blir anerkjent. Problemet er at alle petrostater, inklusive Norge har en lignende retorikk. Med dagens produksjonsplaner i olje- og gassindustrien kommer globale utslipp til å være på nivå med dagens i 2030, noe som ifølge forskerne setter verden på kurs mot 2,5-3 graders oppvarming i 2100, og uunngåelig klimakatastrofe. Oljeselskapene må derfor tvinges til reduksjon. Dette oppnås lettest gjennom å stanse subsidiering, øke avgifter på utslipp, og stoppe nye lisenser.

Tidligere visepresident Al Gore er den siste fremtredende politiske skikkelsen som bryter et langvarig tabu, og som direkte utpeker fossilindustrien som hovedansvarlig for å skape og fortsette den globale klimakrisa. Han sier det nå er klart at de snakker med to tunger.

«Jeg var en av mange som lenge følte at fossilselskapene, eller i det minste mange av dem, var oppriktige når de sa at de ønsket å være en meningsfull del av å bringe løsninger på klimakrisa,» sa han til New York Times i forbindelse med FNs generalforsamling. Han bemerket hvordan industrien har vært i stand til å infiltrere den politiske prosessen på alle nivåer, inkludert FNs årlige klimatoppmøte. «Oljeselskapene er langt mer effektive til å fange politikere, enn til å fange utslipp.»

Et hovedtema på COP28 vil bli forhandlinger om utfasing av produksjon av olje- og gass for å nå klimamålene. Det er lite sannsynlig at lederen for et stort oljeselskap i vekst vil spille en nøytral rolle her.

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 02.11.2023

  Narkotikahandleren – det er et godt bilde synes jeg. Skape avhengighet hos andre slik at salget sikres.

 2. Krishnan | 03.11.2023

  Hva med forbrukermakt? Regjeringen ser jo at forbrukermakt i det «grønne skiftet skal legge til rette for forbrukernes bidrag inn i en mer sirkulær og bærekraftig økonomi.’..og mot olje makt, kanskje?

 3. Pingback: Fossilstatene sprenger Parisavtalen - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

 4. Pingback: COP28: Dubai - KLIMA2020

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*