Arkiv for kategorien: "Fra klimaforskningen"

Verre enn antatt

Vi vet nå at 2023 vil bli det varmeste året noensinne. Samtidig er den verdenskjente forskeren James Hansen kommet med en ny alvorlig melding: Globale klimaendringer er i ferd med å akselerere, fortere enn tidligere antatt. 1,5-gradersmålet er allerede tapt, nå gjelder det å motvirke langt høyere og mer ekstreme temperaturer.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimaskadeerstatning

Ekstremværet Hans og «hundreårsflommen» har trolig gjort skader for minst to milliarder kroner. Det er en brøkdel av skadene Norge påfører verden ved sin oljeeksport, hevder professor emeritus i meteorologi, Sigbjørn Grønås. Med klimarettferdighet skulle vi betalt ut over 60 milliarder i skadeerstatning til fattige land – hvert år.

Spre klimavett,
del denne saken!

Vippepunkter – hvor farlige?

Kan Golfstrømmen kollapse hvis oppvarmingen fortsetter? Ingen kan si sikkert. Men hvis det skulle skje, vil følgene bli dramatiske. Vi har bedt professor i miljøkjemi, Hans Martin Seip, forklare mer om dette og andre mulige vippepunkter i jordas klimasystemer, der faren er at endringene kommer ut av kontroll og blir irreversible.

Spre klimavett,
del denne saken!

Bort fra stupet

Som klimaaktivister kjenner vi på avmakten, etter tredve år med svakt internasjonalt samarbeid og mange skuffelser også på hjemmebane. Men tross alt, det har blitt gjennomført tiltak som har brakt oss bort fra kanten av stupet, skriver Tora Skodvin, professor i statsvitenskap. Det går for sent, vi er ennå ikke på trygg grunn, men det nytter.

Spre klimavett,
del denne saken!

Plikt til handling

De gamle er eldst. Professor i miljøkjemi Hans Martin Seip er snart 86, og opplest som få på det som skjer i forskningen. Nå har han sett på den nye synteserapporten fra FNs klimapanel, og finner ikke mange lyspunkt, innrømmer han. – Like fullt må vi holde fast på at det er mulig å få kontroll med klimaendringene. Det er jo vår fordømte plikt!

Spre klimavett,
del denne saken!

De unge stilte

Den store «Varmere-våtere-villere»-festivalen i Bergen holder fram. Noe av det som gjorde inntrykk, med håp for framtida, var hvor mange, ikke minst unge mennesker, som kom for å høre økologiprofessor Vigdis Vandvik snakke om den globale naturkrisa, hvordan denne henger sammen med klimakrisa, og hva vi kan gjøre med det.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fløyelsrevolusjon?

Mye vil måtte endre seg. En revolusjon vil komme, sa den internasjonalt kjente klimaforskeren Kevin Andersen, i sitt foredrag på Universitetet i Bergen i dag. Men vi kan fortsatt velge mellom en styrt fløyelsrevolusjon – og den kaotiske og katastrofale situasjonen som vil oppstå hvis vi lar den globale oppvarming gå mot 2 grader og over.

Spre klimavett,
del denne saken!

Nevn ikke Greta!

Eldre og unge deler mange holdninger til klimaproblemene. De vil ha løsninger, og også selv bidra i den grad det nytter. Det er UiB-forsker Kjersti Fløttums oppsummering av en undersøkelse blant folk over 65 i fjor høst. Men da Greta Thunbergs navn kom på banen, kom piggene ut! Et flertall av eldre var entydig negative til «jentungen».

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima og norsk natur

I det stille, helt gratis, tar norsk natur hvert år opp store mengder CO2. Det kan være nesten like mye som alt vi slipper ut, sier Harold Leffertstra. – Det snakkes om karbonfangst i energi- og kapitalkrevende anlegg der CO2 skal pumpes ned under havbunnen. Samtidig glemmer vi lett fotosyntesen som kan gjøre det samme bare vi lar naturen i fred!

Spre klimavett,
del denne saken!

Fra ønskedrøm til realitet

Klimaforsker Helge Drange er ikke blant dem som pleier å lese statsbudsjett, innrømmet han. Men det hadde han gjort foran møtet med lokallagene i BKA, der temaet var regjeringens «grønne bok» – og hva som må til for å komme på offensiven og nå målet om 55 % klimakutt i 2030. Foreløpig framstår det som en ren ønskedrøm.

Spre klimavett,
del denne saken!