– God lesing!

Hamar2
Gid stemning på Løvebakken tirsdag: Fire besteforeldreaktivister møter Hedmarks-benken på Stortinget. Alle foto: Aurora Sandham og Marie Miskov, begge 15 år.

I går fikk Besteforeldrene på Hamar gjort noe de lenge har planlagt, men som restriksjonene har stilt seg i veien for. Endelig har de sju på Stortinget fra Hedmark fått overrakt hver sin bok. De tre i regjeringen får også. Det er  «2070» av klimaforsker Bjørn Samset, som styret i lokallaget håper skal gi politikerne økt mot til å ta de riktige avgjørelsene!


Det er ikke rart at denne boka ble nominert til Brageprisen, sier styremedlem i Hamar-laget Eva Ormåsen. – Det er det nærmeste man kommer ei oppskrift på hvordan vi kan redde oss unna de verste scenarioene.

Men hva hjelper det om vi i Besteforeldrenes klimaaksjon vet mye om dette, – hvis ikke de nyvalgte politikerne våre, de som nå skal sitte i fire år og bestemme utviklingen, ikke vet nok, og ikke er klar over hvor mye det haster?

De må lese boka! – var tanken som datt inn. Og nå har de altså fått den. Vi fikk god kvantumsrabatt fra forlaget Men så ble den liggende noen måneder, helt til nå. Avtalen om å få komme på besøk til Hedmarks-benken ble utsatt – og utsatt igjen, pga smittevernstiltakene.

Til slutt ble løsningen at vi fikk en avtale med lederen for hedmarkingene, Nils Kristen Sandtrøen fra Ap, som skulle komme ut på Løvebakken og møte oss der, for å ta med alle bøkene inn dit vi dessverre ikke slipper gjennom. Gleden var stor over at en til, Even Eriksen fra samme parti, også kom ut.

Talen vi hadde forberedt oss på å holde, var nå lagt inn i boka, i håp om at de også får med seg noen tanker fra oss på grasrota. Bildene viser at det var et hyggelig møte ute på Løvebakken, selv om været var pjuskete denne februardagen. – Og nei, de hadde ikke allerede lest boka. Men det håper vi veldig at de vil gjøre nå!Taler ved overrekkelsen

Eva:

Vi representerer Besteforeldrenes klimaaksjon, lokallaget på Hamar. Organisasjonen ble stiftet i 2012. I dag er vi mellom 6- og 7000 medlemmer med nytilsatt generalsekretær, og flere ansatte i mindre stillinger. I Hamar-laget er vi nå rundt 195 medlemmer. Det ble stifta for drøyt to år siden.

Vi sitter i styret og navna våre er Inga-Lill Lygre, Synøve Mæhlum, Inger-Beth Sandham og Eva Ormåsen. Medlemmene våre er i besteforeldrealder. Vi har ikke bare kunnskap om det som skjer, vi har også sterke følelser, nettopp fordi vi er besteforeldre, og vi kjenner ungdom. Vi brenner for framtida til dem vi er glade i.

Inger-Beth:

Vi er her for å gi dere denne flotte boka. Den er ganske ny. Har noen av dere lest den, kanskje? Den er oppdatert innen all klimaforskning; historisk, nåtid, om utfordringer som ligger der, og om veien vi må gå for å komme ut av klimakrisen til en utslippsfri verden i 2070. Boka er skrevet, bygd opp og formidlet slik at vanlige folk skal skjønne hva alt dreier seg om. Den er SPENNENDE! Fordi den angår oss slik!

Klimakampen er en lang og alvorlig reise. Vi må stole på forskerne og kunnskapen.  Det er ikke noe «ja, men …» heretter. Vi mener at dere, våre fremste tillitsmenn og kvinner har det største ansvaret for at befolkningen kan få en felles forståelse av klimakrisa vi er inne i og veien vi må gå.

EU har lovet at vi skal kutte 55 % av utslippene innen 2030, og den norske regjeringen følger opp. Det målet er BKA glade for. Da må vi, for å nå klimamålene, kutte 7,3 % hvert år fram mot 2030. Hvis vi og verden ikke klarer å kutte i dette tempoet, kan det bli forferdelige utfordringer vi etterlater til etterkommerne våre.

Kan dere tenke dere hvordan det er å være ungdom i dag, og forstå hva som venter? Alle midler og områder må tas i bruk. Det er ikke nok bare å stoppe olja eller satse på skogen. Når det gjelder klima, henger alt sammen med alt, globalt.

Synøve: 

Vi som tilhører en generasjon som har levd på livets solside og bare tatt for oss, opplever at vi har et spesielt ansvar for å være med å bidra til at våre etterkommere også skal få et godt liv. Ingen generasjon før oss har hatt det bedre! Vi har fått mange muligheter og har grepet dem etter hvert som de har dukket opp uten å se eller forstå konsekvensene av våre handlinger.

Vi har nå kommet til et punkt der både erfaringer og forskning tilsier at slik kan vi ikke fortsette. Vi må både som enkeltindivider og nasjon ta grep for å snu den ødeleggende utvikling vi er inne i.

På individnivå er det helt nødvendig å ta nye grep og i mange sammenhenger endre holdninger. Men de store og utslagsgivende tiltak som må til, forventer vi at våre folkevalgte tar ansvar for. Vi forstår at det i mange sammenhenger krever stort mot, – spesielt når det gjelder tiltak som begrenser de ‘goder’ vi har tatt som en selvfølge.

Men det er ingen vei utenom. Våre holdninger og samlede innsats for miljøet er avgjørende for være etterkommeres framtid.

Eva:

Etter at FNs siste klimarapport ble lagt fram i høst, ble norske hjelpetelefoner ringt ned av klimabekymra ungdom som fortalte om angst, om sorg og fortvilelse over hvordan vi mennesker i dag ødelegger kloden.

«Vi må slutte med våre forferdelige skadeverk mot verdens barn», som et medlem i BKA uttrykte det, etter å ha lest Unicef-rapporten som viser at en milliard barn kan være i ekstrem fare på grunn av klima- og miljøtrusler i sårbare samfunn.

Vi ber om, ja, forventer en politikk som gir ungdommen troen tilbake på at det er greit å sette barn til verden. Altså TRO, ikke bare håp. Den økte bekymringa for klimaendringene kan dempes hvis dere som styrer landet overbeviser oss alle om at å redde kloden, det har første- prioritet.

Dere politikere snakker mye om økonomisk vekst. Men det er ikke det miljøbevisst ungdom i dag ber om! De ber om en grønn, mangfoldig klode! De ber om ei trygg framtid!

De vet at alt over to graders global oppvarming gir en svært vanskelig klode for alle mennesker. De vet at verden ikke er i nærheten av å kutte nok for togradersmålet. De vet at til og med Norge kutter bare en brøkdel av hva vi må.

I Glasgow fikk Norge verstingpris etter å ha blitt kåret til «dagens fossil» av Climate Action Network, verdens størst sivilsamfunns-nettverk. Prisen går til de landene «som gjør mest for å bidra minst» under klimaforhandlingene! Vi må vel være enige om at det er pinlig!

Klimamålene som er satt, MÅ nås! Det har dere ansvaret for! Det krever handlekraft og MOT! Dere må rett og slett være tøffe! Ojelobbyen skal ikke være de som råder grunnen, Konkraft skal ikke bestemme politikken! Det er det dere som skal!

Bjørn Hallvard Samset er blant dem som vet mest! Verden har ikke vært så varm som den er nå på millioner av år, sier han. Likevel; han gir ikke opp tanken om vi må klare det, fordi det er den sjansen vi har til å unngå det verste.

Vi forventer at han blir lytta til av dere, kjære politikere. Vi forventer at dere som styrer landet oppdaterer dere på de fakta som nesten daglig kommer om situasjonen kloden vår er i, og at dere viser MOT! MOT TIL Å TA KREVENDE AVGJØRELSER. På vegne av oss alle, men aller mest for etterkommerne våre!

Inga-Lill:

Gro Harlem Brundtlands slagord fra 1992 «tenke globalt, handle lokalt» gjelder fortsatt. Naturmangfoldet er truet, arter forsvinner i raskt tempo. Vekst i økonomien blir alltid vektet som et sterkere insitament enn hensyn til natur og miljø. Utbygging av nye motorveier, hyttebygging, dispensasjon for å forurense fjorder er bare noen av eksemplene.

Vi kan ikke lenger unnskylde oss med at vi ikke vet konsekvensene av våre valg. Dagens politikere virker tafatte mht de utfordringene vi står i. Frykten er at vi blir apatiske og passive. Alt for mange stikker hodet i sanden! Slutt med strutsepolitikk!! Vær modige!

Inger-Beth:

Er det ikke allerede for sent? Bjørn Samset stiller spørsmålet i starten av boka. Er svaret ja, så kan vi bare gi opp. Da trenger vi ikke jobbe mot klimaendringer eller lese denne boka. Bjørn Samset svarer også på spørsmålet: «Så klart vi kan gjøre noe. Nei, det er ikke for sent. Ikke på langt nær. Men vi må også anerkjenne at vi har et alvorlig problem og dess lenger vi unnlater å forholde oss til det, og å ta tak i det, jo større blir konsekvensene. Og skal vi forholde oss til et problem, må vi forstå det». Derfor har han skrevet denne boka – om deres felles vei frem til 2070. Veien forbi klimakrisen.

Takk for at vi fikk møte dere! Det har vi sett frem til lenge nå. God lesing! Lykke til i det viktige arbeidet dere gjør!


Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

  1. Odd Hass | 02.02.2022

    Flott BKA Hamar og omegn, dere engasjerer dere og strålende jobb! Lykke til videre!

  2. Wenche Lyngholm | 04.02.2022

    Bra jobba! God grep som flere lokallag kan kopiere!! Bjørn Samset kommer til årsmøte i BKA Moss den 10. februar. Vi gleder oss!

  3. Yngvar Olsen | 06.02.2022

    Fint initiativ fra Hamar!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*