Behov for ny politikk

Den globale klimapolitikken følger ikke Parisavtalen, men har satt oss på kurs mot en reell oppvarming på 3-4 grader, fastslo Svein Tveitdal i en oppsummering av klimasituasjonen ved årsskiftet. Han er tidligere FN-direktør og var leder for Klimavalg 2013-kampanjen. Etter den brennhete sommeren er han alvorlig bekymret. – Vi kan stå foran raske endringer inn i det ukjente. Ingen, verken forskere, bønder eller forsikringsbransje har erfaring med en verden så varm som i dag.

Les mer…

4kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Kurs i global oppvarming

CO2-innnholdet i atmosfæren fortsetter å øke, i samme tempo som før. Men hva betyr det, og hvordan påvirker det klodens klima? I artikkelen «KLIMAENDRINGER: Hvor sikre er vi?» gir professor Hans Martin Seip en innføring i klimaforskningen og global oppvarming. Klimasystemet er komplekst, og det er mye usikkerhet i beregningene våre, sier han. Det som likevel er sikkert, er at situasjonen er alvorlig og vil bli alvorligere for hvert år som går uten effektive mottiltak.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Det blir varmere …

Verdens meteorologiske organisasjon WMO kom for litt siden med en ny rapport om den globale klimatilstanden. Mye av innholdet er for så vidt kjent, men den gir likevel en god oppsummering av klimaet i 2017 og status når det gjelder forståelsen av de menneskeskapte klimaendringer, sier professor i miljøkjemi Hans Martin Seip. Ett av flere urovekkende tegn er at smelting av Grønlandsisen nå er hovedårsak til en stadig raskere global havnivåstigning. 

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Det vi ikke snakker om

Det er nesten ingen som snakker om hvor alvorlig situasjonen blir for matforsyninga vår hvis global temperatur øker 2 grader eller mer. Og de som gjør det, undervurderer ofte problemene og tror blant annet at det vil gi bedre vilkår for det norske landbruket, sier Thomas Cottis, gardbruker og høgskolelektor fra Hedmark. I 2015 ga han ut rapporten «En framtid du ikke vil ha». Den kunne like gjerne ha hett «Det vi helst ikke vil snakke om», sier han i dag.

Les mer…

2kommentarer
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Helse krever klimahandling

FN har vedtatt bærekraftsmål der verden innen 2030 både skal utrydde fattigdom og sult og stoppe klimaendringene. I løpet av de siste tiår har vi sett framgang på de to første områdene. Men klimaendringene har gått i feil retning. Dermed undergraves framgangen og kan snus mot tilbakegang, sier Gunnar Kvåle, lege og professor i internasjonal helse. Greier vil ikke stoppe den global oppvarming, blir det umulig å oppnå de fleste andre bærekraftsmålene.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

En farlig grense

Ved to graders global oppvarming kan farlige vippepunkter passeres slik at videre temperaturstigning ikke blir mulig å forhindre. Konsekvensene kan bli en irreversibel utvikling med dramatiske og uforutsigbare skader, skriver de to veteranene i Besteforeldreaksjonen, Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip, i magasinet Energi og Klima. «Uten politisk vilje til sterk regulering av produksjon og bruk av fossile brennstoff, synes en slik utvikling umulig å unngå.»

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Det blir stadig varmere

På sin webside forteller James Hansen – verdenskjent klimaforsker og aktivist – at global snittemperatur i 2017 nå er beregnet til å være den nest høyeste som noen gang er målt. Sammenlignet med perioden 1880-1920, som kan regnes som tilsvarende førindustriell tid, lå temperaturen i 2017 over med hele 1.17°Celsius. Og til forskjell fra det historiske rekordåret 2016 var det dette året ingen ekstraeffekt fra det tropiske El Niño-fenomenet.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Norge ligger langt etter

Nordmenn tror gjerne Norge er best i klima-klassen, men sannheten er at landet vårt er avhengig av enorme CO₂-utslipp, fastslår professor Helge Drange i et stort intervju med VG 1. januar. Mens andre land kutter utslippene kraftig, har Norge økt sine med hele 24 prosent siden 1990. Han kaller det villedende informasjon og uredelighet når norske myndigheter hevder at vi er på rett vei. Realiteten er at utslippene våre ikke viser tegn til nedgang som monner.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimaforskning og politikk

Besteforeldreaksjonens kritiske vurdering av Cicero-rapporten «Klimavalg 2017» var utgangspunkt da Forum for vitenskap og demokrati ved Universitetet i Bergen arrangerte debattmøte om forskerens politiske ansvar. Setter klimaforskerne sin integritet på spill ved å utfordre politikerne mer direkte enn Cicero har gjort her? Eller er det tvert imot faglig og etisk uforsvarlig å overlate til andre å trekke konsekvensene av kunnskapen de utvikler?

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!

Klimadebatt med feil fokus

Menneskeskapte klimaendringene gir allerede alvorlige skader på liv og helse, som vil øke i omfang for generasjoner framover. Det haster med en politikk for effektivt å begrense produksjon og bruk av fossile brennstoff, skriver Gunnar Kvåle og Hans Martin Seip i Bergens Tidende. I stedet opplever vi en klimadebatt der medier sprer misforståelser om forskningsresultater, mens politikere sprer illusjoner om at vi har god tid på oss til å legge om kursen.

Les mer…

!Skriv en kommentar
">
Spre kunnskap –
del denne saken!