Arkiv for kategorien: "Fra klimaforskningen"

«Vi kokes langsomt»

Vi er en vannklode. Livet oppsto i havet. Skal det slutte der? spør Andrew Kroglund, gen.sekr. i Besteforeldrenes klimaaksjon. Menneskeskapt global oppvarming har foregått og akselerert over mange tiår, og det meste av energien er tatt opp i havet, – ned til flere tusen meters dybde. «Vi kokes langsomt, uten å gjøre noe med det.»

Spre klimavett,
del denne saken!

De rike er problemet

Gjennomsnittsmennesket finnes ikke, heller ikke når det gjelder klima. I en ny rapport om global ulikhet kan vi lese at verdens 50 % fattigste har svært lave utslippsnivåer, ca. 1,6 tonn CO2 per person. De 10 % rikeste slipper ut 31 tonn, og de 1 % aller rikeste 110 tonn. – Ulikhetene er større innad i land og regioner, enn de er mellom rike og fattige land.

Spre klimavett,
del denne saken!

Arktis i endring

Det er vel kjent at temperaturstigningen i Arktis er raskere enn andre steder. Nyere forskning tyder på at det går enda raskere enn antatt, forteller Hans Martin Seip. Følgene er til dels overraskende og paradoksale, med sterk kulde mye lengre sør enn vi har hatt. – Trolig må vi forberede oss på flere uventede følger av global oppvarming.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima – hva vet vi?

Hva skjer med det globale klima? Hvor bekymret er det grunn til å være, hvis utviklingen fortsetter som nå? I kurset «KLIMAENDRINGER: Hvor sikre er vi?» gir Hans Martin Seip en innføring i den nyeste forskningen. Jordas klimasystem er uhyre komplekst, og det er fortsatt mye vi ikke vet sikkert. Det som står fast, er at situasjonen er alvorlig.

Spre klimavett,
del denne saken!

Med vitenskap i skreppa

«Vi må få et økonomisk system som også måler verdien av naturkapitalen.» Vidar Helgesen, tidligere klima- og miljøminister (H), lar setningen falle ned over publikum. Det nikkes. Vi er med på Concerned Scientists årsmøte. På dagsorden står spørsmålet om hvordan dagens bærekraftsforskning blir eller ikke blir til politiske løsninger.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dit vi ikke vil

Å stabilisere oppvarmingen på under to grader er mulig. Men utslippskutt som landene har lovet i Glasgow holder ikke, og kan øke temperaturen med nærmere tre grader. Da er det nyttig å vite hva to og tre grader vil kunne bety for miljø, natur og samfunn. Selv om mye er usikkert, vet vi nok til at alt må gjøres for å hindre en slik utvikling.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kan ikke brennes!

Produksjonsplanene for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene, ifølge ny rapport fra FNs miljøprogram UNEP. Til tross for økte klimaambisjoner og forpliktelser, planlegger landene å produsere mer enn dobbelt så mye fossilt brensel i 2030 som det verden kan tåle for å nå målet om å begrense global oppvarming til 1,5 °C.

Spre klimavett,
del denne saken!

Ekstremvær i barnebarnas tid

Barn født i 2020 vil oppleve inntil sju ganger flere ekstreme værhendelser enn barn født i 1960, hvis utslippene blir slik landene har lovet. Skadene fra ekstremvær øker sannsynligvis betydelig mer, viser Hans Martin Seip i en oppsummering av forskningen på området. Det reiser viktige spørsmål om solidaritet og rettferdighet mellom generasjonene.

Spre klimavett,
del denne saken!

– Dypt fortvilt over Norge

Etter en sommer med hetebølger, skogbranner og dødelig flom har FNs klimapanel presentert sin nye hovedrapport. Konklusjonene er entydige: Oppvarmingen vil passere 1,5 °C innen 20 år, selv med store utslippskutt. Det betyr enda mer ekstremvær. – At Norge ikke vil se sin rolle i dette, er dypt fortvilende, sier lederen i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Heten neste gang

Den intense hetebølgen i Nord-Amerika overgår alt vi har sett tidligere. Virkningene er dramatiske, og settes i sammenheng med menneskeskapt global oppvarming. Hva betyr det, og hva har vi i så fall i vente? Vi har bedt professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, om å forklare for oss. Han har jobba med klimaspørsmål i en mannsalder.

Spre klimavett,
del denne saken!