Troms BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Ein leveleg planet

Nyleg kunne vi lese at eit fleirtal av norske klimaforskarar trur det er usannsynleg at vi når klimamålet på 1,5 grader. «Hadde vi klart å kutte utslippene for 15-20 år siden, hadde vi nådd det lett», seier Bjørn H. Samset, forfattar ved FNs klimapanel, til NRK. Også for 15-20 år sidan visste vi kor det bar. Men det er ikkje nok å vite.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sammen mot Wisting

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 2. mai 2022
 • AV:
  Redaksjonen

Tolv klima- og miljøorganisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner i Troms har sendt en felles uttalelse til OED om Wisting-feltet. Det kan ikke bygges ut, sier de – av hensyn til klima og natur – både nasjonalt og globalt. Konsekvensutredningen er mangelfull; flere utredninger vil først komme etter at investeringsbeslutning er tatt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart en nøkkelfaktor

Hvorfor bygge høgfartsbane til Tromsø? Fordi økt fart gir økt produktivitet, flere betalingsvillige kunder og størst klimaeffekt, svarte Jørg Westermann fra Norsk Bane under sitt foredrag i Tromsø denne uka. Møtet var arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon, som mener fokus må flyttes vekk fra den overdrevne satsing på nye motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Toget mot nord

Hva ønsker vi oss av Nord-Norgebanen? Hvordan blir virkningene for samfunn og miljø slik vi håper og drømmer om? Det er spørsmål som stilles når Besteforeldrene i Tromsø inviterer til stort informasjonsmøte mandag førstk. Moderne jernbane er den klart beste transportløsning. Men hvordan får vi satt toget på skinnene?

Spre klimavett,
del denne saken!

Avhengig av olja?

Kronargumentet til oljelobbyen er at det er olja som har gitt Noreg velferd, god infrastruktur og helsetenester. Ein leitestans slik mange ynskjer, betyr byrjinga på slutten for tryggleiken vår, og for tusenvis av arbeidsplassar. – Så oljeavhengige er vi likevel ikkje. Den norske velferdsstaten vart bygd før det var tatt opp olje, seier Ingun Elstad.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Eit ideelt engasjement

Styrken til Besteforeldreaksjonen er at vi følgjer opp og støttar opp om ungdommens globale klimakamp, seier lokallagsleiar Ingunn Elstad i Tromsø. – Medlemmene kan velje å vere meir eller mindre aktive. Uansett gir BKA oss eldre sjansen til å engasjere oss frivillig for dei som kjem etter oss, utan tanke på posisjonar eller eigne interesser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Mot opprustning

I Tromsø har BKA engasjert seg mot etablering av hamn for atomubåtar. No er det amerikanske militærbasar på fastlandet det gjeld. «Tryggleiken og miljøet i nord blir ofra for ei meiningslaus militær opptrapping», skriv dei i høyringssvar til planane som ligg føre. Det som skjer no er det motsette av det våre felles globale utfordringar har trong for.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og demokrati

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 14. nov 2021
 • AV:
  Redaksjonen

Politikarar må halde løfter, og la handling følgje ord, sa Ingunn Elstad frå BKA i sin appell under COP26-markeringa i Tromsø i går. Så lenge det ikkje skjer, har vi eit demokratiproblem, og dei må ikkje få fred. «Den globale demokratiske klimarørsla er det viktigaste håpet for alle som er ramma av klimaendringane, og er bekymra for framtida

Spre klimavett,
del denne saken!

Moderne jernbane i nord

Nord-Norgebanen har en lang historie. Men med ny regjering ser det endelig ut til å skje noe, sier Synnøve des Bouvrie i BKA Tromsø. – Nå gjelder det at det blir en komplett, moderne høghastighetsbane, og et godt alternativ både for gods og persontrafikken. Og at de store pengene ikke fortsetter å gå til motorveier og flyplasser.

Les mer

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima, olje og velferd

Frå nord til sør i landet står Besteforeldrene på, med engasjement for barnebarns framtid. – I aksjonsvekene i sommar har vi hatt stand fleire gongar i Tromsø og for første gong også på Finnsnes, fortel lokallagsleiar Ingunn Elstad. Vi opplever at mange er interesserte og uttrykker støtte og forståing for klimasaka. Vi får også nye medlemmer!

Spre klimavett,
del denne saken!