Gladnyhet med bismak

Norske medier har den siste tiden vært preget av oppslag om hvordan vi kan glede oss i sommervarmen. Nye varmerekorder slås opp som gladnyheter. Det reagerer Gunnar Kvåle på. Han er lege, professor emeritus og tidligere leder av Senter for internasjonal helse ved Univ. i Bergen. I dagens Bergens Tidende forteller han om farene ved de stadig hyppigere hetebølgene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Forvaltning av jord og skog

Klimaendringene truer global matvaresikkerhet, fastslår FNs klimapanel som i går la fram en egen rapport om hvordan landbruk påvirker – og blir påvirka av – jordas klima. Avskoging og tap av biomangfold er utførlig tatt opp, med produksjon av mat og biodrivstoff som drivere. Rapporten har også en gjennomgang av en lang rekke tiltak, både produksjonstekniske og endringer i kosthold og redusert matspill.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Mest lest: om mat og klima

Det er nesten ingen som snakker om hvor alvorlig situasjonen blir for matforsyninga hvis global oppvarming fortsetter. Og de som gjør det, har ofte lite peiling på landbruk og skjønner ikke problemene, sier Thomas Cottis, gardbruker og høgskolelektor fra Hedmark. I 2015 ga han ut rapporten «En framtid du ikke vil ha». Den kunne like godt ha hett «Det vi ikke vil snakke om», sa han til oss i 2018.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Store utslipp fra militær aktivitet

Det kan synes uvesentlig å se på klimavirkninger av militær aktivitet, når de direkte virkninger kan være så grufulle. Likevel er bidraget til klimaendringene betydelige og bør diskuteres, sier professor i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Han har sett på nye beregninger fra USA som tar for seg både forsvarsgrenenes virksomhet og utslipp av klimagasser fra den omfattende våpenindustrien.

Les mer…

3kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Folkehelse og klima

Å bekjempe menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver, skriver en gruppe leger i Tidsskrift for Den norske lægeforening. De frykter en global helsekatastrofe. «Vi mener at det er et imperativ for leger og deres organisasjoner at de påvirker politikere og beslutningstakere med kunnskap om nødvendigheten av raske og dramatiske kutt i klimagassutslippene.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Hva visste fossilindustrien?

Kunnskapen om drivhuseffekten er ikke ny. Det som likevel er nytt, er hvor lenge man har vært klar over at CO2-utslippene fra forbrenning av kull, olje og gass kan få katastrofale følger for det globale klima. De store oljeselskapene har kjent til dette i mer enn femti år, forteller Hans Martin Seip. Men i stedet for å gå ut med kunnskapen, har de brukt ressurser på å forvirre og villede offentligheten.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

«Norge en sinke»

«De norske utslippene har økt siden 1990 (…) Det er jo helt vilt at regjeringen legger opp til enda mer leteaktivitet for olje- og gassnæringa i nordområdene.» Tore Furevik, som er direktør ved Bjerknessenteret for klimaforskning, tar bladet fra munnen i et intervju med Bergens Tidende i dag. Han er i Katowice og synes utsiktene er begredelige. Verden styrer mot en oppvarming på 3-4 grader Celsius.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

1.5 °C – hva må gjøres?

Rapporten fra FNs klimapanel om «Global Warming of 1.5 °C» har fått mye oppmerksomhet. Men hva er hovedpunktene, og hva innebærer de for Norge og norsk politikk? Det har Harold Leffertstra sett nærmere på. Han er nederlender med utdanning innen fornybar energi, og har i mange år bodd i Norge og arbeidet for Miljødirektoratet. Som pensjonist har han valgt å engasjere seg i Besteforeldrenes klimaaksjon. 

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

På kollisjonskurs med Parisavtalen

– Vi blir dullet inn i en tåke av begreper og positive uttalelser, skriver professor Helge Drange, en av Norges fremste klimaforskere. Han tar nå et generaloppgjør med norsk klimapolitikk og forestillingen om Norge som foregangsland. – Norge er verdens fjerde største eksportør av olje og gass målt i CO2-utslipp, og vi er verdens nest største eksportør av olje og gass per innbygger.

Les mer…

1kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Nordmenns karbonfotavtrykk

Mange Ola’er og Kari’er tror at Norge er blant de beste i klima-klassen. Det statistikken forteller, er at landet vårt er avhengig av enorme CO₂-utslipp. Norges utslipp ligger godt over våre nabolands, som over tid har redusert sine utslipp mens de norske har økt. Hvis alle land fulgte Norges eksempel, viser beregninger at global oppvarming ville økt dramatisk, og langt utover våre forpliktelser gjennom Parisavtalen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!