Arkiv for kategorien: "Nyheter"

Tekstiler for framtida

EU-kommisjonen har lagt fram en strategi for å gjøre tekstiler mer miljøvennlige, gi lengre holdbarhet, og redusere bruken av miljøgifter. I sin høringsuttalelse legger Besteforeldrenes klimaaksjon vekt på at dette må være en del av en strategi mot overforbruk og sløseri, der naturbaserte tekstiler må overta for syntetiske og plastbaserte.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vil ha mer fornybar

Fem medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon har levert inn et felles aksjonærforslag til Equinors generalforsamling neste uke. De vil redusere internasjonal virksomhet, stoppe videre oljeleting i Barentshavet, og at selskapet holder seg til eksisterende oljefelt. Overskuddet skal benyttes til økt innsats for fornybar energi.

Spre klimavett,
del denne saken!

Et land i spagaten

Norge ligger an til å kutte 20 % av klimautslippene innen 2030, ikke 55 % slik regjeringens mål er, og slik vi har lovet FN. Det var en av konklusjonene i OECDs gjennomgang av norsk miljøpolitikk, der målkonflikter står i kø og mye ikke fungerer etter intensjonene. Vi har sett nærmere på rapporten, og noen av utfordringene som ligger der.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sparer natur og penger

Naturvernforbundet har analysert planene for 23 veistrekninger med rundt 850 km firefelts motorvei. Mange av planene bør droppes, mens andre bør endres og nedskaleres. Pengene som spares trengs for større fokus på trafikksikkerhet, framfor å bygge overdimensjonerte veier for høy fart, med store negativ følger for natur, matjord og klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Sammen mot Wisting

Tolv klima- og miljøorganisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner i Troms har sendt en felles uttalelse til OED om Wisting-feltet. Det kan ikke bygges ut, sier de – av hensyn til klima og natur – både nasjonalt og globalt. Konsekvensutredningen er mangelfull; flere utredninger vil først komme etter at investeringsbeslutning er tatt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Solidaritet mellom generasjonene!

Etter to unntaksår for 1. mai-feiringen var folk tilbake i gatene over hele landet. Også Besteforeldrenes klimaaksjon var med, og minnet om at en solidarisk framtid består av mer enn rettferdig fordeling. Det finnes ingen jobber og ingen velferd uten en troverdig klimapolitikk. Lokale saker som Hordfast og Nord-Norgebanen preget også togene.

Spre klimavett,
del denne saken!

Rettigheter og klima

Staten har levert sitt svar til Den europeiske menneskerettsdomstolen, etter klagen fra Natur og Ungdom og Greenpeace på høyesterettsdom. – Ikke uventa legger regjeringsadvokaten seg på en hard og avvisende linje, sier Steinar Winther Christensen. Han tror likevel ikke kravet om at klagen avvises uten realitetsbehandling, vil føre fram.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima for uinnvidde

Hva er drivhusgasser? Har ikke klimaet alltid endret seg? Hvor mye vil havnivået stige i framtida? Det er noen av spørsmåla klimaforskere får, og som professor Hans Martin Seip prøver å besvare i «13 spørsmål og svar om drivhuseffekten». Det er skrevet for oss uinnvidde, uten forkunnskaper. Nylig har Seip gått gjennom alle detaljer enda en gang.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fart en nøkkelfaktor

Hvorfor bygge høgfartsbane til Tromsø? Fordi økt fart gir økt produktivitet, flere betalingsvillige kunder og størst klimaeffekt, svarte Jørg Westermann fra Norsk Bane under sitt foredrag i Tromsø denne uka. Møtet var arrangert av Besteforeldrenes klimaaksjon, som mener fokus må flyttes vekk fra den overdrevne satsing på nye motorveier.

Spre klimavett,
del denne saken!

Strandrydding på Karmøy

Besteforeldrene på Haugalandet har igjen vært på strandryddedugnad, anført av ustoppelige Ståle Pedersen. Han har gjort rydding av havmiljøet til en livsoppgave. Også denne gang ble det utbytte i form av mengder plast, taurester, garn og emballasje, forteller han, – men også en strålende kjekk dag for deltakerne på lørdag.

Spre klimavett,
del denne saken!