Google i Telemark

google telemark

I Telemark er det strid om Norges første «hyperscale datasenter» – et gigantanlegg lagt til rette for Google, og som skal bruke 8-9 ganger så mye strøm som Skiens 55.000 innbyggere til sammen. – Dette er en verdifull ressurs, som må brukes til samfunnsviktige tjenester og ny grønn norsk industri, mener Besteforeldrene i Grenland.

Energi-spekulasjon

Når Google kommer til Norge for å etablere et datasenter dreier det seg om store penger. Det lokkes med gunstige betingelser, og stat og kommune har gått sammen om å legge forholda til rette, som det heter. Stortinget har redusert el-avgift for datasentre, og fjernet den såkalte maskinskatten. Skien kommune vedtok å ikke legge eiendomsskatt på anlegget.

Anlegget skal disponere 2000 mål på Gromstul nord for byen, og har fått konsesjon på 500Mw, tilsvarende 4.5 TWh eller ca 3 % av Norges energiforbruk.

Det enorme energiforbruket overrasker mange, men handler om å drifte og kjøle ned datamaskiner, forteller Svein Eggen i Grenland BKA. Han er pensjonert geolog med erfaring fra oljeindustri, petrokjemi og siste 15 år fra Gassnova, der han arbeidet med karbonfangst og energiteknologi. – Norge er attraktivt på grunn av kjølig klima, rikelige mengder vann og lave energikostnader. Det viktigste er kanskje at energien er grønn. Google og mange andre konserner er for tida ivrige etter å grønnmale virksomhetene sine.

En bekymringsfull side ved anlegget her i Skien er at overskuddsvarmen skal slippes ut – som kjølevann og til luft, sier Svein. – Det blir en energisløsing av en annen verden! Generelt vil jeg si at vi må passe bedre på vår dyrebare elkraft. I Fyresdal er det bygd et datasenter for å utvinne bitcoin vha billig elektrisitet, sikker og grønn. Det er etter mitt syn den verste sløsing man kan tenke seg – krever enormt med energi og går til det som bare kan kalles ren spekulasjon. Det er mange som slåss om «kraftoverskuddet » i Norge. Spørsmålet er om dette skal gå til Google som gjør en sport i å ikke betaler skatt – eller til tradisjonelle industribedrifter som Yara som skal gjøre seg uavhengig av naturgass?

__________________________________________________________________________________________________________

Vi er sterkt kritisk til at Google eller andre datagiganter etablerer seg i Grenland. Hvis de kommer hit, bør datasenter i så fall bygges i et svært begrenset omfang.

Hovedinnvendingene er:

– Datasenter på Gromstul bruker 8-9 ganger så mye strøm som Skiens 55.000 innbyggere til sammen.
– Spillvarme og damp påvirker lokalmiljøet og er energisløsing av store dimensjoner.
– Datasenter har få arbeidsplasser, samtidig som Google ikke betaler skatt. Strømprisen øker, og samfunnets naturressurser kommer ikke befolkningen til gode.

Vi innser at datalagring er nødvendig i moderne samfunn. Men – mye digital virksomhet er unødvendig og uønska. Og databruk totalt sett må begrenses.

Google er bl.a. kjent for et enormt strømforbruk til algoritmer som skreddersyr reklame til hver og en av oss. Slik individuell påvirkning er absolutt ikke samfunnsnyttig databehandling.

Det er sterk konkurranse om energi. Samfunnet må prioritere bærekraftige virksomheter. Eksempelvis samarbeider flere lokale bedrifter om å skape verdens første klimapositive industriregion, jfr. Industrial Green Techs i Vestfold og Telemark.

Norsk Industri formidler tydelig at datasenter ikke bør prioriteres. Norge trenger en industri- og energipolitikk som ivaretar det grønne skiftet. Bl.a. sto fem mektige industriledere frem i NRK 23.februar med planer om mange nye kraftkrevende og bærekraftige arbeidsplasser.

Gromstul-planene må derfor nedskaleres kraftig.
Prioriter befolkningen, arbeidsplasser og det grønne skiftet!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Christian F Holst | 06.03.2022

    Gromstul-planene må ikke bare nedskaleres, de må avvises.
    Google er ikke opptatt av hva som tjener Norge, de er bare opptatt av å få billigst mulig elektirsk energi og det som gir Google størst mulig inntekt og fortjeneste.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*