Enda mer ekstremvær

Tropiske sykloner er de siste 40 årene blitt kraftigere, og ødeleggelsene større. Ny forskning viser at utviklingen har en sammenheng med global oppvarming, forteller professor Hans Martin Seip. Hans «Grunnkurs», som nylig ble revidert i sin helhet, må her justeres: Andelen sykloner i kategoriene 3 – 5 har økt med nær 10 prosentpoeng. Det betyr enorme skader for dem som blir rammet.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hetebølger – et alvorlig problem

Om 50 år kan nær 3 milliarder mennesker komme til å måtte migrere eller leve under utålelige forhold med hetebølger og midlere årstemperatur på 29 grader eller mer. Beregningen gjelder for et utslippsscenario mange mener er urealistisk høgt, men selv med store reduksjoner i utslipp vil antallet bli omtrent en milliard. Professor Hans Martin Seip karakteriserer det som skremmende utsikter.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Spørsmål og svar

Hva er drivhusgasser? Har ikke klimaet alltid endret seg? Hvor mye vil havnivået stige? Det er noen av spørsmålene klimaforskerne ofte får, og som Hans Martin Seip prøver å svare på. Han er professor emeritus i kjemi og har i mange år vært tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning. I «Spørsmål og svar om drivhuseffekten» forsøker han å forklare det mest grunnleggende – for den uinnvidde.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

På parti med naturen

«Velfungerende økosystemer med høyt biologisk mangfold har potensial til å levere tiltak som kan dempe klimaendringene.» Det står i en rapport fra Institutt for naturforskning, som Tone Toft synes du skal lese. Hun er lokalkontakt for Besteforeldrenes klimaaksjon på Helgeland, og opptatt av at vi ikke må ødelegge natur i iveren etter å redde klima. Det er for henne to sider av samme sak, sier hun.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimaendringer – hva vet vi?

Alle vet at vi slipper ut for mye CO2 i atmosfæren. Men hvor alvorlig er det? Hva skjer egentlig med klimaet vårt? I kurset «KLIMAENDRINGER: Hvor sikre er vi?» gir professor i miljøkjemi Hans Martin Seip en nærmere innføring i klimaforskningen. Jordas klimasystem er uhyre komplekst, og mange av beregningene våre er usikre, sier han. Det som står fast, er at situasjonen er svært alvorlig.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimamyter på 15 minutter

I dag inviterte Norsk klimastiftelse til webinar med Helge Drange, som tok for seg noen av de vanlige påstandene fra klimafornektere: «Det har vært varmere før» – «Solen styrer klimaet» – «Global oppvarming har stoppet opp» – osv. Rundt 500 fulgte ham direkte på skjermen. Du kan også se opptaket fra webinaret, og Dranges svar på spørsmål som kom inn under sendingen: Klimakvarteret

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hvor redd skal vi være CO2?

Mange fikk seg en støkk ved nyheten om at CO2 er en enda farligere klimagass enn tidligere antatt. Paris-målene kan være uoppnåelige alt, ifølge en reportasje fra NRK. Nå har Hans Martin Seip sett på det, og kan berolige litt: Klimaets følsomhet for CO2-økning er i de fleste studier som før. Raskest mulige utslippskutt er likevel tvingende nødvendig. Høyere verdier kan også være korrekte.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Når pressen svikter

Bergens Tidende valgte å kvele debatten etter en kronikk som forsvarte norsk oljeutvinning i et klimaperspektiv. I en kommentar karakteriserte energiforsker Peter Haugan det som faglig misvisende og en form for norsk klimafornekting. Men da han ville ta debatten videre, ble det avslag. «Kompleksiteten» ble for stor, mente avisen. De svikter som kunnskapsformidlere, mener Haugan

Les mer…

10kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Vanskelige valg

«Vi er alle klar over at kloden er syk, og at mennesket både er den sykdomsfremkallende organismen og legen som kan gjøre den frisk.» Kristoffer Rypdal, professor i klimadynamikk, er klar i sin diagnose – og i medisinen han forskriver, som bl.a. er utbygging av vindkraft. Det betyr omstridte naturinngrep, men det finnes ingen kur uten bivirkninger, sier han. Enten vi liker det eller ikke.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Utslippskutt kan ikke vente

De fleste politikere holder fast ved påstanden om at norsk olje er særlig «ren», og at norsk naturgass er «en bro til lavutslippssamfunnet» som erstatter mer forurensende kull. Men nye klimarapporter støtter ikke et slikt syn, viser en gjennomgang ved Hans Martin Seip. Så alvorlig som klimasituasjonen er blitt, finnes bare ett realistisk alternativ: Alle former for fossilt brensel må reduseres.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!