Arkiv for kategorien: "Nyheter"

Forbruk og klima II

Det tok sin tid! Det er Carlo Aalls reaksjon når han ser at flere av partiene på rødgrønn side ønsker å utrede klimautslippene knytta til forbruket vårt. For 13 år siden leverte Vestlandsforsking en rapport til Miljøverndep. der de anbefalte å måle nettopp dette, forteller han. – Det vi måler i dag, er åpenbart utilstrekkelig!

Spre klimavett,
del denne saken!

En troverdig transportpolitikk

I en kommentar til Nasjonal Transportplan understreker BKA behovet for en langt sterkere satsing på jernbanen – på bekostning av flytransport og de mange overdimensjonerte motorveiene som regjeringen foreslår. Etter vårt syn kan vi ikke ha en transportpolitikk som prioriterer redusert reisetid foran reduserte miljøskader. 

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og rettigheter

Da BKA sendte sin klimasøksmålsklage til menneskerettsdomstolen i Strasbourg, var det én som mer enn noen andre hadde jobba for oss med saken: Mads Andenæs, ekspert på internasjonal rett og menneskeretter. Hva er hovedinnholdet i klagen? Og hvorfor er han så opptatt av denne saken? Det forteller han om i dette intervjuet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Forbruk og klima

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    tirsdag 6. apr 2021
  • AV:
    Redaksjonen

Ap, SV, MDG og Rødt vil beregne klimagassutslippene fra nordmenns forbruk, melder NRK. Senterpartiet er imot. – Jeg forstår ikke helt hva en skal bruke et sånt regnskap til, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad, i et utspill som etter hvert oppleves som typisk Sp. På tide at partiledelsen begynner å lytte – i det minste til noen av sine egne?

Spre klimavett,
del denne saken!

Byer trenger bybaner

«Satser partiet på baneløsninger for persontransport i byene?» Det var et av spørsmålene vi stilte da vi i BKA ga oss til å studere partiprogrammene. Vi ville vite om partiene har et gjennomtenkt forhold til bruk av begrensede ressurser som energi og arealer. Det vi fant er at de færreste av dem ser ut til å verdsette hvor fordelaktig baneløsninger er.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ha en god påske!

For mange av oss har den etter hvert lange korona-perioden blitt en tid der vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. For en gruppe som Besteforeldrenes klimaaksjon – som har lagt så stor vekt på synlighet og tilstedeværelse, – er det nærmest blitt en lockdown, sier Steinar Winther Christensen. Likevel skjer det mye nytt og positivt i BKA-regi!

Spre klimavett,
del denne saken!

Toget til Stockholm

På initiativ fra bl.a. region Värmland arbeides det for hurtigtogforbindelse Oslo–Stockholm. Prosjektet vil kunne overta mye av flytransporten mellom hovedstedene, og er støttet av Viken fylke. Utbyggingen kan sannsynligvis privatfinansieres, uten å belaste samferdselsbudsjettet. Kan det likevel strande, i møte med utredningskverna på norsk side?

Spre klimavett,
del denne saken!

– Jeg er optimist

Det lokale Hagebybladet på Ullevål i Oslo har i sitt nye nummer møtt hagebyboer og besteforeldreaktivist Steinar W. Christensen. Lederen i Besteforeldreaksjonen er selv ingen klimahelt eller «Jesus» i klimakampen, bedyrer han. «Drivkraften min er framtida til barnebarna. Jeg vil kunne gå ut av tiden og vite at jeg gjorde det jeg kunne.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Vi ses i Strasbourg!

Besteforeldrene har klaget klimasøksmålet inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen. BKA hevder at oljevirksomheten i Arktis er i strid med Menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 2 om «retten til liv», ved at den sikter mot utvinning til siste dråpe, – selv om vi vet at dette er ikke er forenlig med målene i Parisavtalen.

Spre klimavett,
del denne saken!

Tvilsom lønnsomhet

«Samfunnsøkonomisk lønnsomhet» er ofte avgjørende for prioriteringene i samferdselspolitikken. Men dette tilsynelatende objektive kriteriet kan det stilles mange spørsmål ved, skriver Svein Skartsæterhagen i en kronikk i Samferdsel. Han er selv pensjonert jernbaneplanlegger, og mener økonomimodellene slår særlig skeivt ut for jernbaneprosjekter.

Spre klimavett,
del denne saken!