Barn og miljøbevissthet

veien videre

Her kommer noen tanker fra Søndre Østfold, skriver Elisabeth Golding i Fredrikstad, der lokallaget har diskutert et knippe spørsmål om barn, klima, solidaritet, framtida – og BKAs rolle. Motstand mot oljeleting må ikke bli for ensidig dominerende, mener de. Like viktig er en aktiv forbrukerpolitikk med vekt på gjenbruk og ressurssparing.


Vi bør fortsatt prioritere motstand mot videre oljeleting, men vi bør passe oss litt for veldig bastante ytringer som ikke tar hensyn til de mange arbeidsplassene innenfor oljenæringen. Vi bør legge press på politikerne for å få fortgang i omleggingen til fornybar energi. Her kan ekspertisen til oljebransjen komme godt med.

Vi bør ha klistremerker på bilene og ‘buttons’ på jakker og kåper. Vi bør også støtte de unges demonstrasjoner, og da synliggjøre oss med hattene våre etc. Jeg har også et ønske om å få T-skjorter. Vi er mange som trener sammen med andre pensjonister på forskjellige treningssentre, og dette vil være en fin måte å vise hva vi står for uten å mase for mye.

Vi har tenkt å markere Moder Jord-dagen 22. april med en tur langs Glommastien hvor vi får hjelp fra en naturfotograf til ‘å se’. I september håper vi å få til søppelleting i elva med media til stede. Vi håper å fortsette samarbeidet med andre klima og miljøorganisasjoner slik vi gjorde før pandemien.

En sak som trenger økt oppslutning er gjenbruk og resirkulering. Vi bør stå fram med radikale krav om at dette må gjøres langt mer konsekvent enn i dag, og i langt større målestokk. Som besteforeldre og ansvarlige voksne må vi gå foran med gode eksempler, og bidra til å stimulere våre barnebarn til miljøbevissthet. Vi bør også legge vekt på å kjøpe ting som varer og å jobbe mot «3 for 2»-markedsføringen. Vi bør legge press på storsamfunnet for at det skal bli resirkulering i stor målestokk. Dette bør gjelde både elektronisk avfall, klær, plast m.m. Det vil igjen skaffe nye arbeidsplasser. Vi trenger et globalt perspektiv på dette arbeidet. Vårt anliggende er ikke bare å ta vare på klimaet, men å gjøre dette slik at menneskeheten får gode levevilkår og ikke trenger å bli klimaflyktninger.

Beste hilsen BKA Søndre Østfold


Styret i BKA Søndre Østfold: Elisabeth Golding til venstre, sammen med Eva Braseth, sekretær, og Ulla Kolstad, nestleder.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 03.02.2022

    Så bra med en naturvandring på Moder-Jord-dagen 22. april. Det kan gi en fin anledning til verving. Jeg slutter meg også til større fokus på gjenbruk og resirkulering. Her kan fritak for moms på reparasjoner være et viktig krav. Stå på, Elisabeth, Eva og Ulla!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*