Energi for framtida

Demokraten solceller (2)
Helsides oppslag i Dagsavisen Demokraten 6. sept. Intervju med lokallagslederen i BKA, Elisabeth Golding.

Solceller på kirketak er plutselig blitt mye mer lønnsomt enn før. Det var hovedkonklusjonen på et debattmøte i Fredrikstad domkirke 6. sept, arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon og Kirken. Investeringen vil tjene seg opp på få år. Selv om energiprisene vil gå ned igjen, er det lite trolig at de kommer tilbake på samme lave nivå som før.

Varige løsninger like viktig som strømstøtte
Helge Kolstad, BKA Søndre Østfold

Men skal kirkene, skoleeierne og alle andre makte å finansiere de store investeringene som trengs for å komme i gang, må staten trappe opp sine stilskudds- og låneordninger dramatisk.

Staten bruker nå titalls milliarder på å dempe prisstigningen på strøm til norske husholdninger, og en tilsvarende ordning for næringslivet er like om hjørnet. Det er nødvendige, men akk så kortsiktige løsninger. Vi må gjøre en like solid innsats for å finne alternative energikilder og spare strøm. Kraftige statlige støtteordninger for solceller, varmepumper og isolasjon må komme samtidig med strømstøtten.

Under møtet ble det slått fast at kirkene er signalbygg som kan bli viktige forbilder i arbeidet med energisparing og alternativ energi. Biskop Kari Alvsvåg slo fast at Guds hus er til for menneskene, og at de må brukes fornuftig og energivennlig. Hun tok til orde for at Bibelens ord om at menneskene skal legge under seg jorden, nå må tolkes mer i retning av at vi også skal forvalte naturen godt og klimavennlig.

Hans Jürgen Schorre fra kirkerådet viste til at det er mange tiltak som trengs for å gjøre kirkebygg mer energivennlige, og at isolasjon, bergvarme og varmepumper er like viktige som solceller på taket. Det er utarbeidet en veileder i samarbeid mellom Kirkerådet og Riksantikvaren om hvordan man kan få til enøktiltak uten at bygningsvernet gjøres dårligere. Kirkeverge Asbjørn Paulsen fortalte om installasjon av solceller på taket av Sarpsborg kirke. Dette taket framstår som helt og passende til bygget, men gir bare 18-20 % av energibehovet. Med dagens strømpriser er dette likevel en mye mer lønnsom investering enn det så ut som for et par år siden.

Det ble slått fast at det alltid bør være litt varme i et kirkebygg av hensyn til orgel og annet verdifullt interiør. Arkitekt Asbjørn Løvholen lanserte et kompromiss: La kirketaket være som før på den ene siden, og bruk den andre halvparten til energiproduksjon! Han fikk også fram at utbyggerne av skoler og institusjoner står overfor vanskelige valg. Skal vi tette igjen som best vi kan der det forsvinner mest varme på de gamle bygningene, eller skal vi gå for nye, men veldig dyre løsninger? Statlig hjelp til investering i varige tiltak er kanskje svaret.

Møtet ble arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon i Søndre Østfold. Leder Elisabeth Golding åpnet møtet med å slå fast at vi må gjøre våre barn og barnebarn klimabevisste, både ved å spare, og ved å ta i bruk alternative energikilder. Derfor er det spesielt viktig å vise slik klimabevisshet der barn og unge tilbringer mye av sin tid. Det betyr barnehager og skoler. De må gå foran med gode eksempler. Kirken, som disponerer de viktigste signalbyggene i mange miljøer, må også være i første rekke.

Se også oppslag i Dagsavisen Demokraten 6. sept: Krever solceller på kirker og skoler


Biskop Kari Alvsvåg (med BKAs jakkemerke!) slo fast a Guds hus må brukes fornuftig og energivennlig. Foto: Helge Kolstad

Solcellevekkelse med seniorrådgiver i Kirkerådet, Hans Jürgen Schorre. Foto: Bente Marie Bakke

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 07.09.2022

  Gode forslag!
  Ja, det er mye energi å hente fra sola. Ett eksempel: På mine 19 paneler på taket på Kjelsås i Oslo solgte jeg overskuddsstrøm i august for litt over 1000 kroner. Panelene mine ligger delvis i skyggen av boligblokk og store trær. Likevel regner jeg med å produsere oppmot 5000 KWT i 2022. Sjølsagt gjør nattemørke, tåke og snø om vinteren at strøm må kjøpes i tillegg, men bidraget av ren solenergi merkes godt.
  På hytta har vi hatt ett panel siden 2001 som kontinuerlig lader 2 batterier på 75 kilo hver. Vi har aldri hatt problem med lys og lading der, altså gratis strøm.

 2. Torgeir Lømo | 07.09.2022

  26 paneler på garasje, kr 00,00 på regningen for 4.de måned på rad pluss noen tusen til gode (salg) som bidrar til vinterens mørke!
  La oss tro at støttesum bibeholdes over år og økes kraftig! Vi får bidra så godt vi kan..

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*