Om å bry seg

Morild Arnstein 3
Morild fra NU på plass utenfor Stortinget. Torstein fra BKA synes ikke hun skal stå alene! (private foto)

«Det er en skummel trend at unge ikke orker å bry seg, eller at de ikke klarer å se noen positiv fremgang med klimakampen», skriver NU-medlem Morild Johansen i avisa iTromsø. Hun mener de voksne må ta ansvaret – og får svar og full støtte fra Torstein Arntsen i BKA Troms. Morild skal vite at hun ikke står alene, forsikrer han.

Takk for ditt gode og personlige innlegg om tanker, refleksjoner og ikke minst, frustrasjoner rundt temaet klima og miljø.

Jeg er far og bestefar, og for tiden medlem av styret i Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms. Vi deler dine frustrasjoner, og håper at denne personlige hilsenen til deg vil gi deg håp og tro på en bedre framtid for oss alle, og spesielt for dere unge.

Vit at du ikke står alene! Jeg føler selv på oppgitthet, motløshet og resignasjon når det gjelder klimaspørsmålet, og hvordan de som har ansvar ikke gjør nok.

Nylig sto en artikkel i avisen The Guardian der 380 topp klimaforskere ble spurt om framtida. De svarte blant annet:

  • «Hopeless and broke», (Ruth Cerezo-Mota, Mexico)
  • «We live in an age of fools», (Anonym, Sør-Afrika)
  • «I worry about the future my children are inheriting», (Lorraine Whitmarsh, UK)

Disse renommerte forskerne ser lite håp for framtida, men verken kan, eller vil, aldri gi opp. Cerezo-Mota gikk selv inn i en depresjon, men måtte bare fortsette å arbeide. For som hun sier: «Vi vet hva vi snakker om. De (politikerne og klimafornekterne) kan si at de ikke bryr seg, men de kan ikke si at de ikke visste.»

Jeg satt spent og så på Dagsrevyen i dag, men ikke med ett ord ble denne nyheten nevnt, heller ikke i avisene.

Norge er blant de landa som har flest klimaskeptikere. Hva årsakene er, kan vi diskutere.

Jeg er enig med deg at begrep som fellesskap og solidaritet ser ut til å ha mistet sin verdi i dagens Norge, og har blitt erstattet av egeninteresse, individualisme og narsissisme.

Kjære Morild! Ja, det er lett å miste motet og bli desillusjonert i vår klimakamp. Husk likevel at det er mange som støtter dere unge, og som heier på dere.

I Tromsø har det nå blitt dannet en Klima- og naturallianse, som består av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Framtiden i våre hender, Besteforeldrenes klimaaksjon og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). Vi skal jobbe sammen med Tromsø kommune og Tromsøs innbyggere med fokus på klima og miljø.

Stå på Morild! Vi støtter deg helhjerta, og du kan være stolt av ditt engasjement for klimasaken og ei bedre framtid for kommende generasjoner.

Vi er med deg i denne kampen. Du står ikke alene. Stå på!

Hilsen Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms.


Torstein Arntsen er 72, pensjonert lektor, har arbeidet i videregående skole i nesten 40 år, som lektor og mellomleder. Er med i styret for BKA i Troms, ellers engasjert i nedrustning og fredsarbeid.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jarle Sylta | 16.05.2024

    For tiden vises det en utrolig styrke når det gjelder å tåle andre menneskers lidelse.Håpet er at vi i fellesskap kan snu denne umoralen og kjempe for en levelig framtid.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*