Søndre Østfold BKA

Her kan du lese saker om lokallaget som har vært publisert på BKAs nettsider.

Energi for framtida

Solceller på kirketak er plutselig blitt mye mer lønnsomt enn før. Det var hovedkonklusjonen på et debattmøte i Fredrikstad domkirke 6. sept, arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon og Kirken. Investeringen vil tjene seg opp på få år. Selv om energiprisene vil gå ned igjen, er det lite trolig at de kommer tilbake på samme lave nivå som før.

Spre klimavett,
del denne saken!

Østfold i støtet

Representanter fra Østfolds tre lokallag av Besteforeldrenes klimaaksjon har vært samlet i Fredrikstad – for å diskutere hvordan vi kan samarbeide bedre over kommunegrensene. Det er mange felles utfordringer, opplever de. Kanskje på tide å danne fylkeslag, også? BKA må jo utvikle seg videre som organisasjon – og bli sterkere!

Spre klimavett,
del denne saken!

Barn og miljøbevissthet

Her kommer noen tanker fra Søndre Østfold, skriver Elisabeth Golding i Fredrikstad, der lokallaget har diskutert et knippe spørsmål om barn, klima, solidaritet, framtida – og BKAs rolle. Motstand mot oljeleting må ikke bli for ensidig dominerende, mener de. Like viktig er en aktiv forbrukerpolitikk med vekt på gjenbruk og ressurssparing.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Vår hjertesak!

Besteforeldrenes klimaaksjon er i rask vekst og har nylig fått enda et lokallag – BKA Søndre Østfold med medlemmer i Fredrikstad, Hvaler, Halden og Sarpsborg. Den nyvalgte lokallagslederen, Elisabeth Golding, innrømmer at hun egentlig ikke liker lederverv. – Men jeg er ikke flink å si nei, og noen må jo ta på seg denne viktige jobben. Barnas klima er ikke bare vår sak, – det er en hjertesak!

Spre klimavett,
del denne saken!