Arkiv for kategorien: "Fra klimaforskningen"

Fra ønskedrøm til realitet

Klimaforsker Helge Drange er ikke blant dem som pleier å lese statsbudsjett, innrømmet han. Men det hadde han gjort foran møtet med lokallagene i BKA, der temaet var regjeringens «grønne bok» – og hva som må til for å komme på offensiven og nå målet om 55 % klimakutt i 2030. Foreløpig framstår det som en ren ønskedrøm.

Spre klimavett,
del denne saken!

Dystre rapporter

I forkant av klimatoppmøtet COP27 er det kommet flere rapporter som stort sett beskriver en skremmende utvikling. Ingen av dem gir et realistisk håp om å holde økningen i global temperatur under 2 grader Celsius. Hans Martin Seip minner likevel om at marginene kan ha mye å si for den verden vi etterlater våre barnebarn.

Spre klimavett,
del denne saken!

Kunnskap og handling

Klimaproblemene er alvorlige og voksende, – det vet alle opplyste mennesker, sa Helge Drange da vi møtte ham tidligere i år. Det vi savner er en klimapolitikk som svarer til det vi vet. Derfor har Greta Thunberg betydd mer enn mange forskere, mener han. Hun angriper hovedproblemet – som er politikernes klare dobbeltkommunikasjon.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klar tale om natur

Må vi ofre natur for å berge klimaet? – Nei, det er en forelda tanke. Det trengs mer natur, ikke mindre! sier Vigdis Vandvik. Hun er professor i biologi og kjent for klar tale som har fått mange til å tenke nytt: mindre på teknologi, og mer på naturens økosystemtjenester – hvordan de kan hjelpe oss å løse problemene vi har skapt de siste 50 år.

Spre klimavett,
del denne saken!

Mer hete og tørke

Sør-Europa opplever den verste tørke på 70 år. Men det blir nok ikke 70 år til neste gang. Og det kan bli enda varmere og tørrere, sier klimaforsker Tore Furevik på telefon fra München. Han har fått oppmerksomhet for sine klare advarsler til oss alle i det siste  – om en gigakrise som rykker stadig nærmere hvis vi holder fram som vi stevner.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima-alvoret

Klimaendringene er den største trussel mot livet på jorda. Men de fleste har dessverre ikke skjønt det ennå, og hva det betyr, sier Yngvar Olsen. I Fædrelandsvennen forklarer han hva som kan skje hvis vi fortsetter med CO2-utslipp. Klimasystemet er tregt, og det er de som kommer etter oss som får den fulle tyngde av konsekvenser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Potent klimagass

Vi hører mest om CO2. Men for å begrense temperaturstigningen, må også utslipp av metan (CH4) reduseres kraftig. Den gode nyhet er at mye av det kan skje til lave eller uten kostnader, skriver Hans Martin Seip. Derimot er han skeptisk til hydrogen fra metan, slik Norge ønsker å satse på. Det kan skape like store problemer som det løser.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klima for uinnvidde

Hva er drivhusgasser? Har ikke klimaet alltid endret seg? Hvor mye vil havnivået stige i framtida? Det er noen av spørsmåla klimaforskere får, og som professor Hans Martin Seip prøver å besvare i «13 spørsmål og svar om drivhuseffekten». Det er skrevet for oss uinnvidde, uten forkunnskaper. Nylig har Seip gått gjennom alle detaljer enda en gang.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimasinkenes makt

Den nye rapporten fra FNs klimapanel gir grunnlag for å hevde at verden fortsatt kan nå sine klimamål – i alle fall begrense oppvarmingen til to grader, skriver tidl. FN-direktør Svein Tveitdal. – Men det vil neppe skje siden politikerne ikke evner å gjøre det forskerne sier er nødvendig, og fordi fossilindustriens makt over politikken er for stor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fra vondt til verre

Klimaendringene vi nå ser er større enn tidligere rapportert. Flere endringer skjer samtidig, og det vil øke på hvis verden ikke raskt setter inn kraftige nok mottiltak. Valgene vi tar det neste tiåret vil bli avgjørende, advarer FNs klimapanel. Gen.sekr. António Guterres tar enda sterkere i: – «Faktaene er unektelige. Fraværet av lederskap er kriminelt!»

Spre klimavett,
del denne saken!